S elektrickým vytápěním dobyl Fenix Group svět, nyní chce využít trend úsporných budov

Společnost se představila na letošní mezinárodní výstavě Expo v kazašské Astaně. Právě chytrá energetika je podle zakladatele firmy Cyrila Svozila klíčovým odvětvím, které zajistí další růst oboru. Sází na propojení se solárními panely a bateriovými úložišti.

Sídlo společnosti Fenix Group v Jeseníku. Foto: Fenix Group Globální společnost Fenix Group s více než miliardovým obratem vybudoval Cyril Svozil ze své firmy, kterou založil v roce 1990 v Jeseníku. Ve světě se prosadil s elektrickým vytápěním založeným na sálavých panelech.

„Po sametové revoluci bylo zjevné, že dojde k výrazné redukci tehdejšího těžkého průmyslu a k přebytkům elektrické energie. Ta byla tehdy, stejně jako dnes, tuzemským produktem, a bylo jasné, že její širší použití zvýší naši energetickou nezávislost na energiích z dovozu,“ vysvětluje Cyril Svozil.

Ve vyspělém světě bylo podle jeho slov použití elektrické energie pro vytápění v residenční oblasti zcela běžné. „Od 12 procent v Německu až po 80 procent ve Francii. Ukazoval se tak velký prostor také u nás. Energetika přitom byla v porovnání s jinými obory ve velmi dobrém stavu, co se týká zdrojů a sítí, a bylo by chybou toho nevyužít,“ dodává Cyril Svozil.

Do oboru se pustil, přestože s ním neměl žádné předchozí zkušenosti. Od počátku se zaměřil na takzvané elektrické sálavé systémy, představující v tomto oboru špičku.

Na založení firmy byla dobrá doba

Zakladatel společnosti Fenix Group Cyril Svozil. Foto: Fenix GroupRozjezd firmy tehdy usnadňovala situace ve společnosti. „Na jedné straně chyběly jakékoliv zkušenosti s podnikáním, na druhou stranu byla celková společenská atmosféra pro podnikání velmi příznivá a nesetkávali jsme se se šikanozními postupy tak, jako v současnosti,“ porovnává Cyril Svozil.

Devadesátá léta přitom znamenala pro elektrické vytápění zlatou éru, hlavně na venkově se tehdy instalovalo velké množství elektrických přímotopů. „V první etapě byl rozvoj takzvaného přímotopného vytápění tažen především výhodnými cenami elektrické energie a tyto systémy byly používány ve všech typech budov bez ohledu na jejich energetickou efektivitu,“ popisuje Cyril Svozil.

Po několika letech však nastal zvrat. Alespoň co se týká vnímání tohoto druhu vytápění. „Útlum byl způsoben dvěma faktory – růstem cen elektrické energie a mediální vlnou související s tehdejší dostavbou Temelína. K růstu spotřeby elektrické energie totiž docházelo pouze v residenčním sektoru a proto se elektrické vytápění stalo ‚zosobněním boje‘ proti jeho dostavbě,“ zmiňuje Cyril Svozil.

Nicméně počet budov vybavených elektrickým vytápěním v České republice podle jeho slov stále rostl a z přibližně 250 tisíců domácností vybavených těmito systémy v roce 1995 narostl na současný dvojnásobek. „Útlum byl tedy pouze virtuální, nikoliv skutečný,“ podotýká Cyril Svozil.

Fenix Group přitom zdaleka není odkázaný na relativně malý český trh. Svoje výrobky prodává v 65 zemích na 5 kontinentech. „Naší výhodou bylo, že jsme se soustředili výhradně na nejprogresivnější část těchto výrobků, tedy na sálavé panely, sálavé podlahy a stropy na bázi topných kabelů a folií. Výrobky je možné nalézt nejen v residenční sféře, ale i v zemědělství, průmyslu, na letištích či v sakrálních stavbách,“ vypočítává Cyril Svozil.

Export hned v začátcích

Výroba ve Fenix Group využívá robotů. Foto: Fenix Group S vývozem firma začala hned po svém vzniku, a již v roce 1990 směřovala první dodávka do Francie. Nyní export představuje zhruba 90 procent prodeje, většina se realizuje ve vyspělých zemích.

Svoji největší továrnu má společnost v Jeseníku, další výrobní závody provozuje ve Velké Británii, Francii, Španělsku, v Norsku a na Slovensku. Dohromady v nich pracuje 399 zaměstnanců, tržby skupiny letos přesáhnou 1,3 miliardy korun.

Nástup moderních technologií navíc ještě zvyšuje perspektivy oboru. Elektřině patří nejen budoucnost v oblasti elektromobilů, ale bude hrát významnou roli také při vytápění domácností.

„Tento trend je spojen s výstavbou energeticky úsporných domů a stále se zrychluje. Mnoho si slibujeme od takzvaných domů s téměř nulovou spotřebou energie, takzvaných nZEB . Právě zde zákazníci ocení flexibilitu a schopnost rychlé reakce našich systémů, nulové náklady na údržbu, dokonalou a levnou regulaci, nízké investiční náklady a dlouhou životnost, která je až čtyřicet let,“ podotýká Cyril Svozil.

Firma přišla s konceptem plně elektrifikovaného domu s téměř nulovou spotřebou energie vybaveného fotovoltaickými panely pokrývajícími zhruba 30 procent jeho celkové spotřeby a bateriovým úložištěm nejen pro stoprocentní využití energie ze střešních solárních panelů, ale také aktivně spolupracujícím s existující rozvodnou sítí.

Systémy pro energeticky úsporné domy

Výroba ve společnosti Fenix Group. Foto: Fenix Group Sálavé panely mohou podle Cyrila Svozila přispět k energetické efektivitě domu. „Tyto systémy jsou dokonale regulovatelné, flexibilně reagují na tepelné ztráty i zisky každé místnosti. Dochází tak k naprosto nejlepšímu využití dodané energie. Význam celkových provozních nákladů přitom velmi citelně klesá – budovy mají skutečně velmi nízkou spotřebu energie. V tomto směru jim nemohou konkurovat žádné jiné systémy,“ zdůrazňuje Cyril Svozil.

Právě baterie přitom dávají energeticky úsporným budovám zcela nový rozměr. Přitom autoři evropské směrnice, která téměř nulový standard zavádí, s tak širokým rozvojem domácí akumulace energií nepočítali.

„To je skutečně naprosto zásadní prvek uzavírající pomyslný kruh. V této kombinaci dávají nový význam i nestabilní obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika, a také odpadají veškeré výhrady k použití elektrické energie pro vytápění budov. Je totiž možné naprosto oddělit okamžitou spotřebu budovy od její stopy v energetické síti,“ vysvětluje Cyril Svozil.

Vlastní želízko v ohni u bateriových úložišť

Také proto Fenix Group loni spoluzaložil a financoval vznik nového startupu AERS (Advanced Energy Storage Systems) se sídlem v Plzni. Startup vyvinul modulární systém bateriových úložišť od 10 do 1000 kilowatthodin.

Svoji představu úsporných budov představila společnost letos v létě na mezinárodní výstavě Expo v kazašské Astaně. „Náš koncept plně elektrifikovaného nZEB jako aktivního prvku energetické sítě byl vybrán jako jeden z deseti exponátů České republiky na výstavě v Astaně. Tématem českého pavilonu byla ‚Chytrá řešení‘ a pavilon získal významné ocenění od organizátorů výstavy,“ podotýká Cyril Svozil.

Inovativní kancelářská budova v Jeseníku využívá solární panely a baterie. Foto: Fenix Group„Na naši účast jsme nesmírně hrdí, měli jsme zde velmi úspěšnou schůzku s našimi obchodními partnery ze sousedních zemí,“ dodává Cyril Svozil.

Vlastní pohled na moderní budovy velmi blízké budoucnosti firma převedla do praxe v Jeseníku, kde loni v červnu otevřela kancelářskou budovu ve standardu téměř nulové spotřeby energie. „Budova byla projektována ve spolupráci s ČVUT a nyní probíhá její dvouleté sledování. Výsledky prvního roku ukazují, že všechny vytčené cíle je možno naplnit,“ zmiňuje Cyril Svozil. Na projektu rovněž spolupracuje ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Česká energetická přenosová soustava.

Podstatné je, že budovu postavil Fenix Group bez dotací. Cílem společnosti je, aby od roku 2020 byly budovy v tomto standardu ekonomicky návratné bez veřejné podpory.

Dalibor Dostál

Doporučujeme