Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Je stanovena zákonná povinnost oznámit narození pojištěnce do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Základní informace k životní situaci

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce novorozence.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení o narození pojištěnce lze uskutečnit písemně nebo osobně v příslušné zdravotní pojišťovně (můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které byla pojištěna matka novorozence v den jeho narození. Seznamy poboček jednotlivých zdravotních pojišťoven naleznete na jejich internetových stránkách.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na úředním místě příslušné zdravotní pojišťovny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Předložte rodný list dítěte.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na příslušné zdravotní pojišťovně (oznámení pojištěnce, evidenční list zdravotní pojišťovny).

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne jeho narození. Následně příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců bezprostředně po přidělení rodného čísla.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Můžete využít elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

  • příslušnou zdravotní pojišťovnu,
  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Jednotlivé zdravotní pojišťovny:

Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna zdravotní pojišťovny a registrace u nově zvolené zdravotní pojišťovny (Zdravotní pojištění – Zdraví)
Oznámení důležitých změn zdravotní pojišťovně (Zdravotní pojištění – Zdraví)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Bc. Radko Česenek

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

19. 2. 2010

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

19. 2. 2010

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Doporučujeme