Seychely

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoVictoria
Počet obyvatel0,1 mil.
Jazykseychelská kreolština, angličtina, francouzština
Náboženstvířímské katolictví
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuWavel Ramkalawan
Hlava vládyAhmed Afif (viceprezident)
Název měnyseychelská rupie (SCR)
Cestování
Časový posun+3 hod (+2 hod v létě)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Pavel Mikeš
Ekonomický úsekMgr. et Mgr. Pavel Šára
Konzulární úsekPhDr. et Mgr. Jaroslav Zukerstein
Czechtradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 1,2
Hospodářský růst (%) 4,5
Inflace (%) 4,5
Nezaměstnanost (%) N/A

Výkonnou moc na Seychelách drží prezident, který je volen v přímé volbě a od roku 1993 může vydávat prezidentské dekrety. Prezident zároveň jmenuje Radu ministrů. V Národním Parlamentu zasedá 35 zákonodárců, 25 křesel je rozděleno na základě prosté většiny a zbylých 10 pomocí proporčního systému. Poslední prezidentské a parlamentní volby proběhly na podzim roku 2020, další jsou naplánované na říjen 2025. Dvěma hlavními politickými stranami jsou USP (United Seychelles Party) a koalice Linyon Demokratik Seselwa (LDS). Strana LDS poslední prezidentské volby vyhrála, a na Seychelách tak byl poprvé od vyhlášení nezávislosti v roce 1976 zvolen prezident z opoziční strany. I přes změnu vládní garnitury je hlavním tématem seychelské politiky kontinuita. 

Seychely v důsledku ekonomické krize v roce 2008 přijaly drastická opatření, jejichž cílem byla výrazná makroekonomická a institucionální reforma. Přísnější fiskální politika, liberalizace směnného kurzu a omezení role státního sektoru v ekonomice vedly k stabilizaci fiskální situace a dluhů. Seychelská ekonomika je závislá na službách, které tvoří až 85 % HDP. Hlavními zdroji příjmů jsou turismus (30 % HDP) a vývoz ryb (20 % HDP). Ryby představují 96 % veškerých exportů ze země. Perspektivní pro české firmy je zapojení se do rozvoje infrastruktury, budování nových zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody a ostatních surovin. Potenciál je také v dodávkách malých zdrojů energie z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa). Dále dopravní prostředky včetně letadel, zdravotnické potřeby, potraviny, agroprocessing, potravinářská výroba, zařízení pro hotely – textil, sklo a porcelán.

Globální pandemie měla pro seychelskou ekonomiku drastické důsledky. Propad turismu výrazně ovlivnil i návazné sektory jako dopravu, zábavní průmysl, finančnictví atd. Ruku v ruce s propadem příjmů šly i zvýšené výdaje do na zdravotnictví a sociální programy. Hlavní zdroj příjmu pro Seychely představují turisté z Evropy, na vývoji epidemické situace na starém kontinentě bude velmi záležet, jak se bude dále vyvíjet místní ekonomika. Přes propad DPH v roce 2020 se očekává jeho růst v roce 2021. Po skokovém růstu fiskálního deficitu by mělo v dalším období dojít k jeho postupnému snižování. K omezení následků pandemii a k posílení rezistence proti budoucím šoků by měla seychelská ekonomika jít cestou větší diverzifikace.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Seychely (225.1kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Seychely (MZV) (239B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Seychelská republika 

Prezident: Wavel Ramkalawan (od 26. října 2020)  

Složení vlády: 

Prezident, ministr pro veřejnou správu, obranu a právní záležitosti – Wavel Ramkalawan

