Výběr z Rejstříku škol a školských zařízení

Rejstřík slouží k vyhledávání škola a jiných školských zařízení fungujících na území České republiky se schválením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.Online Rejstřík škol a jiných školských zařízení rejstřík je k volně k dispozici uživatelům internetu a slouží k vyhledávání škol a souvisejících školských zařízení (základní školy, pomocné školy, církevní školy, jazykové školy, sportovní školy, střední školy, gymnázia, konzervatoře, vyšší odborné školy, učiliště, dílny, jídelny, tělocvičny, družiny, školní knihovny, domovy mládeže, diagnostické ústavy, dětské domovy a podobně) státního i soukromého charakteru, fungujících na území České republiky se schválením či vědomím rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co lze vedle dalších specifikací zadávat. Podle čeho lze hledat:

 • název právnické osoby vykonávající činnost školy
 • adresa
 • zřizovatel
 • formy studia
 • oblast zaměření

Po zadání určitých kritérií na potvrzení vyhledávání se zobrazí seznam odpovídajících školských zařízení a jejich podrobnější údaje:

 • Id. právnické osoby
 • Id. zařízení
 • název zařízení
 • adresa (ulice, číslo popisné, místo, PSČ).

Takto zobrazená data lze podle jednotlivých hodnot dále třídit a řadit, což usnadňuje samotné vyhledávání i celkovou přehlednost.

Následně lze nahlédnout do ještě podrobnějších informací o požadované škole:

 • IČO právnické osoby
 • resortní identifikátor právnické osoby
 • datum zařazení školy do sítě
 • zařízení, z nichž je nalezená právnická osoba složena
 • a další podrobnosti

Veškeré takto zpřístupněné informace jsou však pouze informativního charakteru.

Pokud hledáte školu podle sídla (tedy „místo školy“) a nepodaří se vám ji nalézt, zadejte sídlo školy do položky „ulice školy“. Adresou školy je míněna poštovní adresa; v místě školy je uvedeno sídlo doručovací pošty.

V případě potíží s vyhledáním školy je vhodné omezit množství zadávaných údajů na minimum. Často postačí zvolit pouze typ a území školy, přičemž konkrétní školu je následně možné vybrat z nabídnutého seznamu.

Informace k postupu při podávání žádosti o zápis údajů do rejstříku škol a školských zařízení a formuláře pro podání žádostí naleznete na webových stránkách MŠMT.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme