Provozování solárií (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Provozování solárií“.

Provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, a tím k poškození zdraví člověka.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme