Rovníková Guinea: Vztahy země s EU

EU patří k významným obchodním partnerům Rovníkové Guineje.

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Rovníková Guinea je jednou z mála afrických zemí, kde EU nemá zastoupení.

Přílušné zastoupení sídlí v Gabonu Délégation de l’Union européenne au Gabon, pour la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et la CEEAC

Lotissement des Cocotiers,

Bas de Gué-Gué,

BP 321 Libreville – Gabon

Tel: (+241) 73 22 50 – (+241) 07 40 19 98/99 Fax: (+241) 73 65 54 – (+32) 2 299 86 16

E-mail: delegation-gabon@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EEvropská unie (EU28) měla s Rovníkovou Guineou v roce 2018 negativní obchodní bilanci, dovezla zboží za 1,4 miliardy eur a vyvezla zboží v hodnotě 0,4 miliardy eur.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU v rámci 10. EDF v letech 2008 – 2013 poskytla zemi pomoc ve výši 13,8 mil. Euro na zlepšení správy věcí veřejných. Dalších 3,4 mil. poskytla na programy zaměřené na leteckou dopravu, internetové služby a rozvoj malého a středního podnikání. V rámci 11. EDF (2014 – 2020) nebude poskytnuta žádná pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme