Regionální statistika ceny práce

„Regionální statistika ceny práce“ (RSCP) je informační systém, který produkuje aktuální údaje o výdělkové úrovni, odpracované době a struktuře zaměstnanosti podle zaměstnání v jednotlivých krajích ČR. RSCP vychází z pravidelného výběrového statistického zjišťování s názvem „Čtvrtletní šetření o ceně práce“, které je zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených ČSÚ pro příslušný kalendářní rok. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby MPSV."Regionální statistika ceny práce" (RSCP) je informační systém, který produkuje aktuální údaje o výdělkové úrovni, odpracované době a struktuře zaměstnanosti podle zaměstnání v jednotlivých krajích České republiky. RSCP vychází z pravidelného výběrového statistického zjišťování s názvem "Čtvrtletní šetření o ceně práce", které je zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených ČSÚ ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí. Garantem informačního systému RSCP je Ministerstvo práce a sociálních věcí – správa služeb zaměstnanosti.

Regionální statistika ceny práce monitoruje se čtvrtletní periodicitou průměrné hodinové výdělky, vyplacené mzdy, strukturu mzdy a odpracovanou dobu jednotlivých zaměstnanců. Primárním výsledkem jsou statistiky mzdové úrovně profesí (v klasifikaci KZAM-R), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace kraje. Aktuální výsledkové publikace jednotlivých krajů přinášejí průměrné hodinové výdělky za aktuální čtvrtletí, měsíční hrubé mzdy za období od začátku roku do konce aktuálního čtvrtletí, údaje o odpracované a neodpracované době za stejné období. Publikace obsahují výsledky podnikatelské sféry (ekonomické subjekty, které odměňují podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku).

Výsledkové publikace jednotlivých krajů jsou k dispozici ve formátu Excel a ve formátu PDF. Vedle publikací nabízejí tyto stránky možnost výběru konkrétního zaměstnání v jednotlivých krajích a získání základních nebo podrobných mzdových charakteristik vybrané profese.

Aktuální publikace jednotlivých krajů

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Aktuální výsledky podle zaměstnání

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme