Preferenční obchodní vztahy EU se třetími zeměmi

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.Preferenční obchodní dohody uzavírané v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), resp. na základě ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jsou všeobecně považovány za prostředek k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry. Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném obchodě vyššího stupně liberalizace ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod (MFN).

Preferenční dohody mají nejčastěji podobu:

  • celní unie (CU), kdy dochází k vytvoření jednotného celního území na území účastníků dohody a spolu s tím k odstranění cel a dalších úprav omezujících či nepříznivě ovlivňujících vzájemný obchod mezi účastníky dané dohody. Jednotný postup (stejná cla a další úpravy) uplatňují účastníci dohody vně celního území, tzn. vůči třetím zemím (jako je tomu v případě Evropské unie); 
  • oblasti volného obchodu (FTA), kterou tvoří jinak samostatná celní území účastníků dohody, v nichž jsou cla a další úpravy omezující obchod odstraněny pro vzájemný obchod mezi účastníky dohody, a to pro zboží původem v těchto zemích. Postup jednotlivých účastníků dohody vůči třetím zemím není tímto uspořádáním nijak dotčen. 

Jako jeden z klíčových hráčů v mezinárodním obchodě je Evropská unie smluvní stranou řady preferenčních dohod. Přehled platných dohod následuje.

Nepřehlédněte!
V současně době Evropská unie sjednává řadu nových bilaterálních či regionálních preferenčních dohod a zvažuje se zahájení jednání s dalšími vhodnými partnery.

 

Přehled uplatňovaných bilaterálních preferenčních dohod Evropské unie (EU)

 

Celní unie

Země/Název dohody
Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi.
Publikace v Úředním věstníku Podpis dohody Vstup
v platnost
Poznámka
ANDORRA
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra – Agreement between the European Economic Community and the Principality of Andorra

OJ L 374
31.12.1990
28.6.1990 1.7.1991  
SAN MARINO
Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino
Interim Agreement on trade and customs union between the European Economic Community and the Republic of San Marino

OJ L 084
28.3.2002

OJ L 359
9.12.1992
16.12.1991 1.5.2002 1.12.1992 Obchodní ustanovení předběžně prováděna podle prozatímní dohody od 1.12.1992
TURECKO
Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Customs Union

OJ L 35
13.2.1996
22.12.1995 31.12.1995  

zpět na začátek

Evropa ostatní

Země/Název dohody
Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi.
Publikace v Úředním věstníku Podpis dohody Vstup
v platnost
Poznámka
ALBÁNIE
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

OJ L 107
28.4.2009
12.6.2006 1.4.2009  
BOSNA A HERCEGOVINA
Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé

OJ L 169
30.6.2008
16.6.2008 1.7.2008  
ČERNÁ HORA
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

OJ L 108
29.4.2010
15.10.2007 1.5.2010  
FAERSKÉ OSTROVY
Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part
OJ L 53
22.2.1997
6.12.1996 1.1.1997  
GRUZIE
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
OJ L 261
30.8.2014
27.6.2014 1.7.2016   
ISLAND
Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland
OJ L 301
21.12.1972
22.7.1972 1.4.1973  
KAZACHSTÁN
Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
OJ L 29
4.2.2016
21.12.2015   Dohoda, která obsahuje také obchodní kapitoly, je předběžně prováděna od 1.5.2016
MAKEDONIE
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part
OJ L 84
20.3.2004
9.4.2001 1.4.2004 obchodní ustanovení předběžně prováděna podle Prozatímní dohody od 1.6.2001  
MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
OJ L 260
30.8.2014
27.6.2014 1.7.2016   
NORSKO
Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
OJ L 171
27.6.1973
14.5.1973 1.7.1973  
SRBSKO
Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
OJ L 28
31.1.2010

OJ L 58
9.3.2010

OJ L 117
1.5.2012
29.4.2008 1.2.2010

1.9.2013
 
ŠVÝCARSKO
Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
OJ L 300
31.12.1972
22.7.1972 1.1.1973  
UKRAJINA
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 161
29.5.2014
21.3.2014 (politická část)
27.6.2014 (ekonomická část)
  obchodní ustanovení předběžně prováděna od 1.1.2016

zpět na začátek

Středomoří

Země/Název dohody
Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi.
Publikace v Úředním věstníku Podpis dohody Vstup
v platnost
Poznámka
ALŽÍRSKO
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part  

OJ L 265
10.10.2005
22.4.2002 1.9.2005  
EGYPT
Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

OJ L 304
30.9.2004
25.6.2001 1.6.2004 Obchodní ustanovení předběžně prováděna podle Dohody formou výměny dopisů od 1.1.2004
IZRAEL
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part

OJ L 147
21.6.2000
20.11.1995 1.6.2000 obchodní ustanovení předběžně prováděna podle Prozatímní dohody od 1.1.1996
JORDÁNSKO
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
OJ L 129
15.5.2002
24.11.1997 1.5.2002  
LIBANON
Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
OJ L 262
30.9.2002
17.6.2002 1.3.2003  
MAROKO
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
OJ L 70
18.3.2000
26.2.1996 1.3.2000  
PALESTINSKÁ ÚZEMÍ
Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Linberalisation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part
OJ L 187
16.7.1997
24.2.1997 1.7.1997  
SÝRIE
Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic
OJ L 269
27.9.1978
18.1.1977 1.8.1977 4.10.2004 byla parafována asociační dohoda, obchodní ustanovení nejsou aplikována
TUNISKO
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
OJ L 97
30.3.1998
17.7.1995 1.3.1998  

zpět na začátek

Ostatní státy/uskupení

Země/Název dohody
Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi.
Publikace v Úředním věstníku Podpis dohody Vstup
v platnost
Poznámka
CARIFORUM
Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

OJ L 289
30.10.2008
15.10.2008
+Guyana:
21.10.2008 +Haiti:
11.12.2009
  předběžně prováděna od 29.12.2008; plně po vzájemné notifikaci o dokončení ratifikačních procedur
ECOWAS (pouze Pobřeží slonoviny a Ghana)
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

OJ L 59
3.3.2009

OJ L 287
21.10.2016

Pobřeží slonoviny:
26.11.2008 Ghana:
28.7.2016
  Předběžně prováděny od 3.9.2016 (Pobřeží slonoviny) a 15.12.2016 (Ghana)
ESA (pouze Mauritius, Seychely, Zimbabwe a Madagaskar)
Prozatímní rámcová dohoda o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

OJ L 111
24.4.2012
29.8.2009    
CHILE
Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part

OJ L 352
30.12.2002

OJ L 38
10.2.2005

18.11.2002 1.3.2005 FTA, která je součástí asociační dohody, je předběžně prováděna podle čl. 198 od 1.2.2003
IRÁK
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé
OJ L 204
(rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění)
31.6.2012
11.5.2012   předběžně prováděna od 1.8.2012
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part
OJ L 311
4.12.1999
11.10.1999 1.5.2004 obchodní ustanovení předběžně prováděna podle Dohody formou výměny dopisů od 1.1.2000

KOLUMBIE A PERU
Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé

EKVÁDOR
Protokol o přistoupení k obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

OJ L 354
21.12.2012

OJ L 56
28.2.2013

OJ L 356
24.12.2016
(rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění)

26.6.2012 

 

 

11.11.2016

 

s Peru předběžně prováděna od 1.3.2013, s Kolumbií pak od 1.8.2013

 

s Ekvádorem Protokol předběžně prováděn od 1. 1. 2017

KOREJSKÁ REPUBLIKA
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 127
(rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění)
14.9.2011
6.10.2010  13.12.2015   
MEXIKO
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part
OJ L 276
28.10.2000
8.12.1997 1.10.2000 obchodní ustanovení byla rozvinuta do plnohodnotné komplexní FTA, která vstoupila platnost v říjnu 2000 pro obchod se zbožím a v roce 2001 pro obchod službami, zvažuje se modernizace
PACIFIK (pouze Papua-Nová Guinea a Fidži)
Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
OJ L 272
16.10.2009
Fidži
30.7.2009
Papua-NG 11.12.2009
   
SADC
Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy Jihoafrického rozvojového společenství a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
OJ L 250
16.9.2016
10.6.2016   Obchodní ustanovení předběžně prováděna od 10.10.2016 (kromě Mosambiku)
STŘEDNÍ AMERIKA (Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador)
Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
OJ L 204
31.7.2013
29.6.2012   obchodní část s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou předběžně prováděna od 1.8.2013, s Kostarikou a Salvadorem od 1.10.2013, s Guatemalou od 1.12.2013
KANADA
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně  Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
OJ L 11
14.1.2017
30.10.2016   Dohoda je prozatímně prováděna od 21.9.2017

zpět na začátek

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme