Program na bezcelní dovoz z rozvojových zemí Cokoliv vyjma zbraní

Zvláštním programem v rámci všeobecných celních preferencí je program „Cokoliv vyjma zbraní“ (EBA – Everything But Arms). Jedná se vlastně o program pro nejméně rozvinuté země podle definice OSN, který umožňuje dovážet zboží z těchto zemí do EU bez cla. Výjimkou jsou zbraně a munice – odstavec 93 kombinované celní nomenklatury EU. Z programu jsou dočasně vyjmuty čerstvé banány, cukr a rýže.Cla na tyto produkty budou postupně snižována. Od ledna 2006 bude umožněn bezcelní dovoz banánů, od července 2009 cukru a od srpna 2009 rýže.

Prozatím existují pouze kvóty na bezcelní dovoz rýže a cukru, které jsou administrovány dle Nařízení Komise (ES) č. 1401/2002 a 1381/2002. Objemy těchto kvót a další informace je možno nalézt na stránkách DG Trade. V současnosti je do programu EBA začleněno 49 rozvojových zemí. Jejich seznam je k dispozici také na stránkách DG Trade. Z právního hlediska jde o země uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 416/2001, které bylo později začleněno do Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001. Na program EBA se ovšem nevztahuje do platnosti Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 (to má platit pouze do 31. prosince 2004). Program EBA má prozatím neomezenou lhůtu platnosti.

Pokud chce podnikatel dovážet z těchto zemí, měl by si nejprve zjistit tarifní klasifikaci dováženého zboží a zkontrolovat zemi původu. Pokud se nejedná o produkty podle článku 93 kombinované nomenklatury, banány, cukr nebo rýži, může dovážet toto zboží bezcelně v neomezeném množství. Dále je třeba zjistit, zda obchod splňuje příslušné dopravní podmínky. Musí být splněny požadavky na „přímý transport“ podle pravidel o původu zboží. Nakonec musí mít podnikatel příslušné doklady o původu zboží. Zboží musí být vyrobeno v zemi začleněné do programu EBA nebo zde musí být dostatečným způsobem zpracováno nebo upraveno.

Doporučujeme