Průvodci pro ohlášení jednotlivých živností v ČR

Průvodci pro získání živností v České republice informují o všech povinnostech, které musí žadatelé o živnosti splňovat. Průvodce připravili odborní pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Návody zahrnují všechny čtyři typy živností (koncesované, řemeslné, vázané a volné) a jsou určené pro fyzické i právnické osoby. Zohledněno je i sídlo podnikatelských subjektů (bydliště/sídlo v České republice, členské zemi EU, mimo EU). 

Průvodci živnostmi volnými

Návod, jakým způsobem ohlásit volnou živnost. Pro provozování živností volných není požadována odborná způsobilost, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Průvodci živnostmi vázanými

Návod, jakým způsobem ohlásit vázanou živnost. Pro provozování živnosti vázané je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, která spočívá v dosažení požadovaného vzdělání, v některých případech i v délce praxe.

Průvodci živnostmi řemeslnými

Návod, jakým způsobem ohlásit řemeslnou živnost. Pro provozování řemeslné živnosti je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace.


zpět na začátek

Průvodci živnostmi koncesovanými

Návod, jakým způsobem podat žádost o koncesi. Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti u činností vymezených živnostenským zákonem. Pro získání koncese je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit i další podmínky.


zpět na začátek

Právní předpisy v živnostenském podnikání

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Doporučujeme