Rovníková Guinea: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

 

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Guinejský trh je malý a kupní síle většiny obyvatel nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu. Na druhé straně je podíl domácí výroby velmi nízký, téměř všechno zboží se dováží.

K perspektivním položkám pro vývoz patří vedle spotřebního zboží zejména ty výrobky, které vyhovují strategii „Horizonte 2020“. Patří k nim v současné době zejména:

  • potravinářské komodity a technologická zařízení pro potravinářský průmysl (pekárny, mlýny, minipivovary, linky na zpracování ovoce a zeleniny).
  • traktory a ostatní zemědělské stroje
  • hnojiva a chemikálií proti škůdcům.
  • technologie na zpracování ryb, mrazící provozy apod..
  • těžební, přepravní a skladovací zařízení pro ropný i neropný sektor
  • zařízení na výrobu ropných derivátů, petrochemie • pily, linky na zpracování dřeva.

Rovníková Guinea investuje do rozvoje infrastruktury – perspektivní jsou z tohoto hlediska stavební stroje, vybavení letišť, obytných budov, nemocnic, zařízení pro vodní elektrárny, malé vodní elektrárny, ale i obnovitelné zdroje elektrické energie (solární…), které je možné zapojit off-grid.

Rovníková Guinea nabízí perspektivně velmi dobrý trh také například pro česká malá dopravní letadla, telekomunikační zařízení a služby. Značný potenciál má spolupráce v oblasti exportu českého speciálního materiálu.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Rovníkové Guineji se trhy konají pouze v Malabu, mají ale jen místní význam.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme