San Marino: Zahraniční obchod a investice

Republika San Marino má zájem o hlubší integraci do EU, zejména v oblasti vnitřního trhu. Na základě dohod s EU se neuplatňují cla v rámci obchodu uvnitř EU. Při dovozu zboží do RSM z třetích států platí stejné podmínky jako při dovozu do EU.

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

Věcnou aktualitou zahraniční politiky je úprava vnitřní daňové politiky, San Marino za tímto účelem uzavírá smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (21 zemí: Ázerbajdžán, Rakousko, Belgie, Gruzie, Kypr, Řecko, Itálie, Lichtěnštejnsko, Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Malajsie, Portugalsko, Katar, Svatý Kryštof a Nevis, Seychelly, Singapur, Maďarsko, Vietnam,Rumunsko). Za účelem oproštění se pověsti daňového ráje se RSM snaží o uzavírání smluv o výměně informací v daňové oblasti odpovídající standardům OECD 2005.

Pokud jde o vztahy s Itálií, pro San Marino bylo klíčové uzavření smlouvy o hospodářské spolupráci, která zakotvuje spolupráci obou států v různých hospodářských sektorech (průmysl, obchod, turismus), jakož i v dalších odvětvích (ochrana ŽP, infrasktruktury, výzkum, energie, zdravotnictví). Smlouva podepsaná v roce 2009 vstoupila v platnost v roce 2015, stejně tak jakožto druhá zásadní smlouva s Itálií – o finanční spolupráci, která reguluje spolupráci obou států v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančním sektoru.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance San Marina je z dlouhodobého hlediska aktivní. Objemy jsou zaokrouhleny v mld. eur.

 

Dovoz

Vývoz

Saldo

2012

1,7

2,9

1,2

2013

1,6

2,1

0,6

2015

1,64

2,09

0,45

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pořadí
rok 2016

Dovoz v %

Vývoz v %

1.

Itálie 78,8

Itálie 86,7

2.

Čína 3,8

Švýcarsko 1,0

3.

Německo 2,5

Ruská federace 0,9

4.

Polsko 1,7

Německo 0,9

5.

Nizozemí 1,5

Francie 0,8

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ekonomika země je založena na cestovním ruchu a službách s ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě (stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství. Významná je i produkce v oblasti filatelie a numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze stavební kámen.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino