Rejstřík obchodování s emisními povolenkami

Česká republika se v říjnu 2005 stala třináctou zemí Evropské unie, která uvedla do komerčního provozu rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Držiteli povolenek se stali provozovatelé vyhrazených tlakových zařízení. Dokument představuje veřejnou část rejstříku, jehož správcem je společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s.Online verze Rejstříku obchodování s povolenkami na emisi skleníkových plynů (The Czech Registry for Emission Allowances Trading) byla zpřístupněna na stránkách www.povolenky.cz.

Společnostem, které se zapojí do systému obchodování, tento Rejtřík umožňuje disponovat s povolenkami, které jim vláda České republiky přidělila Národním alokačním plánem.
Nutnou podmínkou pro otevření účtu v Rejstříku bude platné povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů.

V první vlně je možno účty otevřít pouze těm, kteří již mají povolení vydáno. Firmy musí zároveň s provozovatelem rejstříku uzavřít příslušný smluvní vztah, po vydání povolení je tedy důležité Operátora trhu s elektřinou ihned kontaktovat.

Zařízení, která obdrží povolení po uvedení rejstříku do provozu, budou do Rejstříku po odsouhlasení ze strany Evropské komise doplněna později.

Na veřejné částí rejstříku naleznete celou řadu užitečných informací. Kromě jiného:

 • texty mezinárodních dohod,
 • odpovídající národní legislativu platnou v ČR,
 • slovník pojmů,
 • FAQ,
 • dokumenty potřebné k uzavření smlouvy a rovněž text smlouvy samotné,
 • veřejně přístupné zprávy rejstříku,
 • odkazy na další související stránky.

Všechny dokumenty potřebné pro uzavření Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí najdete v sekci Otevření účtu. K dispozici jsou kromě jiného připraveny následující dokumenty:

 • Základní instrukce o postupu uzavírání smlouvy
 • Formulář žádosti včetně příloh
 • Znění typové smlouvy
 • Obchodní podmínky
 • Ceník

Do zabezpečené (neveřejné) části rejstříku mají přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů.

Doporučujeme