Viceprezident, ministr pro ICT a informace – Ahmed Afif

Ministr zemědělství, klimatických změn a životního prostředí – Flavien Joubert

Ministr pro rybářství – Jean Francois Ferrari

Ministr školství – Justin Valentin

Ministryně zaměstnanosti a sociálních záležitostí – Patricia Francourt

Ministr financí, obchodu a ekonomického plánování – Naadir Hassan

Ministr zahraničních věcí a turismu – Sylvestre Radegonde

Ministryně zdravotnictví – Peggy Vidot

Ministr vnitra – Errol Fonseka

Ministr investic, podnikání a průmyslu – Devika Vidot

Ministr územního plánování a bydlení – Billy Rangasamy

Ministryně místní vlády a záležitostí komunit – Rose-Marie Hoareau

Ministr dopravy – Antony Derjacques

Ministryně mládeže, sportu a rodiny – Marie-Celine Zialor

Politické tendence: Prezidentské volby v roce 2020 byly pro Seychely přelomovými. Poprvé od vyhlášení nezávislosti v roce 1976 vyhrál opoziční kandidát, který vystřídal dosavadního prezidenta Dannyho Faure(ho), jehož popularita postupně klesala. Strana LDS (Linyon Demokratik Seselwa) v parlamentních volbách, které se po dohodě opozice a vládní garnitury konaly společně s prezidentskými (původně byly plánované až na rok 2021), posílila svou většinu v Parlamentu a získala 25 křesel z 35. Oproti předchozímu období, kdy byla moc rozdělena mezi Parlament a prezidenta, lze očekávat snadnější legislativní proces a schválení důležitých reforem v sociální oblasti a v boji proti korupci.

1.2. Zahraniční politika země

V zahraniční politice Seychel dominují témata boje proti klimatickým změnám, pirátství, nelegálnímu rybolovu a pašování drog, ochrana teritoriálních vod, udržitelný turismus a modrá ekonomika. K hlavním partnerům země patří EU, USA, země Perského zálivu (zejména SAE a Saúdská Arábie), Čína, Indie, Srí Lanka a Mauricius. Význam mimoevropských partnerů v zahraniční politice roste na úkor těch tradičních evropských. Mezi nejvýznamnější relace se řadí Čína (podpora škol, hydrogeologický námořní výzkum, výstavba budovy místní televize), Indie (budování námořních instalací – Indické námořní základny) a SAE (výstavba velitelství pobřežní stráže, včetně radaru a nákup hlídkové lodě, výstavba větrných elektráren v Port Victoria).  

Námořní bezpečnost, boj proti pirátství a ochrana teritoriálních vod zůstávají zahraničně-bezpečnostní prioritou seychelské vlády. Země plně podporuje regionální strategii námořní bezpečnosti. Ve specificky seychelském kontextu námořní bezpečnost souvisí s pašováním drog, což má významný socio-patologický vliv na seychelskou společnost.  Na mezinárodních fórech Seychely stupňují úsilí v boji proti převaděčství a praní špinavých peněz. Na námořní bezpečnost Seychelám finančně přispívá Evropská unie, jde zejména o RMIFC (Regional Maritime Information Fusion Centre se sídlem na Madagaskaru) a RCOC (Regional Centre for Operations Coordination se sídlem na Seychelách). Ideálním mezinárodním fórem je pro Seychely Small Island Developing States (SIDS), v němž seychelská vláda aktivně vystupuje.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 95 300 (odhad pro 07/2020 dle CIA)

Průměrný roční přírůstek: 0,69 % (odhad pro 2020 dle CIA)

Demografické složení: ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2018, dle SB); dle věku (odhad CIA pro rok 2020): 0-14 let: 18,85 %, 15 – 24 let: 12,39 %, 25 – 54 let: 49,03 %, 55 – 64 let: 11,46 %,  65 let a výše: 8,27 %

Národnostní složení – „Seychellois“: seychelští Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Východoafričané a Malgaši, také arabská, čínská a francouzská populace

Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanti (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Vzhledem k výpadku příjmů z turismu došlo u Seychel v roce 2020 k propadu HDP o 13,8 %. I přes provedení rychlého očkování celé populace a kampaň za návrat turistů se bude HDP na hodnoty přes pandemií vracet jen pomalu. Očekává se růst HDP v roce 2021 o 4,5 %. Vláda má v plánu v roce 2021 odstartovat několik velkých infrastrukturních projektů, které napomohou ekonomické obnově. Konec moratoria na stavbu velkých hotelů na konci roku 2020 by měl přilákat zahraniční investory. V souvislosti s globálním růstem cen potravin a ropy se očekává růst inflace na 4,5 % v roce 2021.

Hlavním motorem seychelské ekonomiky jsou služby, které se podílí na více než 85 % HDP. Turismus přispívá k HDP více než 30 % a zaměstnává přes 25 % populace v aktivním věku. Rybářský průmysl se na HDP podílí z 20 %, zaměstnává 17 % lidí a představuje 96 % všech seychelských vývozů. Do Evropy míří 68 % vývozů ryb. Seychely jsou závislé na dovozu téměř veškerých surovin, zboží a specializovaných služeb. Jejich náchylnost k externím šokům je obrovská. Mezi hlavní položky dovozu patří ropné produkty, stroje a průmyslové zboží.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 3,85,3-13,84,53,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 28 290,030 130,026 300,027 760,029 240,0
Inflace (%) 3,71,81,24,53,0
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,60,50,40,50,5
Import zboží (mld. USD) 1,21,10,91,01,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,6-0,6-0,5-0,5-0,6
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 0,10,10,10,10,1
Konkurenceschopnost 74/14076/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -11,7
Veřejný dluh (% HDP) 98,9
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,4
Daně
PO N/A
FO 0-30 % podle výše příjmů
DPH 15 %

Vládní výdaje se v roce 2020 vyšplhaly na historické maximum v následku globální pandemie a volební kampaně. Plánované výdaje na rok 2021 se pohybují v obdobné výši, což je dané investicemi do zdravotnictví a infrastrukturních projektů společně s vyššími výdaji na import v důsledku devalvující měny. Konec některých vládních sociálních programů by však měl vést k tomu, že výdaje budou udržitelné. Státní příjmy byly pandemií těžce zasaženy. Kampaň proti daňovým únikům a zjednodušení daňového systému by v příštím období měly do státního rozpočtu přinést více prostředků.

Vlivem pandemie se výrazně zvýšilo saldo seychelského státního rozpočtu. Zatímco v roce 2019 byl rozpočet dokonce v přebytku (0,9 % HDP), v roce 2020 se saldo vyšplhalo na -16,2 % HDP. V dalším období se očekává postupné vyrovnávání veřejných financí se saldem v roce 2021 ve výši -11,7 % HDP.Deficit je financován především půjčkami od centrální banky s nulovou úrokovou sazbou a rozpočtovou podporou od multilaterálních institucí.

Podobný vývoj jako saldo státního rozpočtu zaznamenal i deficit běžného účtu. V roce 2019 byl ve výši -15,9 % HDP, v roce 2020 dramaticky vyskočil na -35,4 % HDP a v roce 2021 se bude držet na podobné výši, konkrétně -34,7 % HDP. Veřejný dluh Seychel vyjádřený jako procentní podíl HDP je 7. nejvyšší v subsaharské Africe a dosahuje výše 98,9 % HDP.

2.3. Bankovní systém

Seychelský bankovní systém je tvořen Seychelskou centrální bankou (Central Bank of Seychelles) a tradičními komerčními a offshorovými bankami. Na ostrovech působí jak místní, tak zahraniční bankovní instituce. Na Seychelách působí např. tyto zahraniční banky – Barclays Banking Group, Bank of Baroda, Mauritius Commercial Bank, Habib Bank. Mezi hlavní zástupce místních bank patří Seychelles Savings Bank nebo Seychelles International Mercantile Banking Corporation.

2.4. Daňový systém

Výše daní pro fyzické osoby se odlišuje u rezidentů a nerezidentů. Pro rezidentní fyzické osoby s příjmem do 8 555,50 SCR platí sazba 0 %, nejnižší sazba je na úrovni 15 % z příjmu a pro nejvyšší kategorii, která vydělává více než 83 001 SCR, platí sazba 30 %. U nerezidentů jsou příjmy do výše 10 000 SCR zdaněny sazbou 15 %, příjmy nad 10 000 SCR sazbou 20 % a ty nad 83 001 SCR stejně jako u rezidentů sazbou 30 %. 

DPH je na většinu zboží, a to v sazbě 15 %. 

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

 • dovozy – týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0–200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
 • služby – platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
 • domácí výroba – týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Po období, kdy byla obchodní bilance s EU pro Seychely téměř vyrovnaná, statistiky od roku 2019 vykazují záporné saldo pro ostrovní stát. V EU jsou hlavními vývozními destinacemi Francie a Itálie, hlavním zdrojem dovozů je z unijních zemí Francie. Vývoz ze Seychel do EU tvoří z více než 90 % potraviny a živá zvířata, Seychely z EU získávají především stroje a dopravní prostředky a potraviny. 

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 227,6265,1269,3N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 226,1182,4206,6N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -1,5-82,8-62,7N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Českému vývozu na Seychely, který se v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 zvýšil 9x, dominují přístroje k filtrování a čištění vody, skleněné zbotí a lidská a živočišná krev. Ze Seychel dováží ČR především konzervy z tuňáků, kontejnery a lékařské nástroje a přístroje. 

Obchodní výměna s ČR (mil. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mil. CZK) 3,78630,26224,121N/AN/A
Import do ČR (mil. CZK) 0,4676,6845,067N/AN/A
Saldo s ČR (mil. CZK) -3,320-23,578-19,055N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Ekonomické vztahy mezi Seychelami a EU upravuje prozatímní dohoda EPA podepsaná v roce 2009 a platná od května 2012 (členy dohody jsou také Mauricius, Madagaskar, Komorský svaz a Zimbabwe), která umožnuje většině seychelského zboží volný přístup na evropské trhy. Již od roku 1987 platí mezi EU a Seychelami Partnerství v oblasti rybolovu, smlouva je prodlužována vždy po šesti letech, současný dodatkový protokol pokrývá období 2014 až 2020. Příspěvek EU za přístup evropských lodí do seychelských výsostných vod za účelem rybolovu tvoří 5 mil € ročně.

Smlouvy s ČR

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však jsou další jednání ukončena.

V červnu 2016 byla podepsána „Letecká dohoda mezi ČR a Seychelami“. Prezident ČR dohodu ratifikoval dne 31. 1. 2018 a tím byly na české straně splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost. Na seychelské straně nebyl ratifikační proces přes urgenci dokončen. Dohoda je prvním bilaterálním smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Stanovuje jasný právní rámec pro úspěšnou spolupráci mezi ČR a Seychelami v oblasti civilního letectví, včetně tzv. „code share“. Dopravcům obou stran nabízí možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických, kapacitních či jiných omezení.

Mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Seychel bylo uzavřeno Memorandum o porozumění v oblasti spolupráce při výměně zkušeností, doktorů a zdravotnických odborníků. Dokument byl podepsán ministry zdravotnictví Adamem Vojtěchem a Jeanem Paulem Adamem na zasedání WHO v Ženeve dne 19. 5. 2019. I když se nejedná o smlouvu, dokument bude stimulovat a podporovat zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci mezi oběma zeměmi.

3.3. Rozvojová spolupráce

Země je příjemcem rozvojové pomoci, nicméně ČR bilaterální rozvojovou pomoc Seychelám neposkytuje. Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu k energiím.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Seychely nejsou do MOP zahrnuty.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Na Seychelách se setkávají frankofonní a anglofonní vlivy s domorodou kulturou. Pro zahraniční společnosti jsou atraktivním trhem i přes jejich relativní geografickou odlehlost a nižší počet obyvatel. 

4.2. Oslovení

Na začátku je potřeba zhodnotit, je-li nabízený produkt či služba uplatnitelná i na místním trhu, je-li možné najít vhodného partnera, se kterým bude možné spolupracovat, či je-li možné produkt na Seychely dodávat napřímo. V obchodních kruzích je silně preferován osobní kontakt, přes email či telefonicky se obchodní vztahy navazují velmi komplikovaně. Trh je velmi konkurenční, aktivně zde působí mnoho zemí, jejichž zájmy se zde setkávají.

4.3. Obchodní schůzka

Domlouvání obchodní schůzky by mělo začít s dostatečným předstihem. Je pravděpodobné, že bude obchodního partnera nebo státní instituci nutné kontaktovat hned několikrát před potvrzením jejího konání. Nicméně i tak je vhodné jednání ještě den předem nebo v den konání potvrdit, připomenout jeho účel a zopakovat místo konání. Na schůzku je vhodné přijít včas, přestože partner pravděpodobně dorazí s menším zpožděním. Stává se, že schůzky jsou těsně před jejich konáním odloženy nebo zrušeny. Snažte se v tomto případě jednat konstruktivně a dohodnout se na jiném vhodném termínu. Z tohoto důvodu je případné návštěvy země potřeba plánovat flexibilně a mít dostatečný časový prostor pro přesuny jednání. Na schůzku je vhodné formální oblečení, i když díky vysokým teplotám, které jsou v létě v podstatě nesnesitelné, je tolerována i košile bez kravaty a saka.

Jednání obvykle začínají krátkou společenskou konverzací. Vhodné je i navázat na nějakou předchozí aktivitu ČR v zemi a použít ji jako pozitivní referenci. Hostitel k pití obvykle nabízí čaj nebo kávu, je slušné nápoj přijmout a alespoň ochutnat. Doporučujeme předat protějšku písemné materiály, zasílání prospektů či brožur emailem má nejistý výsledek. Dary se na schůzku obvykle nepřinášejí. Pokud budete pozvání do domácnosti, je vhodné s sebou přinést menší pozornost. Jednání zpravidla probíhají v přátelské atmosféře, použití nátlaku či konfrontace k výsledků nepovede.

4.4. Komunikace

Schopnost dohovořit se anglicky je v obchodních kruzích a na vyšších pozicích ve státní správě dostatečná. Obyvatelstvo angličtinu díky turismu na komunikační úrovni zvládá. Osobní jednání je jednoznačně preferované. Pokud se partneři dlouhodobě neznají, po emailu či telefonu se obchodní vztahy nerozvíjejí. Je nutné nejdříve vybudovat osobní důvěru.

4.5. Doporučení

Základní zásady při jednání se seychelskými partnery, jejichž respektování napomůže prosazení obchodního záměru:

Seznámit se s obchodně-ekonomickými prioritami, příležitostmi a konkurencí v zemi působící. 

Připravit si materiály o společnosti v angličtině. 

Nespěchat. Pozvolné jednání od obecných věcí ke konkrétním pomůže partnerovi lépe se vyznat v návrzích. Počítat se změnami programu, přesunem jednání a pomalým postupem. 

Dobře připravit projekt a být v argumentaci konkrétní, dodržovat smluvené termíny, přestože přístup seychelské strany může být laxnější.

4.6. Státní svátky

1. leden: Nový rok

březen/duben: Velký pátek

březen/duben: Velikonoční neděle

březen/duben: Velikonoční pondělí

1. květen: Den práce

5. červen: Den osvobození

červen: Corpus Christi (pohyblivý svátek)

29. červen: Den nezávislosti

15. srpen: Festival La Digue

1. listopad: Den Všech svatých

8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí

25. prosinec: Svátek Vánoc

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních organizací:

Seychelles Investment Board: www.sib.gov.sc 

Financial Services Authority Seychelles: www.fsaseychelles.sc

Pro jakýkoliv dovoz musí být uděleno dovozní povolení Ministerstva financí. Požadované dokumenty:

 • nákladní list – 2x originál + kopie
 • potvrzení pro expresní uvolnění zboží (např. v případě potravin)
 • certifikát o původu a hodnotě zboží – pro celní účely v případech, kdy může být aplikováno preferenční zacházení – 2x
 • fytosanitární certifikáty – v případě rostlin, semen, brambor, ovoce atp.
 • veterinární certifikát a případně zdravotní certifikát – v případě zvířat a produktů z nich
 • u dovozů whisky certifikát o stáří nápoje (min. 3 roky)
 • CITES certifikát – v případě obchodu s chráněnými druhy živočichů a rostlin
 • EC form pro exportéry ze zemí ACP
 • EUR 1 form – zejména je-li zboží po zpracování zasláno zpět do EU
 • obchodní faktura A s klauzulí, že uvedené detaily jsou pravdivé- 3x

Mimo běžného zboží jsou dva seznamy pro celní účely (prohibited a restricted):

 • prohibited (dovoz pouze v některých případech a za zvláštních podmínek) : útočné zbraně a munice, ohrožené druhy zvířat, florchlorokarbon, radioaktivní látky, drogy, měna, pornografie, automobily s řízením vlevo, toxické chemikálie, odpad
 • restricted (vyžaduje povolení z Dept. of Finance, Licensing Dept.): rostliny, zvířata, ovoce a zelenina, ryby,nebezpečné chemikálie, výbušniny, automobily, lodě, letadla, farmaceutika, radiokomunikační prostředky, skleněná okna a dveře, alkohol, tabák

Celní systém vychází z HS 2007 a z ceny CIF Seychely. Pro EU a COMESA platí preferenční tarifní systém. Zboží je dle potřebnosti klasifikováno do kategorií, kdy potraviny a komodity základní potřeby spadají do kompetence státní organizace Seychelles Marketing Board.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Podle zákona o společnostech (Companies Act), který vychází z anglického zákona o společnostech, lze zakládat následující typy společností:

 • podnik jednotlivce (pod svým jménem)
 • veřejná obchodní společnost (Partnership)
 • akciová společnost (Proprietary Company)
 • společnost s ručením omezeným (Limited Company)

Infomace o požadavcích na cizince, kteří chtějí na Seychelách založit společnost, o základních krocích, vyžadovaných dokumentech, zdaněních, restrikcích a výhodách, jsou k dispozici na www.companyformationseychelles.com.

5.3. Marketing a komunikace

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Vhodnou jazykovou verzí propagačních materiálů je angličtina, popř. francouzština.

Běžnou praxí je pořádání výjezdních akcí ze Seychel na specializované veletrhy v zahraničí.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském, nemluvě o americkém chápání, na Seychelách neexistuje. Krádeže technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české partnery ohrozit nejvíce, však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány  v tisku. Termíny pro podávání nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank – AfDB), je nutné aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např. www.africagateway.info, www.dgmarket.com apod.).

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny.

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V rámci afrického regionu jsou Seychely hodnoceny jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum je uděleno do pasu přímo na letišti ve Victorii „formou razítka“, které je současně vstupním razítkem. Je však striktně vyžadováno písemné potvrzení o zajištění ubytování (s kontaktem na ubytovatele) a zpáteční letenka. Bez těchto dokladů hrozí nevpuštění do země (včetně držitelů diplomatických pasů). Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice, například z Afriky, je vyžadováno potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkazu. To je na letišti ve Victorii kontrolováno důsledně. Doporučuje se a je na zvážení cestovatele očkování proti virové hepatitidě A (žloutenka A – „nemoc špinavých rukou“), břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Průměrná teplota vzduchu je 29 °C.

Byla indikována zvýšená kriminalita v nočních hodinách na bohatých seychelských občanech (vykrádání vil). Země je jinak pro turisty považována za bezpečnou.

Pro případ delšího pobytu a více služebních jednání, nebo s cílem poznat hlavní ostrov Mahé, je možný pronájem malého auta po příletu přímo na letišti ve Victorii v rozmezí 40 až 50 EUR/den. Při podpisu smlouvy je nutno předložit řidičský průkaz. Po silnicích se jezdí vlevo.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení – tzv. Gainfull Occupation Permit, který vydává Ministerstvo vnitra (Depatment of Internal Affairs, Immigration Division).

Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovně-právního sporu podkladem pro soudní jednání. Pro více info viz vládní portál www.egov.sc.

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat honorární konzulku ČR a vrchní sestru všeobecné nemocnice Victoria Hospital paní Sabinu Panovskou (tel.: +248 258 7620).  

Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice je vyžadováno potvrzení o očkování. Doporučuje se také očkování proti virové hepatitidě A, břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Dle „Lexikonu cestovní medicíny“ se zde nevyskytuje malárie, ani schistosomóza. Na Mahé jsou reklamy s nabádáním k prevenci horečky denge.

Nemocnice: Victoria Hospital, telefon: +248 438 8000

Anse Royale Hospital, telefon: +248 437 122

5.9. Veletrhy a akce

Seychely významné mezinárodní veletrhy a akce v současné době nepořádají.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa teritoriálně příslušného ZÚ se sídlem v Addis Abebě, Etiopie:

Embassy of the Czech Republic

General Abebe Damtew St., Kirkos Kifle Ketema, Kebele 15, House No. 289

Addis Ababa, P. O. Box 3108

Federal Republic of Ethiopia

tel.: +251 11 5516382, fax: +251 11 5513471

e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/addisabeba


Honorární konzulát ČR

Villa Bohemia

P.O. Box 52 Victoria

tel.: +248 424 2254

e-mail: victoria@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Předčíslí: +248

Záchranka, policie, hasiči: 999


Nemocnice: Anse Royale Hospital, tel.: 371222

Baie Ste. Anne Hospital, tel.: 233414

La Digue Logan Hospital, tel.: 234255

Victoria Hospital, tel: 388000

Praslin Hospital, tel.: 232333

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

www.seychelles.travel Seychelles Tourism Board

www.egov.sc Seychelles Government Portal

www.mfa.gov.sc Ministerstvo zahraničních věcí

www.seychelles.uk.com Seychelles Tourist Office, Londýn

www.africaintelligence.com Indian Ocean Newsletter – zpravodajství (placené)

www.nation.sc deník Nation

www.fsaseychelles.sc Financial Services Authority Seychelles

www.scciseychlles.sc Seychelská obchodní a průmyslová komora

www.sib.gov.sc, www.facebook.com/SeychellesInvestmentBoard Seychelská investiční komise

www.sla.gov.sc Seychelles Licensing Authority

www.src.gov.sc Seychelles Revenue Commission

www.comesa.int Common Market for Eastern and Southern Africa

www.finance.gov.sc Ministry of Finance, Trade, Investment and Economic Planning

www.ntb.sc National Tender Board

www.nbs.gov.sc National Bureau of Statistics Seychelles

Pravidelné novinky e-mailem