Přehled sankcí EU vůči Ruské federaci

Chronologický přehled sankčních opatření vůči Ruské federaci, omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu a ruská protiopatření.Březen 2014

Evropská rada přerušila jednání s RF o vízové liberalizaci a „Nové dohodě“ upravující vzájemné obchodní vztahy.

EU a některé další státy (USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Norsko, Švýcarsko) přijaly první omezující opatření. Tato opatření se týkala nejprve zmražení vkladů a zákazu vstupu na území EU konkrétních fyzických osob (osob a subjektů, odpovědných za akce narušující ukrajinskou územní celistvost). Následně se opatření rozšířila také na některé právnické osoby.

Červenec 2014

V červenci 2014 přišla očekávaná třetí fáze sankcí v podobě omezení přístupu na finanční trhy některých ruských subjektů a obchodu ve vybraných sektorech (omezeno na kontrakty uzavřené po 1. srpnu 2014). Současně byla přijata omezující opatření pro obchod a investice na Krymu a v Sevastopolu.

S cílem omezit přístup některých ruských finančních institucí na kapitálové trhy přijala EU zákaz obchodování s akciemi, dluhopisy a dalšími cennými papíry s dobou splatnosti delší než 90 dní, později přitvrzeno na 30 dní, vydanými významnými finančními institucemi ve vlastnictví RF. Zákaz se týká také poskytování služeb vztahujících se k vydávání těchto finančních instrumentů a následné obchodování s nimi.

Další postupem bylo vyhlášení embarga na vývoz a dovoz zbraní a materiálu souvisejícího se zbrojním průmyslem z a do RF, zákaz na vývoz zboží a technologií dvojího užití pro vojenské použití v Rusku nebo pro ruské vojenské koncové uživatele. Původní návrh sankcí na zboží a technologie dvojího užití stanovoval úplný zákaz vývozu některých kategorií zboží. ČR intenzivně prosazovala zúžení tak, aby nedopadalo toto nařízení na položky citlivé pro ČR v rámci strojírenského exportu a zároveň, aby se omezení nevztahovalo na konečné civilní uživatele.

Další oblastí postiženou restriktivními opatřeními, se stal vývoz některých zařízení a technologií souvisejících s energetikou do RF. Vývozní licence na takový vývoz se zamítne, pokud se jedná o výrobky určené pro hlubinné průzkumy a těžbu ropy, arktický průzkum a těžbu ložisek ropy a břidlicové projekty v Rusku.

12. září 2014 – vstoupilo v platnost prohloubení třetí fáze sankcí vč. rozšíření sankčního seznamu osob/entit (na celkových 119/23).

Prosinec 2014

EU oznámila nové sankce, týkající se obchodování s Krymskými právnickými subjekty a osob podnikajících na Krymu.

Pro společnosti registrované v EU je zakázáno jakékoliv poskytování finančních prostředků, včetně vlastního kapitálu, subjektům na Krymu a Sevastopolu.

Únor 2015

EU zveřejnila ve svém věstníku 19 nových jmen osob a 9 organizací, která tak přibyla na sankčním seznamu, týkajícím se zmrazení vkladů a zákazu vstupu na území EU.

Věstník EU

Omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu

EU přijala několik rozhodnutí, kterými v návaznosti na neuznání anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem zakázala:

  • dovoz zboží a výrobků z Krymu a Sevastopolu (pokud nemá osvědčení o původu vydané ukrajinskými orgány),
  • investice na Krymu a Sevastopolu
  • poskytování turistických služeb, kotvení lodí pokud se nejedná o případ nouze
  • vývoz zboží a technologií na Krym a do Sevastopolu určených pro oblast dopravy, telekomunikací a energetiky, vyhledávání, průzkumu a těžbu ropy, zemního plynu a nerostných surovin
  • zakázána je rovněž technická a finanční pomoc, zprostředkovatelské, stavební nebo inženýrské služby související s výše uvedenými odvětvími

Platnost sankcí:

  • Restriktivní opatření cílená vůči osobám/entitám – do září 2015
  • Sektorové sankce – do 31. července 2015
  • Omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu – do 23. června 2015 

Odkaz k omezujícím opatřením vůči Krymu a Sevastopolu

Odkaz pro seznam osob, kterých se týká neudělování víz a zmrazení jejich vkladů

Odkaz k sektorovým opatřením – ekonomické sankce EU

Další obsaženo v příloze:

Omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu v ruštině

Ruská protiopatření

V reakci na zavedení sankcí ze strany EU vydala RF opatření, jímž se po dobu jednoho roku omezuje nebo zakazuje dovoz vybraných zemědělských výrobků, jež pochází ze zemí, které přijaly nebo se připojily k sankcím proti RF. Od 7. srpna 2014 platí zákaz dovozu hovězího, vepřového i drůbežího, soleného masa a masných výrobků, dále dovozu ryb, korýšů, měkkýšů, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, sladového výtažku a potravinových přípravků do Ruské federace.

Dne 20.8.2014 bylo publikováno Rozhodnutí Vlády RF č. 830, které upravuje seznam sankcionovaného zemědělského a potravinářského zboží do RF. Viz příloha

Zákaz dovozu potravin do Ruské federace v ruštině

Z dalších protisankčních opatření RF stojí za zmínku omezení nákupu určitých strojírenských výrobků, výrobků lehkého průmyslu z cizích zemí. Vláda Ruské federace vydala nařízení č. 84 z 31. ledna 2015, kterým se doplňuje nařízení č. 656 ze dne 14. července 2014 „O vydání zákazu přístupu určitých druhů strojírenských výrobků pocházejících z cizích států za účelem nákupů zajišťujících státní a obecní potřeby“. Toto nařízení obsahuje seznam položek, které jsou zakázány. V příloze uvedeny další podrobnosti

Vyhláška RF – zákaz dovozu strojírenských výrobků v ruštině

Vyhláška RF – zákaz dovozu strojírenských výrobků – česká verze 

Přílohy ke stažení

Omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu v ruštině 

Zákaz dovozu potravin do Ruské federace v ruštině 

Vyhláška RF – zákaz dovozu strojírenských výrobků v ruštině 

Vyhláška RF – zákaz dovozu strojírenských výrobků – česká verze

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme