Zdroj: CzechTrade

Projekty podpory prezentace českých firem v zahraničí: NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Agentura CzechTrade organizuje společnou účast českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích. České firmy tak mohou kromě oficiálních účastí pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR využít další formy prezentace: Osobní účast na veletrzích v zahraničí v rámci projektů NOMUMM, NOVUMM KET a DESIGN.

NOVUMM

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

 • 100 veletrhů,
 • podpora až do výše 80 000 Kč při dodržení povinné participace,
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou pouze MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy),
 • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou.

Intenzita podpory:

 • 50 % pro evropské země: členské země EU, členské země EFTA, Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Monako, Rusko – evropská část, San Marino, Srbsko, Turecko – evropská část, Ukrajina, Vatikán
 • 70 % mimoevropské země – země, které nejsou definovány mezi evropskými

Více informací o programu včetně všech souvisejících dokumentů najdete na stránkách CzechTrade.

NOVUMM KET

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií (key enabling technologies).

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

 • 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce,
 • podpora až do výše 90 000 Kč při dodržení povinné participace,
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou pouze MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 13 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy),
 • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou.

Intenzita podpory:

 • 50 % pro evropské země: členské země EU, členské země EFTA, Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Monako, Rusko – evropská část, San Marino, Srbsko, Turecko – evropská část, Ukrajina, Vatikán
 • 70 % mimoevropské země – země, které nejsou definovány mezi evropskými

Více informací o programu včetně všech souvisejících dokumentů najdete na stránkách CzechTrade.

Interní projekty agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

DESIGN

Interní projekt DESIGN realizovaný agenturou CzechTrade nabízí zvýhodněné služby profesionálních designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Individuální spolupráce s designérem

Příjem Přihlášek probíhá od 16. 7. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

 • Podpora formou zvýhodněných služeb designérů z Adresáře designérů CzechTrade ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 50 000 Kč).
 • Zvýhodněná služba zahrnuje analýzu stavu designu a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu).
 • Specifikaci, podmínky využití zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 1.
 • Do projektu je možné se zapojit zasláním Přihlášky a splněním Výběrových kritérií. Všechny potřebné dokumenty a soubory naleznete na stránkách CzechTrade

Propagace průmyslového designu v zahraničí

Příjem Přihlášek probíhá od 21. 11. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

 • Podpora individuálních expozic na vybraných specializovaných zahraničních akcích (jejich přehled naleznete na webu CzechTrade) formou zvýhodněných služeb ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 130 000 Kč).
 • Zvýhodněná služba zahrnuje pronájem výstavní plochy, poplatek/ky za účast na akci, návrh designu individuálního stánku a jeho realizace, marketingové materiály a propagace účasti, překlady tiskovin k dané zahraniční akci, zveřejnění v brožuře „Design pro konkurenceschopnost“. Podrobné informace k účasti na zahraničních akcích za zvýhodněných podmínek a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 2 na webu CzechTrade.

• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme