Scénáře přijetí eura

Důležitým rozhodnutím při přípravách na zavedení eura je volba scénáře přechodu na jednotnou měnu. Využít lze madridský scénář, velký třesk nebo jednorázový přechod na euro s doběhem.

Možnost výběru je ze tří variant:

  • scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář),
  • jednorázový přechod na euro (tzv. velký třesk či též Big Bang),
  • jednorázový přechod na euro s využitím tzv. doběhu (Phasing Out).

Scénář s využitím přechodného období (tzv. „madridský“ scénář)

Tento scénář označuje situaci, kdy euro je nejprve zavedeno pouze v bezhotovostní podobě a po uplynutí přechodného období (v délce nejvýše tří let) je uvedeno též do hotovostního oběhu formou bankovek a mincí.

Uvedený způsob zvolili zakládající členové eurozóny. Na začátku r. 1999 bylo euro zavedeno do bezhotovostního platebního styku a teprve po uplynutí tří let obdrželo podobu reálně obíhajících hotovostních peněz. Tento přístup má tu výhodu, že poskytuje dostatek času na technické přípravy, jakými jsou např. ražba mincí s národní stranou, předzásobení bank a podniků či příprava právního prostředí. Na druhé straně je však velmi nákladný, protože požaduje od ekonomických subjektů udržovat paralelně dva měnové okruhy při vedení účtů, správě systémů platebního styku, apod. Dnes se tento tříletý odstup mezi hotovostním a bezhotovostní eurem zdá být zbytečně příliš dlouhý.

Obrázek: Madridský scénář zavedení eura

 

Jednorázový přechod na euro, tzv. velký třesk (tzv. Big Bang)

V tomto scénáři se euro začíná ke stejnému dni používat v bezhotovostním i hotovostním platebním styku. Ve srovnání s madridským scénářem je tato varianta náročnější na koordinační a přípravné práce, jelikož všechny subjekty soukromého i veřejného sektoru musejí být schopny přejít z národní měny na euro prakticky v jednom okamžiku.

V současné době, kdy euro je již etablovaná a mezinárodně uznávaná měna, noví členové eurozóny volí bez výjimky metodu velkého třesku. Příklad Slovinska, které jako první zavedlo euro prostřednictvím tohoto scénáře, jednoznačně potvrdil, že se jedná o levnější a jednodušší variantu. Také Česká republika, která má praktické zkušenost s měnovou odlukou z r. 1993, se již rozhodla pro tento způsob zavedení eura.

Obrázek: scénář Bing Bang (velký třesk) zavedení eura

 

Jednorázový přechod na euro s využitím tzv. „fáze postupného zrušení“ (Phasing Out)

Stejně jako u scénáře velkého třesku se euro ve stejném okamžiku začne používat v hotovostním i bezhotovostním platebním styku. Ve vybraných oblastech (např. placení daní, fakturace malých podnikatelů, apod.) lze však po určitou dobu (maximálně jeden rok) používat původní národní měnu.

Obrázek: Scénář Phasing Out zavedení eura

 

Volba scénáře zavedení eura v České republice

Dokument připravený Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v České republice (NKS) obsahuje popis tří možných variant přijetí eura: 1. scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář), 2. jednorázový scénář přechodu na euro, tzv. velký třesk (Big Bang) a 3. období postupného zrušení (Phasing-Out). Jednotlivé scénáře jsou posuzovány z pohledu České republiky. Všech šest pracovních skupin NKS doporučilo variantu jednorázového přechodu na euro, která spočívá v jednorázovém zavedení eura jak v bezhotovostním tak hotovostním platebním styku. Vláda doporučenou variantu schválila.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme