Program COSME 2014–2020

Příležitost pro podnikatele v programovacím období 2014-2020 – komunitární program pro konkurenceschopnost podniků COSME 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium–sized enterprises, COSME).

Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků, s důrazem na malé a střední podniky 2014–2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium–sized enterprises, COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.

Nadnárodní program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V České republice má gesci odbor inovačního podnikání a investic MPO, který se podílel na vyjednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v průběhu jeho přípravy v orgánech EU.

Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o přímého nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007–2013) bez jeho části podporující inovační podnikání. Programová podpora výzkumu a technologického rozvoje, resp. vše týkající se podpory MSP v oblasti výzkumu a inovací, bude od roku 2014 zahrnuto do Rámcového programu pro výzkum a inovace 2014–2010 (HORIZON 2020).

Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME věnováno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

Program COSME je komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.

Veškeré další informace naleznete na stránkách Evropské komise nebo českém portálu Evropské sítě pro podporu podnikání.

Implementaci a poradenství ke komunitárním programům CIP a COSME poskytuje Enterprise Europe Network (EEN). Veškeré služby poskytované EEN jsou bezplatné a snadno dostupné. V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR a ve světě působí v 56 zemích. Veškeré informace a poskytované služby naleznete na stránkách EEN.

Další informace:

Pracovní program programu COSME pro rok 2016

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme