Rovníková Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Rovníkovou Guinejí jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi než stabilním etablováním určitých vývozců/ dovozců či vzájemnými investicemi. Hlavní překážky vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti španělského nebo francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Rovníková Guinea je hodnocen agenturou OECD v nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci čínských, španělských, francouzských, nově i tureckých nebo marockých společností.

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

865

1620

233

61

199

dovoz

109

40

30

249

164

obrat

974

1660

263

309

363

saldo

756

1580

203

-188

35

 

Údaje jsou v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 se do Rovníkové Guineje vyvezlo zboží v hodnotě 4,2 mil. Kč a dovoz činil 3,4 mil. Kč. Předmětem vývozu bylo pivo, vepřové maso, keramické dlaždice, součástky do mobilů atd. Dovážely se palety, výrobky živočišného původu, odsávače.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o firmách působících na Rovníkové Guineji. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v zemi žádné společné podniky.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Rovníkovou Guineou nebyla uzavřena žádná smlouva. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje republice Rovníková Guinea žádnou rozvojovou pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme