Sierra Leone

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoFreetown
Počet obyvatel7,97 mil.
JazykAngličtina
NáboženstvíMuslimové 77% křesťané 21%
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuJulius Maada Bio
Hlava vládyJulius Maada Bio
Název měnyLeone
Cestování
Časový posun-1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján Fúry
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr. Tomáš Hlavan
CzechTradeNE
CzechinvestNE
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 14,6
Hospodářský růst (%) 3
Inflace (%) 11,9
Nezaměstnanost (%) N/A

Sierra Leone je to tropická země v západní Africe, na atlantickém pobřeží mezi Guineou a Libérií. Kromě kopcovité oblasti Freetown a pláží s bílým pískem ji tvoří převážně bažinaté pobřežní pláně a náhorní plošiny, které se zvedají k náhorním planinám na severovýchodě. Ekonomika Sierry Leone je závislá na těžebním sektoru a samozásobitelském zemědělství. Mezi hlavní vývozy patří rutil, železo, diamanty, bauxit, kakao a dřevo. Nadměrná závislost na komoditním vývozu vystaví růst celosvětovému rozkolu. Nespokojenost veřejnosti kvůli dopadům pandemie koronaviru zvyšuje riziko sporadických sociálních nepokojů. Krátkodobá politika se bude nadále zaměřovat na zajištění účinného rozjezdu národní očkovací kampaně covid-19. Vláda se také zaměří na podporu programů sociální péče (zejména vlajkové lodi programu bezplatného vzdělávání) a rozvoj infrastruktury (zejména zdravotnictví, energetiky, dopravy a komunikací). Reálný HDP v roce 2022 vzroste v souladu s rostoucími cenami komodit, silným růstem zemědělství a rostoucí poptávkou po vývozu nerostných surovin ze Sierry Leone spolu s rozšiřováním výrobních kapacit, přičemž těžba železné rudy v dolech Tonkolili a Marampa se od roku 2021 postupně obnoví. Růst se pak v roce 2023 zmírní s poklesem produkce kávy a rutilu. Fiskální konsolidace bude v letech 2022-23 výzvou a veřejný dluh zůstane vysoký. Pokusy omezit dopady pandemie, jakož i probíhající infrastrukturní projekty a výdaje související s volbami v roce 2023 udrží v letech 2022-23 vysoké tlaky na výdaje. Sierra Leone je politicky stabilnější než řada jejích západoafrických protějšků a vede si relativně dobře, pokud jde o občanské svobody a politický pluralismus. To v letech 2022-23 vyburcuje důvěru investorů a dárců v zemi. Rizika nepříznivého vývoje pro růst a investice pramení z pravděpodobné čtvrté vlny nákaz koronavirem nebo oživení a šíření eboly ze sousední Guineje do Sierry Leone.Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Sierra Leone (285.43kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Sierra Leone (MZV) (243B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Republika Sierra Leone

Vláda Sierry Leone je řídícím orgánem Republiky Sierra Leone, jak stanoví ústava Sierry Leone. Zákony Sierry Leone se řídí vzorem anglického Common Law. Identita státu, právní rámec a institucionální uspořádání jsou založeny na sekulárních normách a zásadách. Ústava stanoví oddělení státu a náboženství. Vláda je rozdělena na tři složky: výkonnou, zákonodárnou a soudní. Sídlo vlády Sierry Leone je v hlavním městě Freetownu. Předseda je volen lidovým hlasováním na dobu až dvou pětiletých období. Země provozuje systém více stran a prezident Sierry Leone je hlavou státu i hlavou vlády. APC a SLPP jsou hlavními politickými stranami v zemi, avšak do voleb v roce 2018 se oficiálně zaregistrovalo 17 stran. Dalšími nejpopulárnějšími stranami jsou Lidové hnutí za demokratickou změnu, Národní demokratická aliance a Sjednocené demokratické hnutí. V jednokomorovém parlamentu je lidovým hlasováním zvoleno 132 poslanců a 14 křesel je vyhrazeno nepřímo zvoleným nejvyšší m šéfům. Parlamentní volby se konají souběžně s prezidentskými volbami každých pět let. Volený prezident a parlament obecně určují politiku vlády, ale většina moci leží v exekutivě. Vládní strana obecně instrumentalizuje státní zdroje, aby se udržela u moci. Občané mají v zásadě právo zakládat strany a organizace občanské společnosti a pořádat veřejná shromáždění. V praxi jsou však tato práva opakovaně oklešťována. Ministry zahraničí jmenuje prezident se souhlasem poslanecké sněmovny; kabinet je odpovědný prezidentovi. Sierra Leone je rozdělena na provincie, okresy a panství. Sierra Leone má 3 venkovské provincie plus správní provincii hlavního města. Následuje 14 okrsků – 12 venkovských, 2 pro hlavní město Freetown. Sierra Leone je dále rozdělena na 149 panství. Náčelníci jsou dědičné kmenové jednotky místní správy.

