Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“.Výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme