Přehled sazeb spotřebních daní

Přinášíme vám přehledný a aktuální soupis sazeb spotřebních daní, které se týkají minerálních olejů, lihu, tabákových výrobků a spotřební daně z vína a meziproduktů.Sazby spotřebních daní stanovuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. U pohonných hmot se musí řídit minimálními sazbami daně, jak je nařizuje Evropská unie.

Sazby daně z minerálních olejů
Kód nomenklatury Text Sazba daně
2710 motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 12 840 Kč/1000 l
motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l 13 710 Kč/1000 l
Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) 10 950 Kč/1000 l
těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1000 l
2711 zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) 0 Kč/t
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč/t
Sazby daně z lihu
Kód
nomenklatury
Text Sazba daně
2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 28 500 Kč/hl etanolu
2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení 28 500 Kč/hl etanolu
líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení49) 14 300 Kč/hl etanolu
ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury 28 500 Kč/hl etanolu
Sazby a výpočet daně z piva
Kód nomenklatury Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny
Základní
sazba
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
do 10 000 včetně nad 10 000 do 50 000 včetně nad 50 000 do 100 000 včetně nad 100 000 do 150 000 včetně nad 150 000 do 200 000 včetně
2203, 2206 32,00Kč 16,00Kč 19,20Kč 22,40Kč 25,60Kč 28,80Kč
Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
Text Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety 27 % 1,46 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 Kč/kus
doutníky, cigarillos   1,71 Kč/kus  
tabák ke kouření   2236 Kč/kg  
Sazby daně z vína a meziproduktů
Text Sazba daně
Šumivá vína podle § 93 odst. 2 2 340 Kč/hl
Tichá vína podle § 93 odst. 3 0 Kč/hl  
Meziprodukty podle § 93 odst. 4  2 340 Kč/hl 

 

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů.

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety.

Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce se považuje za další 1 kus cigarety.

Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.

Doporučujeme