Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné

V seznamu naleznete mimo jiné předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň silniční či daň z přidané hodnoty.Předčíslí běžných bankovních účtů finančních úřadů rovněž najdete na BusinessInfo.cz.

Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
Název daně Předčíslí účtu Matrika Kód
banky
Daň silniční 748 77620021 0710
Daň z přidané hodnoty* 705 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby  7720 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond  5784 77620021 0710
Ostatní příjmy 4757 77620021 0710
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) 41013 77620021 0710
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710
Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710
Příslušenství daní  4706 77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (souvisí s předčíslím účtu 41013) 9144 77620021 0710
Správní poplatky 3711 77620021 0710
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730 77620021 0710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 70033 77620021 0710
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH) 80039 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 20036 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 10030 77620021 0710

* Poznámka: Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).

Pravidelné novinky e-mailem