Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu“.Revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, pro ochranu před účinky atmosférické  a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů), která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme