Praha má první kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě

Síť evropských podnikatelských inkubátorů Evropské kosmické agentury (ESA) působící ve 13 evropských zemích se rozšířila o šestnáctou pobočku – ESA BIC Prague, první kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě. ESA BIC Prague rozdělí cca 1,25 milionu eur pro 25 českých start-upů po dobu 5 let.



ESA BIC Prague slavnostně otevřel 9. května 2016 generální ředitel Evropské kosmické agentury Johann-Dietrich Woerner spolu s generálním ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou a primátorkou hlavního města Adrianou Krnáčovou. Během slavnostního otevření v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy strvrdili zástupci CzechInvestu a Evropské kosmické agentury podpisem smlouvy.

„Vítám Prahu do naší vesmírné rodiny a těším se, jaká zajímavá využití kosmických technologií Česká republika přinese. Věřím, že pražské firmy a celá Česká republika prostřednictvím ESA BIC přijdou s inovativními produkty, z kterých budeme mít prospěch všichni,“ říká generální ředitel Evropské kosmické agentury Johann-Dietrich Woerner.Program ESA BIC Prague si klade za cíl podpořit využití kosmických technologií v běžném životě, a zajistit tak podporu výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků.

Po dobu 5 let zde až 25 českých start-upů bude moci hledat možnosti využití kosmických technologií pro běžný život. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. K dispozici bude start-upům také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Podnět ke vzniku pražského kosmického inkubátoru vzešel od ministerstva dopravy, které je v České republice za kosmické aktivity zodpovědné. Jednání pak převzala agentura CzechInvest. „O vzniku pražského inkubátoru jsme s Evropskou kosmickou agenturou a dalšími partnery jednali už od loňského roku. Osobně mám velkou radost, že dnes nastal okamžik, kdy ESA BIC Prague otevíráme,“ uvádí generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera. „Díky poskytnutým prostředkům se novým hi-tech podnikatelům otevřou úplně nové obzory a příležitosti. Praha tak bude branou k využití kosmických technologií,“ dodává.

ESA BIC Prague bude sídlit v Prague Startup Centre otevřeném v Paláci Adria letos v březnu. Spolufinancován bude hlavním městem Prahou, které na program poskytlo prostředky ve výši 22,3 milionu korun. Stejnou částku poskytne také Evropská kosmická agentura.

„Podporu začínajících firem považujeme za velmi důležitou, obzvláště když se jedná o využití komplikovaných kosmických technologií. ESA BIC Prague je unikátní příležitostí pro pražské subjekty, neboť jim pomůže získat finanční prostředky i odborné poradenství a rozjet podnikání založené právě na těchto technologiích,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy. Praha je od roku 2012 sídlem Evropské agentury pro globální navigační satelitní systém (GSA). Otevření kosmického inkubátoru potvrzuje Prahu v pozici centra evropského kosmického dění.

„Na prestižním projektu jsme s agenturou CzechInvest od začátku spolupracovali. Pražský inkubátor je velkým vítězstvím pro všechny, kteří si uvědomují důležitost pokroku kosmických technologií a jejich následnému využití v hi-tech a dalších průmyslových oborech,“ doplňuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Jde o první podobný inkubátor ve střední a východní Evropě. Cením si proto toho, že jsme projekt dotáhli do konce a vytvořili program, který podporuje podnikatelské nápady a hledá využití kosmických technologií v běžném životě,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok. „Letecký a kosmický průmysl přináší nové technologie a procesy, které inovují i další průmyslové oblasti. Praktické aplikace tak mohou posouvat dopředu celou ekonomiku,“ dodává.

Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA)

ESA je mezinárodní organizace zabývající se rozšiřováním kosmických technologií do běžných oborů. Mezinárodní vládní organizace ESA vznikla 30. května 1975 v Paříži s cílem podpořit a zajistit spolupráci členských států v oblasti kosmického výzkumu a technologií. Česká republika se stala 18. členským státem dne 12. listopadu 2008.

ESA má v současnosti 22 členských států: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a na řadě projektů se v rámci Dohody o spolupráci podílí také Kanada.

Čemu se ESA věnuje a proč provozuje inkubátory?

 • úlohou agentury je navrhovat a realizovat Evropský kosmický program
 • cílem projektů a programů je prohloubit znalosti o planetě Zemi a komplexně o vesmíru
 • ESA vyvíjí satelitní technologie a služby a podporuje evropský průmysl
 • ve 13 členských zemích provozuje síť 16 inkubačních center Evropské kosmické agentury (ESA BIC)
 • v inkubátorech podporuje začínající firmy, které se zaměřují na využití kosmických technologií v komerčně využitelných aplikacích či službách
 • doposud podpořila více než 400 start-upů
 • patentové portfolio Evropské kosmické agentury obsahuje 132 vynálezů, technologie chrání 411 patentů

Příklady využití kosmických technologií v běžném životě

 • společnost Carmat vyrobila umělé srdce
 • EOMAP zmapoval Velký bariérový útes
 • italská společnost Flyby zmapovala pomocí satelitů sluneční aktivitu a propojila je s inteligentními solárními panely
 • nové hodinky Omega obsahují technologii, která hlídá nadcházející události a ukazuje, kolik časů do nich zbývá
 • futuristické auto rakouské společnosti Magna Steyr určené pro místní městskou dopravu spaluje čistý vodík, stejně jako vesmírná raketa
 • a mnoho dalších

ESA BIC Praha v kostce

 • je první podnikatelský inkubátor ESA BIC ve střední a východní Evropě
 • vznik iniciovalo Ministerstvo dopravy ČR
 • operátorem programu ESA BIC Prague je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • partnery programu ESA BIC Prague jsou Magistrát hl. města Prahy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • na program je vyčleněno téměř 45 miliónů korun
 • po dobu 5 let podpoří 25 českých start-upů pracujících na transferu vesmírných technologií do běžného života
 • každá firma může po dobu dvouleté inkubace čerpat podporu až 50 tisíc eur
 • CzechInvest nad rámec finanční podpory poskytne konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti
 • podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague sídlí v Prague Startup Centre v Paláci Adria

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme