Salvador: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2019 dosáhl hodnoty 19,174 mil. USD při vývozu 12,355 mil. USD a dovozu 6,819 mil. USD.
Obchodní výměna ČR – Salvador 2014 – 2019 (tis. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

46 858

43 409

59 805

21 034

12 355

Dovoz

2 490

2 366

4 875

4 182

6 819

Bilance

44 368

41 043

54 931

16 852

5 537

Obrat

49 347

45 775

64 680

25 216

19 174

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Salvadoru v roce 2019 byly:

položky

množství v kg

Stat.hodnota v tis. USD

Tantal, výrobky z něj, odpady, šrot

13 462

6 022

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací, elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů

48 032

1 861

Buldozery, rypadla, turbíny, čerpadla

84 496

1 334

Výrobky ploché válcované z oceli, nerezu pod 600 mm

192 821

1 312

Plasty a výrobky z nich

25 535

601

Zbraně a střelivo

2 299

222

Hlavní položky dovozu v roce 2019:

položky

Množství v kg

Stat. hodnota v tis USD

Elektrické kondenzátory, rezistory, transformátory, měniče

85 976

3 297

Přípravky a konzervy z ryb, kaviár

129 068

626

Zelenina: okurky nakládačky, zelí, květák, kapusta, kedluben, mrkev, řepa

389 208

517

Ovoce: mandarinky, citrony, pomeranče, limety, grepy, jahody, maliny, brusinky

410 341

456

Káva

52 790

381

Trička, svetry, pulovry, nátělníky (pletené a háčkované)

9 659

370

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá žádné informace o výměně v oblasti služeb. Salvádorská strana tyto údaje neregistruje a je velmi pravděpodobné, že žádná výměna v oblasti služeb mezi zeměmi neexistuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly a podle informací Velvyslanectví ČR v Mexiku v Salvadoru žádné české investice nejsou.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
  • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001. Probíhá renegociace.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998 poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce 2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011 ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“, který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“. V roce 2017 realizoval ZÚ v Salvadoru Malý lokální projekt – Zdravotní péče pro ženy a matky v odlehlých komunitách. V roce 2018 ČR finančně přispělo na vytvoření komisí lidských práv v lokalite Ciudad Delgado. Salvador se řadí mezi nejnebezpečnější země světa a vytvoření těchto komisí se snahou vzdělávat, informovat o lidských právech a jak se zachovat v případě nebezpečí. Tyto vytvořené modely chování, s cílem rozšířit je po celé komunitě, pomůže místním zvládat každodenní liskoprávní problémy. Stejný projekt pokračuje i v r. 2019. ČR též v tomto roce přispěla na stavbu a vybavení nově otevřené 9. třídy ve škole v Puerto El Flor, přičemž součástí projektu je i stavba sanitárního zázemí a pořízení nového vybavení tříd včetně tabletů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem