Příklady k uplatnění sazby DPH při změně sazby

Česká daňová správa přináší na třech typických příkladech uplatnění sazby DPH po novele zákona o DPH zákonem č. 362/2009 Sb., tzn. aplikaci sazby DPH u přechodných ustanovení.Příklad 1:

Stavební firma – plátce DPH staví pro svého klienta rekreační chatu. Dne 30. 9. 2009 přijala od klienta úplatu (záloha I) ve výši 500 000,- Kč, dne 31. 10. 2009 přijala úplatu (záloha II) ve výši 700 000,- Kč. Dne 31. 1. 2010 chatu dostaví, dílo předá a provede vyúčtování celého plnění, přičemž doplatek je ve výši 400 000,- Kč.

  1. září 2009 – Plátce odvede z úplaty 500 000,- Kč přijaté dne 30. 9. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 79 850,- Kč.
  2. říjen 2009 – Plátce odvede z úplaty 700 000,- Kč přijaté dne 31. 10. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 111 790,- Kč.
  3. leden 2010 – Plátce provede celkové vyúčtování dokončeného a předaného díla, přičemž doplatek je ve výši 400 000,- Kč. Z doplatku vyúčtovaného klientovi ke dni 31. 1. 2010 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné po 1. 1. 2010 = 20 %, tj. 66 680,- Kč. U úplat přijatých do 31. 12. 2009 zůstává i pro vyúčtování platnou sazba 19 %.

Příklad 2:

Stavební firma – plátce DPH staví pro svého klienta skladovací halu. Dne 30. 9. 2009 přijala od klienta úplatu ve výši 500 000,- Kč (záloha I), dne 31. 10. 2009 přijala úplatu ve výši 700 000,- Kč (záloha II). Dne 31. 1. 2010 bude hala dokončena a předána objednateli. Stavební firma (zhotovitel) provede vyúčtování celého plnění, přičemž zjistí, že celková cena je menší než dosud přijaté zálohy – konkrétně tak, že na zálohách bylo přeplaceno Kč 200 000,-.

  1. září 2009 – Plátce odvede z úplaty 500 000,- Kč přijaté dne 30. 9. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 79 850,- Kč.
  2. říjen 2009 – Plátce odvede z úplaty 700 000,- Kč přijaté dne 31. 10. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 111 790,- Kč.
  3. leden 2010 – Zhotovitel provede celkové vyúčtování dokončeného a předaného díla, přičemž celková cena činí 1 000 000,-, tzn. že přeplatek je ve výši 200 000,- Kč. Plátce vystaví na tuto částku (200 000,-) doklad, kde uvede daň ve výši 19 %, která byla uplatněna u přijaté úplaty, v důsledku které přeplatek vznikl (záloha II).

Příklad 3:

Stavební firma – plátce DPH staví pro svého klienta penzion. Dne 30. 9. 2009 přijala od klienta úplatu ve výši 500 000,- Kč (záloha I), dne 31. 10. 2009 přijala úplatu ve výši 700 000,- Kč (záloha II). Dne 15. 1. 2010 přijala od klienta úplatu ve výši 200 000,- Kč (záloha III). Dne 20. 2. 2010 penzion dostaví, předá dílo klientovi a provede vyúčtování celého plnění. Při tomto plátce zjistí, že celková cena je menší než dosud přijaté zálohy – konkrétně tak, že na zálohách bylo přeplaceno Kč 200 000,-.

  1. září 2009 – Plátce odvede z úplaty 500 000,- Kč přijaté dne 30. 9. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 79 850,- Kč.
  2. říjen 2009 – Plátce odvede z úplaty 700 000,- Kč přijaté dne 31. 10. 2009 DPH ve výši 19 %, tj. 111 790,- Kč.
  3. leden 2010 – Plátce odvede z úplaty 200 000,- Kč přijaté dne 15. 1. 2010 daň ve výši 20 %, tj. 33 340,- Kč
  4. únor 2010 – Zhotovitel provede celkové vyúčtování dokončeného a předaného díla, přičemž celková cena činí 1 200 000,-, tzn. že přeplatek je ve výši 200 000,- Kč. Plátce vystaví na tuto částku (200 000,-) doklad, kde uvede daň ve výši 20 %, která byla uplatněna u přijaté úplaty – zálohy III, jejímž přijetím vznikl přeplatek.

Doporučujeme