Regionální informační servisy (RIS)

Portál Regionálních Informačních Servisů byl založen na základě usnesení vlády č. 682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky pro potřeby informačního zabezpečení území jednotlivých krajů ČR. Jeho provoz a koordinaci zabezpečuje Centrum pro regionální rozvoj ČR.Portál RIS dodržuje jednotnou a přehlednou informační strukturu krajů. Tento otevřený systém je schopný pružného a plynulého růstu jak co do obsahu, tak i technologického rozvoje. Nabízí informace tříděné podle území krajů, regionů soudržnosti (NUTS II), okresů a obcí s rozšířenou působností (ORP).

Zpřístupňuje zejména regionální data zaměřená na údaje charakterizující hospodářské prostředí, životní prostředí, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace aj. Celkem jde o 13 samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) a 2 turistické weby RIS Šumava (v české a německé verzi) a RIS Beskydy (v české a polské verzi). Všechny krajské RISy jsou zpracovány v jednotné struktuře, což umožňuje uživateli snadnou orientaci napříč všemi kraji a efektivní přístup ke specifickým informacím pro kterékoli území ČR. Regionální data jsou do portálu Regionálních Informačních Servisů a provázaně i do Mapového Serveru CRR ČR doplňována a pravidelně aktualizována ve spolupráci s různými organizacemi v krajích.

  • Euroregiony – kontakty a informace o členských obcích na české i přeshraniční straně jsou aktualizovány jednou ročně na stránkách RIS i v Mapovém Serveru CRR ČR.
  • Mikroregiony – databáze informací o účelových sdruženích obcí, včetně kontaktů, odkazů a změn v členských obcích, je aktualizována pravidelně jednou ročně a dynamicky zobrazována i v Mapovém Serveru CRR ČR.
  • Obce se schválenou územně-plánovací dokumentací – informace o rozvojových plochách obcí, jejich typu, velikosti, stavu rozpracovanosti a časovém horizontu jejich využití. Data mají informativní charakter a vycházejí z územně-plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Plochy větší než 10 ha jsou vektorizovány a zobrazeny v Mapovém Serveru CRR ČR. Aktualizace probíhá jednou ročně.
  • Informační centra – seznam informačních center v krajích, jejich kontakty, otevírací doba, jazyková vybavenost pracovníků i případná vedlejší hospodářská činnost. Vše aktualizováno jednou ročně. Aktivní odkazy na stránky infocenter jsou dostupné v Mapovém Serveru CRR ČR.
  • Nevládní neziskové organizace – přehled aktivních NNO v jednotlivých krajích s příslušnými kontakty je také aktualizován jednou ročně, příp. na požádání NNO okamžitě.

Projekt obce

Vítaným a užitečným projektem na portálu Regionálních Informačních Servisů je vyhledávač Obce. Stačí zadat pouhý název obce a systém vygeneruje pomocí identifikačních kódů maximální možné množství informací o vybrané obci. Navíc s využitím a kombinováním databází nejen RIS a IRIS, ale i městské a obecní statistiky (MOS) z Českého statistického úřadu. Propojení na Mapový Server CRR ČR a aktivní prolink na příslušné webové stránky obce je samozřejmostí. Praktickou funkcí je nastavení dohledávání konkrétní obce, v případě, že neznáte její celý název nebo dojde k náhodné shodě názvů více obcí.

Vyhledávače

Pomocí převedených vyhledávačů z původní databáze Integrovaného regionálního informačního systému (IRIS) jsou v současnosti na portálu Regionálních Informačních servisů (RIS) k dispozici tyto kompletní informace:

Programy a projekty EU

Aktuální přehled projektů spolufinancovaných z fondů Evropské Unie. Databáze obsahuje přes 5000 již realizovaných nebo právě probíhajících projektů strukturálních fondů, a to včetně detailů realizace a mnohdy i fotodokumentací. Dynamické třídění umožňuje vyhledávání podle jednotlivých programů či tématické oblasti (cestovní ruch, lidské zdroje, doprava aj.). Zdrojem dat je centrální informační systém Ministerstva pro místní rozvoj ČR a informační systém MONIT daného operačního programu. Aktualizace probíhá jednou týdně.

Dotace ze státního rozpočtu ČR

Dotační programy a tituly vypisované ze státního rozpočtu jsou svou jednotnou strukturou zpracování, aktuálností, a celorepublikovým pokrytím na internetu opravdovou raritou. Pravidelné dodávání aktualizačních souborů jednou týdně zajišťují spolupracující organizace v regionech.

Administrativní instituce v ČR

Vyhledávač slouží k rychlému nalezení aktuálních kontaktů podle území, názvu nebo kategorie instituce. Aktualizace probíhá jednou ročně.

Statistická data o ČR

Internetová prezentace nejrůznějších statistických dat od územní úrovně regionů soudržnosti (NUTS II) až do úrovně okresů (LAU 1, dříve NUTS IV). Ve vyhledávači lze ukazatele volit podle územní úrovně či podle let, zobrazená data se okamžitě překreslují do grafu. Zdrojová data ve formě databáze KROK, ze kterých se odvozují ještě další počítané ukazatele, poskytuje Český statistický úřad a jejich aktualizace probíhá jednou za rok.

Ekonomické subjekty v ČR

Databáze s předem definovanými kategoriemi malých a středních podniků s právní subjektivitou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Uživatel jich zde nalezne na 51 000 a získá okamžitý přehled o těchto subjektech z pohledu území, oboru činnosti (OKEČ), IČ apod. Zdrojová data poskytuje Český statistický úřad – Regionální ekonomická statistika (RES) a firma Creditinfo Czech Republic. Aktualizace probíhá čtyřikrát ročně.

Průmyslové zóny v ČR

Unikátní projekt velkých průmyslových zón je výjimečný zejména svou jednotnou metodikou. Jde o cca 160 zón větších než 30 ha, jejichž součástí jsou informace o dopravní a technické infrastruktuře, která je vázána na průmyslovou plochu, dále informace o zdrojové územně-plánovací dokumentaci a popis limitů a střetu zájmů, které se mohou očekávat při realizaci. Zdrojová data zajišťuje firma T-plan a jejich aktualizace probíhá jednou ročně.

Ubytovací zařízení v ČR

Přehledné řazení ubytovacích zařízení podle zvoleného území, kategorie nebo podle typu zařízení. zdrojová data jsou zajištěna přímým napojením do databáze firmy TravelGuide. Jejich aktualizace probíhá jednou týdně.

zpět na začátek

Doporučujeme