Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu

Článek obsahuje přehled antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu. Přehled je pravidelně aktualizován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.Období červenec až září 2018

Akce EU vs. třetí země

 • 3. 7. 2018 – antidumpingová opatření na dovozy kyseliny šťavelové z Číny a Indie byla prodloužena do 3. 7. 2023
 • 19. 7. 2018 – uloženo prozatímní antidumpingové opatření na dovozy elektrokol z Číny
 • 19. 7. 2018 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření na dovozy žehlicích prken z Číny
 • 19. 7. 2018 – uloženo prozatímní ochranné opatření na dovozy některé oceli ze třetích zemí
 • 24. 7. 2018 – ukončeno antidumpingové šetření na dovozy nízkouhlíkového ferochromu z Číny, Ruska a Turecka bez uložení opatření
 • 13. 8. 2018 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy roztoků močoviny a dusičnanu amonného z Ruska, Trinidadu a Tobago a US
 • 14. 8. 2018 – přiznána snížená sazba antidumpingového cla na dovozy bionafty US společnosti Organic Technologies
 • 22. 8. 2018 – ukončeno AD šetřeni na dovozy křemíku z Brazílie aBosny a Hercegoviny bez uložení opatření
 • 3. 9. 2018 – pozbyla platnost antidumpingovávyrovnávací opatření na dovozy krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) z Číny
 • 9. 9. 2018 – ukončena platnost vyrovnávacích opatření na dovozy nerezových drátů z Indie
 • 3. 9. 2018 – pozbyla platnost antidumpingová a vyrovnávací opatření na dovozy krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) z Číny
 • 9. 9. 2018 – ukončena platnost vyrovnávacích opatření na dovozy nerezových drátů z Indie
 • 12. 9. 2018 – zahájen přezkum pře d pozbytím platnosti antidumpingových opatření na dovozy konzervované kukuřice cukrové z Thajska

Akce třetí země vs. EU

 • 23. 7. 2018 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy některých nerezových hutních výrobků do Číny
 • 7. 8. 2018 – zahájeno safeguardové šetření na dovozy některých ocelových válcovaných výrobků do Euroasijské hospodářské unie
 • 13. 8. 2018 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti safeguardového opatření na dovozy ocelových tyčí a prutů do Maroka
 • 20. 8. 2018 – uloženo antidumpingové opatření na dovozy halogenovaného butylový kaučuk mj. z EU do Číny
 • od 1. 9. 2018 uložena ochranná opatření na dovozy kyseliny sírové a olea na Ukrajinu

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme