Projektová činnost ve výstavbě (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Projektová činnost ve výstavbě“.Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace podle stavebního zákona.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme