Přehled finančních objemů EGAP 1993 až 2013

Během své činnosti (1993 – 2013) podpořil EGAP export v celkovém objemu 670 mld. Kč, který by bez této podpory mohl jen těžko vzniknout. Během této doby EGAP zaznamenal pouze 4 roky, kdy objem vyplaceného pojistného plnění překročil v daném roce objem vybraného pojistného. Celkově tak EGAP vybral na pojistném o 6,5 miliardy více, než vyplatil na pojistném plnění.Přehled finančních objemů EGAP 1993 až 2013.

Přehled finančních objemů EGAP v letech 1993 až 2013
  Pojištěný objem Předepsané pojistné Vyplacená pojistná plnění Rozdíl mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním
  v mld. Kč v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč
1993 3,2 65 0 65
1994 3,8 182 0 182
1995 3,8 106 3,6 102,4
1996 14,1 275 3,9 271,1
1997 16,4 705 5,4 699,6
1998 20,6 395 62,7 332,3
1999 26,1 710 503 207
2000 33,8 918 579,5 338,5
2001 35,1 1 091 428,8 662,2
2002 16,3 269 868,5 -599,5
2003 18,7 221 271,3 -50,3
2004 17 281 738,7 -457,7
2005 22,2 274 603 -329
2006 29,9 911 471 440
2007 50 1 381 589 792
2008 43 905 298 607
2009 61,8 1 215 1 105 110
2010 67,2 2 258 1 510 748
2011 53 2 259 868 1391
2012 72,1 1 963 1 295 668
2013 63,4 2 587 2 294 293
Celkem 671,5 18971 12498,4 6472,6

Zpracováno z podkladů SP ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme