Seychely: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních organizací:
Seychelles Investment Board: www.sib.gov.sc 
Financial Services Authority Seychelles: www.fsaseychelles.sc

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro jakýkoliv dovoz musí být uděleno dovozní povolení Ministerstva financí.

Požadované dokumenty:

 • nákladní list – 2 x originál + kopie
 • potvrzení pro expresní uvolnění zboží (např. v případě potravin)
 • certifikát o původu a hodnotě zboží – pro celní účely v případech, kdy může být aplikováno preferenční zacházení – 2 x
 • fytosanitární certifikáty – v případě rostlin, semen, brambor, ovoce atp.
 • veterinární certifikát a případně zdravotní certifikát – v případě zvířat a produktů z nich
 • u dovozů whisky certifikát o stáří nápoje (min. 3 roky)
 • CITES certifikát – v případě obchodu s chráněnými druhy živočichů a rostlin
 • EC form pro exportéry ze zemí ACP
 • EUR 1 form – zejména je-li zboží po zpracování zasláno zpět do EU
 • obchodní faktura A s klauzulí, že uvedené detaily jsou pravdivé- 3x

Mimo běžného zboží jsou dva seznamy pro celní účely: prohibited a restricted:

 • prohibited (dovoz pouze v některých případech a za zvláštních podmínek) : útočné zbraně a munice, ohrožené druhy zvířat, florchlorokarbon, radioaktivní látky, drogy, měna, pornografie, automobily s řízením vlevo, toxické chemikálie, odpad
 • restricted (vyžaduje povolení z Dept. of Finance, Licensing Dept.): rostliny, zvířata, ovoce a zelenina, ryby,nebezpečné chemikálie, výbušniny, automobily, lodě, letadla, farmaceutika, radiokomunikační prostředky, skleněná okna a dveře, alkohol, tabák

Celní systém vychází z HS 2007 a z ceny CIF Seychely. Pro EU a COMESA platí preferenční tarifní systém.

Zboží je dle potřebnosti klasifikováno do kategorií, kdy potraviny a komodity základní potřeby spadají do kompetence státní organizace Seychelles Marketing Board.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Podle zákona o společnostech (Companies Act), který vychází z anglického zákona o společnostech, lze zakládat následující typy společností:

 • podnik jednotlivce (pod svým jménem)
 • veřejná obchodní společnost (Partnership)
 • akciová společnost (Proprietary Company)
 • společnost s ručením omezeným (Limited Company)
  Infomace o požadavcích na cizince, kteří chtějí na Seychelách založit společnost, o základních krocích, vyžadovaných dokumentech, zdaněních, restrikcích a výhodách, jsou k dispozici na https://www.companyformationseychelles.com.

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Vhodnou jazykovou verzí propagačních materiálů je angličtina, popř. francouzština.

Běžnou praxí je pořádání výjezdních akcí ze Seychel na specializované veletrhy v zahraničí.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském, nemluvě o americkém chápání, na Seychelách neexistuje. Krádeže technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české partnery ohrozit nejvíce, však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány  v tisku. Termíny pro podávání nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank – AfDB), je nutné aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např. www.africagateway.infowww.dgmarket.com apod.).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny.

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V rámci afrického regionu jsou Seychely hodnoceny jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při jednání s obchodními partnery není vzhledem k teplému podnebí nutný oblek (a mnohdy ani vázanka).

Úřední jazyky: angličtina / francouzština / kreolština

Státní svátky:

 • 1. leden: Nový rok
 • březen/duben: Velký pátek
 • březen/duben: Velikonoční neděle
 • 1. květen: Den práce
 • 5. červen: Den osvobození
 • 7. červen: Corpus Christi
 • 18. červen: Národní den (schválení demokratické ústavy 1993)
 • 29. červen: Den nezávislosti
 • 15. srpen: Festival La Digue
 • 1. listopad: Den Všech svatých
 • 8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
 • 25. prosinec: Svátek vánoc

Pracovní doba:

 • státní úřady: po–pá 9:00–15:00
 • soukromé firmy: po–pá 8:00–16:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je uděleno do pasu přímo na letišti ve Victorii „formou razítka“, které je současně vstupním razítkem. Je však striktně vyžadováno písemné potvrzení o zajištění ubytování (s kontaktem na ubytovatele) a zpáteční letenka. Bez těchto dokladů hrozí nevpuštění do země (včetně držitelů diplomatických pasů).
Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice, například z Afriky, je vyžadováno potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkazu. To je na letišti ve Victorii kontrolováno důsledně. Doporučuje se a je na zvážení cestovatele očkování proti virové hepatitidě A (žloutenka A – „nemoc špinavých rukou“), břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Průměrná teplota vzduchu je 29 °C.

Byla indikována zvýšená kriminalita v nočních hodinách na bohatých seychelských občanech (vykrádání vil). Země je jinak pro turisty považována za bezpečnou.

Pro případ delšího pobytu a více služebních jednání, nebo s cílem poznat hlavní ostrov Mahé, je možný pronájem malého auta po příletu přímo na letišti ve Victorii v rozmezí 40 až 50 EUR/den. Při podpisu smlouvy je nutno předložit řidičský průkaz. Po silnicích se jezdí vlevo.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení – tzv. Gainfull Occupation Permit, který vydává Ministerstvo vnitra (Depatment of Internal Affairs, Immigration Division). Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovně-právního sporu podkladem pro soudní jednání.

Pro více info viz vládní portál www.egov.sc.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat honorární konzulku ČR a vrchní sestru všeobecné nemocnice Victoria Hospital paní Sabinu Panovskou (tel.: +248 258 7620).

 

Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice je vyžadováno potvrzení o očkování. Doporučuje se také očkování proti virové hepatitidě A, břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Dle „Lexikonu cestovní medicíny“ se zde nevyskytuje malárie, ani schistosomóza. Na Mahé jsou reklamy s nabádáním k prevenci horečky denge.

Nemocnice:

Victoria Hospital
telefon: +248 438 8000

Anse Royale Hospital
telefon: +248 437 122

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem