Poradna: Okno lze nahradit LEDkou

Zaměstnanci v halách začínají požadovat dostatek přirozeného světla na pracovišti. Je povinností zaměstnavatele dostatek světla zajišťovat a co dělat v případě, že to není technicky možné?Aby mohli pracovníci vykonávat zrakový úkol kvalitně, musí jim být poskytnuto vhodné osvětlení. Zaměstnavatel musí zajišťovat takový světelný tok, který odpovídá normě ČSN EN 12464-1. V opačném případě je povinen zjednat nápravu. Většinou se to děje vyčištěním stávající soustavy, výměnou starších zdrojů za nové nebo přidáním doplňkového světla, což není optimální. Podle lékařů je ideální zavádět do pracovních prostor okna, kterými může procházet přírodní světlo. Jak uvedla ve své studii Zdeňka Židková z brněnského Zdravotního ústavu, „lidé, kteří tráví v práci mnoho hodin, se díky pohledu z okna mohou přesvědčit, že svět venku nezmizel, což je důležité pro psychiku člověka, pro předcházení poruch spánku i depresí“.

Instalace oken je však v halách často z technických důvodů nemožná. Experti na vývoj osvětlení se shodují, že nejlepším řešením je výměna za LED svítidla. Regulovatelná LED svítidla šetří zrak tím, že osvětlují pracovní plochu přesně dle potřeb zrakového úkolu a zároveň limitují oslnění zaměstnanců na přijatelnou míru 19 až 20 jednotek UGR (uváděná škála osvětlení se pohybuje mezi deseti a 28 jednotkami). To je zásadní pro pracovníky, kteří se ve své profesi setkávají s takzvaným stroboskopickým jevem. K němu dochází například při práci na soustruhu či fréze, kdy pracovník při nedostatečném nasvětlení přestává rozlišovat pohyb otáčivých částí. Zatímco klasické žárovky stroboskopický jev nejsou schopné eliminovat, nová LED svítidla jej snižují na bezpečné minimum.

LED svítidla navíc dokážou přizpůsobit sílu i barvu záření denní době. Díky své variabilitě mají obrovský potenciál uplatnění v kterékoli oblasti, kde záleží na reálnosti barev. Například v módním návrhářství, architektuře nebo v konstrukčních činnostech, kde je lidské oko odkázáno na momentální světelné prostředí.

Stanislav Sehnal, jednatel společnosti Kampos

Doporučujeme