Průmyslový vzor Společenství

Mezi druhy průmyslových vzorů v Evropě patří průmyslové vzory národní, mezinárodní a tzv. komunitární. Komunitární průmyslový vzor je průmyslovým vzorem Společenství a lze jím chránit loga, barvy, kombinace barev, strukturu a tvar. Nelze jím chránit software a vnitřní části. Jedná se tedy o ochranu vzhledu výrobku.Druhy průmyslových vzorů v Evropě

 • národní
 • mezinárodní
  • pro země, které podléhají Haagskému systému (42 zemí)
 • komunitární – Průmyslový vzor Společenství (PvS)

Základní principy průmyslového vzoru Společenství

 • zažádat se může z jakékoliv členské země
 • lze chránit loga, barvy, kombinace barev, strukturu, tvar, nelze chránit software
 • lze chránit pouze vzhled a nikoliv vnitřní části, které nejsou vidět, jedná se v podstatě o ochranu designu, stejným PvS lze chránit např. velká auta i hračky
 • zboží či službu lze chránit najednou ochrannou známkou Společenství i průmyslovým vzorem Společenství
 • registrace na Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM www.ohim.eu)
 • registrace se podává v jakémkoliv úředním jazyce EU, musí se uvést ještě druhý jazyk (výběr z AJ, FJ, NJ, IT, ŠJ)
 • registrovat lze:
  • e-mailem
  • poštou, kurýrem
  • faxem – nedoporučuje se
 • registraci lze doplnit fotografiemi, náčrtky, plány v počtu max. 7 kusů na 1 PvS
 • lze zaregistrovat i soubor PvS, jednotlivé položky spolu musí souviset (např. porcelánový servis)
 • při registraci probíhá pouze rychlá kontrola, zjišťuje se, zda PvS není proti morálce
 • fáze
  • registrace, trvá cca 6 měsíců (poplatek 230 € za 1 PvS, za 2. až 10. PvS 115 €, od 11. výše 50 €, při společné registraci, vzory spolu musí souviset)
  • publikace (poplatek 120 € za 1 PvS, za 2. až 10. PvS 60 €, od 11. výše 30 €, při společné registraci, vzory spolu musí souviset)
  • vlastník může zažádat o odročení publikace max. o 30 měsíců (poplatek 40 € za 1 PvS, za 2. až 10. PvS 20 €, od 11. výše 10 €, při společné registraci, vzory spolu musí souviset)
  • obnovení registrace, vždy po 5 letech, max. 25 let (1. obnovení 90 €, 2. obnovení 120 €, 3. obnovení 150 €, 4. obnovení 180 €)

databáze průmyslových vzorů

Kontakt

Enterprise Europe Network,
Centrum pro regionální rozvoj ČR,
Vinohradská 46,
120 00 Praha 2,

RNDr. Jitka Ryšavá,
Tel.: 221 580 290,
E-mail: rysava@crr.cz ,
Fax: 221 580 292,

http://www.crr.cz/een/een/o-nas/

www.enterprise-europe-network.cz

Doporučujeme