Předčíslí bankovních účtů FÚ (kromě Specializovaného FÚ) pro daně a pojistné

V seznamu naleznete mimo jiné předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro daň z příjmů právnických osob; daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání; daň darovací, dědickou a z nemovitostí; daň z převodu nemovitostí a bankovní předčíslí pro zbylé typy daní platných v ČR.


Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů
kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
Název daněPředčíslí účtu
Daň darovací7747
Daň dědická7739
Daň silniční748
Daň z nemovitostí7755
Daň z převodu nemovitostí7763
Daň z přidané hodnoty705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků713
Daň z příjmů obyvatelstva2700
Daň z příjmů právnických osob7704
Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení5725
Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond5784
Ostatní příjmy4757
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)31018
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)41013
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí9785
Pokuty na místě zaplacené3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.6701
Poplatky za porušení životního prostředí  – zrušené zákony – rozpočty obcí8782
Poplatky za porušení životního prostředí  – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 881724
Příslušenství daní4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (souvisí s předčíslím účtu 31018)9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného
(souvisí s předčíslím účtu 41013)
9144
Spotřební daň z lihu4781
Spotřební daň z minerálních olejů799
Spotřební daň z piva4773
Spotřební daň z tabákových výrobků4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů780
Správní poplatky3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství*13717*
Vratky k splátkám půjček od roku 19914730
Zrušené daně a jiné příjmy7798
Zrušené daně a poplatky1791
Zvláštní prostředky – exekuce35
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)10030
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)20036
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)50032
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)70033
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)80039

Poznámky:
* Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem