Přehled zahraničních obchodních komor působících v ČR

Přehled obchodních komor obsahující základní informace o těchto subjektech. Vždy je uvedena kontaktní adresa. Dále (jsou-li k dispozici) též telefonický, faxový a e-mailový kontakt. Prezentuje-li se komora na internetu, je uveden též aktivní odkaz na webové stránky.K podzimu 2018 bylo na území České republiky evidováno přes 150 různých zahraničních (mezinárodních) obchodních komor, které se navzájem liší rozsahem i úrovní svých služeb a také ukotvením v českém zákoně. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělovalo souhlas ke zřízení těch komor, které vznikly na základě zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento souhlas však už v současnosti není nutný, takže jako zahraniční či smíšená komora mohou fungovat i společnosti, které neprošly žádnou kontrolou státních orgánů ani nejsou s ministerstvem v žádném styku.

Následující seznamy obchodních komor zpřehledňují subjekty vzniklé ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě § 49 zákona č. 42/1980 Sb. (jedinou výjimkou je mezinárodní nezisková organizace ICC). Komory podle zákona č. 42/1980 Sb. nejsou organizace založené ministerstvem, nejsou rozpočtovými, ani jinými organizacemi ministerstva a nejsou nijak napojeny na státní ani jiný veřejný rozpočet. Rovněž na ně není delegována žádná pravomoc ministerstva, respektive státu.

Portál BusinessInfo.cz není s uvedenými obchodními komorami v žádném bližším spojení. Informace o kontaktech pocházejí z veřejných zdrojů. Redakce portálu BusinessInfo.cz nenese žádnou odpovědnost za charakter a úroveň služeb poskytovaných těmito komorami.

Obchodní komory, které nevznikly ve spolupráci s ministerstvem, lze dohledat například v obchodním rejstříku.

Rychlý odkaz na seznam komor: www.businessinfo.cz/obchodni-komory

Globálně zaměřená komora

Mezinárodní obchodní komora (Česká republika) / International Chamber of Commerce Czech Republic (ICC)
adresa (sídlo a kancelář spolu): Thunovská 12, Praha 1, Malá Strana, 118 00
tel. a fax: 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
internet: www.icc-cr.cz
poznámka: Mezinárodní obchodní komora je jedinou celosvětovou obchodní organizací reprezentující podniky všech sektorů ze všech koutů světa.

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme