Regionální síť CRR ČR

Aby mohlo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) plnit své poslání, jímž je podpora realizace regionální politiky vlády a implementace vybraných programů a projektů Evropské unie v ČR, vytvořilo CRR ČR sít regionálních poboček. Lokalizace jednotlivých regionálních poboček CRR ČR odpovídá členění České republiky na regiony soudržnosti NUTS II.



Kontakty na oddělení Centra v regionech pro Integrovaný regionální operační program (IROP)


Oddělení hodnocení projektů organizačních složek státu

adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 – Strašnice

Vedoucí oddělení
Ing. Anna Kreutziger
tel. 731 628 226, email: anna.kreutziger@crr.cz

Sekretariát
Bc. Jan Fuchs – manažer podpory administrace
tel. 225 855 357, email: jan.fuchs@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP
Ing. Bohdan Kadlec
– specialista pro absorpční kapacitu
tel. 225 855 299 nebo 735 159 462, email: bohdan.kadlec@crr.cz

Oddělení pro Středočeský kraj

adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 – Strašnice
email: iropstredocesky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Bc. Dana Čechová
tel. 731 604 806, email: dana.cechova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Mgr. Adéla Hájková – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 225 855 337 nebo 725 037 963, email: adela.hajkova@crr.cz

Sekretariát:
Bc. Jan Tůma – manažer podpory administrace
tel. 225 855 365 nebo 736 511 138, email: jan.tuma@crr.cz

Oddělení pro Jihočeský kraj

adresa: L. B. Schneidera 362/32, 370 01 České Budějovice
email: iropjihocesky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Naděžda Burešová
tel. 381 670 029 nebo 721 971 019, email: nadezda.buresova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Pavla Bártíková – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 381 670 026 nebo 725 793 625, email: pavla.bartikova@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Pavla Slípková – manažer podpory administrace
tel. 381 670 027, email: pavla.slipkova@crr.cz

Oddělení pro Plzeňský kraj

adresa: 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň
email: iropplzensky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Magda Sýkorová
tel. 731 604 584, email: magda.sykorova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Mgr. Tereza Slatkovská – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 603 550 185, email: tereza.slatkovska@crr.cz

Sekretariát:
Mgr. Eliška Kabátová – manažer podpory administrace
tel. 371 870 025, email: eliska.kabatova@crr.cz

Oddělení pro Karlovarský kraj

adresa: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
email: iropkarlovarsky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Marie Míšková,tel. 731 604 698, email: marie.miskova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Lenka Modrovičová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 731 645 187, email: lenka.modrovicova@crr.cz

Sekretariát:
Bc. Iva Böhmová
tel. 354 770 237, email: iva.bohmova@crr.cz

Oddělení pro Ústecký kraj

adresa: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem
email: iropustecky@crr.cz

Vedoucí oddělení:Ing.
Viktor Kruml
– pověřen vedením oddělení
tel. 412 870 920, 735 159 463, email: viktor.kruml@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Ivan Palán – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 412 870 922, 735 158 119, email: ivan.palan@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Barbora Pirotová – manažer podpory administrace
tel. 412 870 928, email: barbora.pirotova@crr.cz

Oddělení pro Liberecký kraj

adresa: Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
email: iropliberecky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Simona Malá
– pověřena vedením oddělení
tel. 488 570 931, email: simona.mala@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Romana Valentová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 488 570 928, 731 607 725, email: romana.valentova@crr.cz

Sekretariát:
Kontaktujte přímo kontaktní osobu pro IROP.

Oddělení pro Královéhradecký kraj

adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
email: iropkralovehradecky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Leoš Macura
tel. 602 474 685, email: leos.macura@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Michaela Brožová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 735 157 809, email: michaela.brozova@crr.cz

Sekretariát:
Bc. Monika Fuchsová – manažer podpory administrace
tel. 499 420 601, email: monika.fuchsova@crr.cz

Oddělení pro Pardubický kraj

adresa: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
email: iroppardubicky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Lenka Fodorová
– pověřena vedením oddělení
tel. 466 026 843 nebo 736 511 137, email: lenka.fodorova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Markéta Kupcová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 466 026 840 nebo 735 157 810, email: marketa.kupcova@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Aneta Machačná – manažer podpory administrace
tel. 466 026 840, email: aneta.machacna@crr.cz

