Registr živnostenského podnikání

Možnost vyhledávat podnikatele podle jeho identifikačního čísla (IČ), firmy nebo adresy; k dispozici jsou rovněž různé statistiky. Službu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Služba rovněž umožňuje elektronické podání.

On-line Živnostenský rejstřík (původně Registr živnostenského podnikání, odtud vžitá zkratka RŽP) slouží k vyhledávání firem a samostatných podnikatelů. Zřizovatelem služby je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) České republiky. Živnostenský rejstřík poskytuje rovněž různé statistické údaje.

Vyhledávání v rejstříku

Formulář Vyhledání podnikatelského subjektu slouží k zadání kritérií, která se mají brát v úvahu při výběru podnikatelů z databáze. Máte možnost vyhledávat podnikatele podle identifikačního čísla (IČ), firmy nebo adresy. Hledání probíhá v aktuálních i historických údajích. Velikost písmen a diakritika nemají na hledání vliv.

Charakteristika jednotlivých polí formuláře

IČ je identifikační číslo podnikatelského subjektu, které mu bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Při hledání v databázi má prioritu před všemi dalšími parametry. Zadáte-li jako kritérium pro hledání např. IČ i firmu, bude firma ignorována a provede se výběr pouze těch podnikatelů, kteří mají požadované IČ. Identifikační číslo je nejvhodnějším údajem pro hledání. Jedno IČ by mělo být přiděleno pouze jedinému podnikateli v České republice, takže výsledkem hledání podle IČ bude v ideálním případě právě jeden podnikatelský subjekt.

V databázi se však vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČ známo. Vždy jde o dočasný stav (IČ bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nenajdete. Nepodaří-li se Vám vyhledat podnikatele podle IČ, použijte pro vyhledání jiné kritérium – firmu nebo adresu.

Firma je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým vystupuje podnikatelský subjekt a je pod ním evidován v živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se jedná o obchodní firmu (subjekty zapisující se do obchodního rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapisující se do OR) nebo jméno a příjmení fyzické osoby (fyzické osoby nezapisující se do OR). Po vyplnění tohoto kritéria se Vám zobrazí seznam podnikatelů, jejichž firma, název nebo jméno a příjmení vyhovuje Vámi zadané hodnotě.

Pravidla pro vyhledávání podnikatelských subjektů

Pro hledání podle firmy platí následující pravidla:

  • Hledání probíhá podle jednotlivých slov.
  • Na pořadí zadaných slov nezáleží. Vyhledáni však budou pouze podnikatelé, jejichž firma obsahuje všechna zadaná slova.
  • Hledají se vždy celá zadaná slova (ne pouze jejich začátky).
  • Algoritmus vyhledávání ignoruje rozdíly ve velikosti písmen a diakritiku.
  • Algoritmus ignoruje uvnitř slov jiné znaky, než jsou písmena a číslice;
  • Algoritmus se pokouší rozpoznat proloženě uvedená slova.

Adresa je položka složená z několika částí: Obec, Okres, Ulice, Číslo domovní a Číslo orientační. Chcete-li vyhledávat podnikatele podle adresy, musíte vyplnit minimálně Obec. V opačném případě budete upozorněni na chybu v zadaných parametrech. Jako výsledek obdržíte seznam podnikatelských subjektů, které mají na požadované adrese sídlo (právnické osoby), místo podnikání (fyzické osoby) nebo provozovnu.

  • U položek Obec a Ulice je možné zadat pouze začátek názvu. Pokud není zadán přesný název obce a Vašemu zadání vyhovuje více obcí, budete vyzváni, abyste své zadání upřesnily výběrem ze seznamu obcí vyhovujících původnímu zadání. Například při zadání řetězce „Ústí nad“ (vložení do anglických uvozovek, respektive palců) není jasné, zda se jedná o Ústí nad Labem nebo Ústí nad Orlicí, a proto je v takovém případě nabídnut seznam všech obcí začínajících řetězcem „Ústí nad“. V případě zadání řetězce „Ústí“ bude provedeno přímo vyhledání podnikatelů, protože se řetězec shoduje s názvem obce Ústí.
  • Položky Číslo domovní a Číslo orientační jsou při vyhledávání porovnávány i křížem, neboť při udávání adresy jsou tato čísla často zaměňována. Pokud znáte pouze jedno číslo, je jedno do které položky ho vyplníte.
  • Minimální délka položky Obec je 2 znaky, maximální 33 znaky. Maximální délka položky Ulice je 30 znaků, položek Číslo domovní a Číslo orientační 4 znaky. Vyplnění položky Okres je možné pouze výběrem ze seznamu okresů.

Přímo z titulní stránky Živnostenského rejstříku vedou aktivní prolinky na hlavní stranu portálu BusinessInfo, který je určen malým a středním podnikatelům a rovněž do samostatné sekce tohoto portálu, do návodu Jak založit firmu/společnost. Další přímý prolink vede na online verzi Veřejného rejstříku .

Elektronické podání EPO

Stránky Živnostenského rejstříku lze rovněž použít pro elektronické podání vůči Živnostenskému úřadu (ŽÚ). K tomuto účelu slouží tzv. elektronické podání (EPO), které lze vytvořit pomocí Aplikace JRF. V aplikaci lze zpracovat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění, a to v rozsahu jednotného registračního formuláře (JRF). Vyplněné EPO je aplikací JRF odesláno přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Prostřednictvím aplikace JRF lze učinit i podání vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně (s využitím Centrálního registračního místa). Aplikace JRF je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení přímo na stránkách Živnostenského rejstříku.,Lze zde také nalézt i další informace, jako návod k instalaci a používání aplikace JRF.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme