Registr adres v České republice

Vyhledávání v registru adres umožňuje ověření adres na území celé České republiky nebo jejich upřesnění. Vyhledávání je umožněno několika různými způsoby: podle ulice, náměstí, obce, města, kraje; zadávat lze i pouhé zlomky názvů.Veřejně přístupná online databáze Adresy v České republice, poskytovaná Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) umožňuje vyhledat číslo popisné všech obývaných domů, ulice a obce v České republice (ČR). Jedná se o bezplatnou a praktickou službu, kterou bezesporu účinně mohou využívat jak občané, tak podnikatelé, ať už si chtějí pouze ověřit poštovní adresu na níž posílají svou zásilku nebo hledají vhodné místo pro další podnikání. 

Pokud hledáte obec, ale přesně neznáte okres případně obec, ve které vámi hledaná obec či část obce leží, můžete použít vyhledávání podle názvu obce nebo části obce.

Stačí zadat pouze část jména obce. Pokud tedy například nevíte, zda daná obec se jmenuje „Ruprechtice“ či „Ruprechtov“, stačí zadat klíčovou část z obou slov – „ruprecht“.

Háčky, čárky, mezery, pomlčky, a podobně není nutno psát; vyhledávací program rovněž nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny.

Vyhledávání podle názvu ulice (nebo náměstí) můžete použít, Pokud naopak hledáte určitou ulici a nejste si snad jisti přesným názvem obce, ve které vámi hledaná ulice leží, použijte vyhledávání podle ulice.

Opět stačí zadat jen část jména. Nevíte-li, zda se ulice pouze „Biskupcova“ nebo snad „Mikuláše Biskupce“, zadejte do vyhledávání pouze část slova (v tomto případě nejlépe „biskup“).

Nikdy však do vyhledávácího formuláře neuvádějte slova „ul.“, „ulice“, „nám.“, „náměstí“ a podobně.

Hledání je možné nejen v rámci celostátní databáze ČR. Výběr umožňuje hledání adres na území města Prahy nebo v jeho částech, hledání adres v mimopražských obcích podle abecedy, kraje, okresu, obce a dalších možností.

MV ČR databázi průběžně aktualizuje.


Doporučujeme