Oddělení pro kraj Vysočina

adresa: Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava
email: iropvysocina@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Renáta Marková
tel. 565 775 123 nebo 736 473 815, email: renata.markova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Kristýna Bidlová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 565 775 121 nebo 735 158 117, email: kristyna.bidlova@crr.cz

Sekretariát:
Kateřina Horká, DiS. – manažer podpory administrace
tel. 565 775 120, email: katerina.horka@crr.cz

Oddělení pro Jihomoravský kraj

adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov
email: iropjihomoravsky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Mgr. Ljubomir Džingozov,tel. 731 604 583, email: ljubomir.dzingozov@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Jitka Ondrušková – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 518 770 253 nebo 735 158 118, email: jitka.ondruskova@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Jana Richterová – manažer podpory administrace
tel. 518 770 246 nebo 735 159 461, email: jana.richterova@crr.cz

Oddělení pro Zlínský kraj

adresa: J. A. Bati 5648 (budova „max 32“), 760 01 Zlín
email: iropzlinsky@crr.cz

Vedoucí oddělení a kontaktní osoba pro IROP:
Ing. Lenka Kolářová
– pověřena vedením oddělení
tel. 572 774 422 nebo 603 565 011, email: lenka.kolarova@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Zuzana Filipová – manažer podpory administrace
tel. 572 774 421, email: zuzana.filipova@crr.cz

Oddělení pro Olomoucký kraj

adresa: Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
email: iropolomoucky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Aleš Marousek
tel. 582 777 420 nebo 605 001 698, email: ales.marousek@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

Ing. Veronika Škutová – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 582 777 426 nebo 731 604 727, email: veronika.skutova@crr.cz

Sekretariát:
Bc. Lenka Zlatníčková, Dis. – manažer podpory administrace
tel. 582 777 444, email: lenka.zlatnickova@crr.cz

Oddělení pro Moravskoslezský kraj

adresa: 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
email: iropmoravskoslezsky@crr.cz

Vedoucí oddělení:
Ing. Gabriela Janošová
tel. 597 081 421 nebo 731 604 776, email: gabriela.janosova@crr.cz

Kontaktní osoba pro IROP:

PhDr. Marie Lichnovská – specialista pro absorpční kapacitu
tel. 597 081 424 nebo 739 320 907, email: marie.lichnovska@crr.cz

Sekretariát:
Ing. Jana Lovászová – manažer podpory administrace
tel. 597 081 426, email: jana.lovaszova@crr.cz


Kontaktní osoby pro IROP v krajích

Praha (OSS) Ing. Bohdan Kadlec 221 596 521 bohdan.kadlec@crr.cz
Jihočeský kraj Ing. Pavla Bártíková 725 793 625 pavla.bartikova@crr.cz
Jihomoravský kraj Ing. Jitka Ondrušková 735 158 118 jitka.ondruskova@crr.cz
Karlovarský kraj Ing. Ivan Palán 735 158 119 ivan.palan@crr.cz
Královéhradecký kraj Ing. Michaela Brožová 735 157 809 michaela.brozova@crr.cz
Liberecký kraj Ing. Romana Valentová 731 607 725 romana.valentova@crr.cz
Moravskoslezský kraj PhDr. Marie Lichnovská 739 320 907 marie.lichnovska@crr.cz
Olomoucký kraj Ing. Veronika Škutová 731 604 727 veronika.skutova@crr.cz
Pardubický kraj Ing. Markéta Kupcová 735 157 810 marketa.kupcova@crr.cz
Plzeňský kraj Ing. Pavla Bártíková 725 793 625 pavla.bartikova@crr.cz
Středočeský kraj Mgr. Adéla Hájková 225 855 337 adela.hajkova@crr.cz
Ústecký kraj Ing. Lenka Modrovičová 731 645 187 lenka.modrovicova@crr.cz
Kraj Vysočina Ing. Kristýna Bidlová 735 158 117 kristyna.bidlova@crr.cz
Zlínský kraj Ing. Lenka Kolářová 603 565 011 lenka.kolarova@crr.cz


Kontakty Evropské územní spolupráce/Cíl 3

Oddělení NUTS II Jihozápad

Oblast působnosti: Jihočeský a Plzeňský kraj

adresa: Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek

Vedoucí oddělení:
Ing. Milan Voldřich, tel. 382 211 166, email: milan.voldrich@crr.cz (OPPS ČR–Bavorsko)

Oddělení NUTS II Severozápad

Oblast působnosti: Karlovarský a Ústecký kraj

adresa: Školní 5335, 430 01 Chomutov

Vedoucí oddělení:
Ing. Lenka Klognerová,tel.: 474 623 721, email: lenka.klognerova@crr.cz

Oddělení NUTS II Severovýchod

Oblast působnosti: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Vedoucí oddělení:
Ing. Petra Marková, tel. 499 420 620, email: petra.markova@crr.cz

Oddělení NUTS II Jihovýchod

Oblast působnosti:Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov

Vedoucí oddělení:
Mgr. Šimon Vích,tel.: 518 770 228 nebo 731 643 695, email: simon.vich@crr.cz (OPPS Rakousko–ČR)

Oddělení NUTS II Střední Morava

Oblast působnosti: Olomoucký a Zlínský kraj

adresa: Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc

Vedoucí oddělení:
Ing. Pavla Pudová,tel. 582 777 428, email: pavla.pudova@crr.cz (OPPS Slovensko–ČR a ČR–Polsko)

Oddělení NUTS II Moravskoslezsko

Oblast působnosti: Moravskoslezský kraj

adresa: 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava

Vedoucí oddělení:
Ing. Irena Kirchnerová,tel. 597 570 933, email: irena.kirchnerova@crr.cz

(OPPS Slovensko–ČR a ČR–Polsko, Meziregionální/nadnárodní spolupráce)

Společné technické sekretariáty

Česká republika – Polská republika

adresa: Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
email: js.olomouc@crr.cz
www.cz–pl.eu

Vedoucí:
RNDr. Karel Schmied 
tel. +420 606 735 283 nebo +420 582 777 421, email: karel.schmied@crr.cz
– dlouhodobá pracovní neschopnost – kontaktujte prosím přímo Mgr. Lenku Jarnotovou:tel. +420 602 130 838 nebo +420 582 777 435, email: lenka.jarnotova@crr.cz 

Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodástva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava 26
fax: +421 258 317 584
www.sk–cz.eu

Infobod při oddělení pro NUTS II Jihovýchod

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov 
fax: +420 542 210 529
email: infobod@crr.cz

Čeští pracovníci:

Mgr. Šimon Vích (vedoucí oddělení)
tel.: +420 518 770 228 nebo +420 731 643 695, email: simon.vich@crr.cz

Mgr. Iva Paďourková
tel.: +420 518 770 254, email: iva.padourkova@crr.cz

Rakousko – Česká republika

St. Pölten

Helena Moravcová, M. A. (vedoucí) 
tel.: +43 2742 9005 1492, email: helena.moravcova@noel.gv.at

Brno

Ing. Tatiana Mifková, PhD. – záležitosti eMS pro české žadatele
tel.: +420 602 159 099, email: tatiana.mifkova@crr.cz

Bavorsko – Česká republika

Regierung von Oberfranken, GTS, Ludwigstrasse 20, D–95444 Bayreuth
www.by–cz.eu 
www.regierung.oberfranken.bayern.de  

Vedoucí: Katharina Wolf
tel.: 0049 921 604 1759
fax: 0049 921 604 4759
email: katharina.wolf@reg–ofr.bayern.de

Ing. Lukáš Kaňka
tel.: 0049 921 604 1712
fax: 0049 921 604 4712
email: lukas.kanka@reg–ofr.bayern.de

Sasko – Česká republika

Kontaktní adresa: Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden

Vedoucí:

JUDr. Hana Müller Karlová, PhD.
tel.: +49 (0)351 4910 4850
telefax: +49 (0)351 4910 4205
email: kontakt@sn–cz2020.eu 

zpět na začátek

Doporučujeme