Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2011

Statistická ročenka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poskytuje základní informace o českém zahraničním obchodu za období 2005-2011. Zdrojem dat jsou údaje, které publikoval Český statistický úřad (ČSÚ).V publikaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) jsou uvedena souhrnná data o českém zahraničním obchodu za rok 2005 až 2011 a podrobnější údaje v teritoriálním a komoditním členění za rok 2010 a 2011. Jsou uvedeny definitivní údaje za rok 2005 až 2010 a předběžné údaje za rok 2011 (dle závěrky k 29.4.2012). Zdrojem dat o vývozu a dovozu do dubna 2004 jsou údaje celní statistiky.

Vstupem České republiky do EU 1.5.2004 se změnil způsob vykazování údajů pro statistiku zahraničního obchodu i metodika jejího provádění a zpracování jejích výsledků. Ta nyní vzniká spojováním dat ze dvou systémů (Intrastat a Extrastat).

Prostřednictvím výkazů Intrastat jsou získávány přímo od firem (příjemců a odesílatelů zboží) ve vazbě na údaje o DPH údaje o obchodu se státy EU.

Zbývající část zahraničního obchodu, která je realizována především se třetími zeměmi, podléhá nadále klasickému celnímu řízení. Celní prohlášení (Jednotné správní doklady) jsou zdrojem statistických údajů za Extrastat.

Zboží je členěno podle těchto klasifikací:

  • Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, rev. 4) v členění na úrovni tříd (jednomístnékódy) a na úrovni skupin (třímístné kódy).
  • Harmonizovaný systém popisu a označování zboží v členění podle podkapitol (čtyřmístné kódy).

Teritoriální členění (pro specifikaci zemí je použita tzv. Geonomenklatura):

  • ve vývozu dle zemí určení zboží;
  • v dovozu dle zemí původu zboží.

Jednotlivé země jsou zařazeny do oblastí podle stavu k 1. lednu 2011.

Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2011

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme