Rejstřík školských právnických osob

Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se školských právnických osob.Rejstřík školských právnických osob je obdobou jiných rejstříků právnických osob (obchodního, nadačního, spolkového) pro školské právnické osoby a vede jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Údaje zapsané v rejstříku školských právnických osob jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění a proti tomu, kdo jedná v důvěře v tento zápis, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Online Rejstřík školských právnických osob je volně k dispozici uživatelům internetu a slouží k vyhledání informací o školských právnických osobách.

K rychlému vyhledávání jednotlivých školských právnických osob je třeba zadat některý ze základních údajů, tedy:

  • název právnické osoby
  • resortní identifikátor právnické osoby

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme