Psychologické poradenství a diagnostika (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Psychologické poradenství a diagnostika“.Činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále pak poradenství manželské, sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme