Rejstřík informací o výsledcích (RIV) výzkumu a vývoje

Rejstřík informací o výsledcích RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků. Online verze RIV je volně k dispozici všem uživatelům internetu, kteří ji potřebují ať pro výzkumnou, studijní, podnikatelskou či jinou činnost.Rejstřík informací o výsledcích RIV je jedním z projektů, za jehož účinnost zodpovídá Rada pro výzkum a vývoj. V této online databázi jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Online verze RIV je volně k dispozici všem uživatelům internetu, kteří ji potřebují ať pro výzkumnou, studijní, podnikatelskou či jinou činnost.

Jednotlivé údaje do databáze RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.

Struktura dat RIV umožňuje uvést:

  • výsledky, kterých bylo dosaženo od roku 1993 řešením projektů VaV evidovaných v CEP (centrální evidenci projektů) a
  • výsledky, kterých bylo dosaženo od roku 1999 řešením výzkumných záměrů evidovaných v CEZ (centrální evidenci záměrů).

Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí online uživatelské aplikace.

RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993. Rejstřík RIV plní funkci databáze výsledků institucionálně i účelově podporovaného výzkumu a vývoje.

Základní informace pro využívání online databáze RIV

Chcete-li najít nějaký konkrétní výsledek, nebo chcete-li vyhledat určitou množinu výsledků, můžete k tomu využít stránku hledání. Na této stránce je formulář, který obsahuje položky, do nichž můžete zadat omezující podmínky. Ty se použijí při vytváření výsledného seznamu (po stlačení tlačítka hledej ve spodní částí formuláře). Pokud nevyplníte žádnou položku formuláře, vyhledají se vám všechny výsledky.

Při vyplnění více jak jednoho políčka formuláře se tyto podmínky použijí ve spojení "a". Například vyplníte-li do jména Jan a do příjmení Novák, pak se vám vyhledají výsledky, pro které platí, že autor je Jan Novák.

Textové slovní vyhledávání

Do formulářové položky zapisujete seznam slov oddělená mezerou, která se budou vyhledávat v textových položkách zaškrtnutých pod touto položkou. Do výsledného seznamu se zahrnou všechny výsledky obsahující alespoň jedno slovo. Zadaná slova se tzv. rozvinou na všechny možné kombinace malých a velkých písmen a znaků s diakritikou. Tzn. že když zadáte slovo novak dojde k vyhledání i slov Novák, novák apod. Kromě celých slov se vyhledávají i jejich části. Například zadáním vyhledávacího slova test se Vám vyhledají výsledky obsahující slova test protest testování apod. Tento efekt můžete eliminovat použitím znaménkového vyhledávání test -protest -testovani. Můžete zadávat i slovní spojení jejich uvedením do uvozovek (např. "vědecký výzkum").

zpět na začátek

Doporučujeme