1.2. Zahraniční politika země

Mezinárodní vztahy Sierry Leone s jejími sousedy – Libérií a Guineou – jsou obecně pozitivní. Riziko rozšíření eboly z Guineje do Sierry Leone – a vyvolání humanitární krize – kleslo poté, co Guinea v červnu vyhlásila ukončení čtyři měsíce trvající epidemie. Zahraniční politika byla i nadále silně ovlivněna potřebou přilákat finanční pomoc od zahraničních partnerů a multilaterálních finančních institucí. V březnu MMF schválil vyplacení 50,4 milionu amerických dolarů v rámci svého rychlého úvěrového nástroje (RCF), který má zemi pomoci financovat deficity běžného účtu a fiskální deficity. Čína zůstala významným obchodním partnerem Sierry Leone, většina jejích investic v roce 2021 směřovala do těžebního sektoru. Sierra Leone rovněž patřila mezi příjemce čínských očkovacích látek. Hospodářské vazby s USA se prohloubily – koncem července podepsaly Sierra Leone a americká Mezinárodní rozvojová finanční korporace dohodu o financování dluhu ve výši 217 milionů USD, aby usnadnily výstavbu nové elektrárny v hlavním městě Freetownu. Za sledované období Sierra Leone uzavřela se Senegalem Dohodu o společné hospodářské spolupráci, s Maďarskem Memorandum o porozumění v oblasti vzdělávání, bezvízovou dohodu s Ruskem na služební a diplomatické pasy, která se rovněž zaměřuje na další oblasti hospodářského a politického zájmu, s Tureckem dohodu o spolupráci v oblasti vývoje, výroby, nákupu, údržby obranného zboží a služeb a poskytování příslušné technické a logistické podpory ozbrojeným sílám SL aj.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 7,97 milionu 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,10%

Struktura populace podle věkových skupin: 􀀀 0-14 let: 41,38% (muži 1 369 942/ženy 1 371 537) 􀀀 15-24 let: 18,83 % (muži 610,396/ženy 636,880) 􀀀 25-54 let: 32,21% (muži 1 020 741/ženy 1 112 946) 􀀀 55-64 let: 3,89% (muž 121 733/žena 135 664) 􀀀 65 let a více: 3,7% (muž 100 712/žena 144 382) (2020 est.) Medián věku 19,1 let Struktura etnik: 􀀀 Mende 33.2% 􀀀 Temne 35.5% 􀀀 Limba 6.4% 􀀀 Fula 4.4% 􀀀 Mandingo 6.9% 􀀀 Krio 1.3% 􀀀 Sherbro 1.9% 􀀀 Kono 5.2% 􀀀 Kru 7% 􀀀 Ostatní (Loko, Susu, Kissi, Yalunka, Vai, Kuranko} 1,7% Ano.

Struktura náboženských skupin Muslimové 77% Křesťané 21% Ostatní (tradiční africká náboženství, hinduismus atd.) 2%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Fiskální deficit se v roce 2022 sníží na 3,2% HDP, v roce 2023 pak vzroste na 3,6% HDP. Na konci roku 2021 parlament schválil rozpočet Le10trn (864,7 mil. USD) na rok 2022. Navrhovaný rok 2022 rozpočtové výdaje jsou o 8,2 % vyšší než rozpočet na rok 2021 a nadále upřednostňují posílení fiskální řízení, rozvoj infrastruktury, zemědělství a veřejné zdraví. Vysoké mzdové náklady a náklady spojené s rozvojem infrastruktury (zejména silnic a energetiky) a opatřování vakcín proti koronavirům bude hnací silou výdajů v roce 2022.Příjmy v poměru k HDP porostou v roce 2022, protože hospodářské oživení zvyšuje daňové příjmy. Domácí půjčky a fiskální deficity budou financovány zvýhodněnými půjčkami a granty od dárců.


Po odhadovaném ekonomickém oživení ve výši 3% v roce 2021 v důsledku široce založeného oživení napříč všemi sektorů a nízkých základních efektů,  se očekává, že reálný HDP vzroste o dalších 4,8% v roce 2022. Hospodářské růst v roce 2022 bude odrážet posilující zahraniční poptávku, podpořenou pokračujícím oživováním odvětví těžby, včetně subsektorů diamantů a rutilů. Operace v Tonkolili, jeden z největší doly na železnou rudu v zemi, jejichž těžba byla od roku 2019 pozastavena, byly obnoveny v březnu 2021 po převzetí čínskou firmou Kingho Mining Company. Odvětví zemědělství, které tvoří více než 60 % HDP, se bude dále rozšiřovat, protože soběstačnost zemědělství posiluje a globální poptávku po dřevě, kakau a kávě (hlavní zemědělský vývoz) stoupne v roce 2022. Úsilí vlády o zlepšení zemědělského rozdělování sítě (konkrétně pro hnojiva a další nezbytné vstupy) podporou soukromého sektoru účast pomůže zvýšit produkci rýže v průběhu roku 2022-23.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 5,5-3,234,84,2
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 790,001 727,101 800,001 930,002 020,0
Inflace (%) 14,813,511,913,211,5
Nezaměstnanost (%) 4,75,2N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,80,61,11,61,6
Import zboží (mld. USD) 1,31,31,41,61,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,7-0,6-0,6-0,4-0,3
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 7,888,18,38,5
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 07.VII07.VII07.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,8
Veřejný dluh (% HDP) 73,2
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,4
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Tempo růstu HDP Sierry Leone v roce 2019 činilo 5,1 %. Očekávalo se, že ekonomika dosáhne ve střednědobém horizontu průměrných 4,5 %, avšak tento předpokládaný růst byl těžce zasažen dopadem COVID-19. Reálný HDP Sierry Leone se v roce 2021 snížil o 2,2 % v důsledku propadu globálního obchodu způsobeného pandemií a snížení domácí produkce nerostných surovin, zejména železné rudy. Jakmile však začal odeznívat bezprostřední šok z pandemie, zlepšil se domácí sentiment a zotavila se vnější poptávka, hospodářství Sierry Leone se zotavilo z poklesu COVID-19, ale růst byl pomalejší než před COVID-19. Odhaduje se, že reálný HDP se v roce 2021 zvýší o 3,0 procenta, což představuje úpravu směrem nahoru o 0,8 procentního bodu oproti prognóze do roku 2020. 

Po prudkém zhoršení v loňském roce se odhaduje, že fiskální pozice Sierry Leone se v roce 2021 zlepší díky racionalizaci výdajů a vyššímu výběru daní. Fiskální saldo  v roce 2021 bylo -3,8% HDP. Celkový veřejný dluh Sierry Leone na konci roku 2021 byl 73,2% HDP 34,6 bilionu Leone. Vláda zavedla střednědobý národní rozvojový plán (MTNDP) na období 2019-2023 v rámci tématu „Vzdělávání pro rozvoj“, který je čtvrtým v řadě strategických dokumentů pro snižování chudoby pro Sierru Leone. Jeho cílem je zlepšit život lidí prostřednictvím vzdělávání, růstu podporujícího začlenění a vybudovat odolnou ekonomiku, jejímž ústředním bodem bude rozvoj lidského kapitálu.

2.3. Bankovní systém

Banka Sierra Leone odpovídá za vydávání licencí bankám, mikrofinančním institucím, burzám cenných papírů a subjektům na kapitálovém trhu, jako jsou burzovní makléři/obchodníci, správci fondů, registrátoři cenných papírů a clearingové instituce. Všechny komerční banky sídlí ve Freetownu. Účty mohou být vedeny v cizí i domácí měně. Zatímco ve Freetownu a dalších částech země jsou k dispozici automaty, kreditní karty nejsou příliš přijímány. Banky nemohou půjčovat v cizích měnách. V bankovním sektoru dominují komerční banky. Bankovní sektor v Sierra Leone zahrnuje 14 komerčních bank, 17 komunitních bank 59 sdružení finančních služeb (FSA), 37 měnových finančních institucí (5 přijímajících vklady a 32 pouze úvěry) a tři mobilní peněžní operátory. Sektor komerčního bankovnictví představuje 99 procent všech aktiv finančního sektoru. Jedná se o 11 zahraničních bank, dvě banky ve státním vlastnictví a jednu domácí banku. Současný minimální splacený kapitál je 125 miliard Le (nebo jeho ekvivalent v amerických dolarech). Částka musí být uložena na bankovní účet, který určí banka Sierra Leone.

2.4. Daňový systém

Daň z příjmu

Daň z příjmu právnických osob je forma daně z příjmu, která se vybírá od právnických osob, jako jsou společnosti s ručením omezeným, trusty a družstva.

Korporátní daň pro společnosti-rezidenty 􀀀 Základní sazba: 30% 􀀀 Těžební společnosti: 30% 􀀀 Kapitálové zisky: 30%

Daň ze zboží a služeb: 15%

Příjem z pronájmu: 10% Úrok: 15% (Úroky z vládních rozvojových zásob jsou osvobozeny od daně)

Licence: 25% 􀀀 Platby za přírodní zdroje: 25% 􀀀 Platby dodavatelům: 5%

Pro více informací o daních v Sierra Leone https://www.nra.gov.sl/ https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2021/01/The-Finance-Acts-2021-1.pdf

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

N/A


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 186,4163,8165,2188,7250,7
Import do EU (mil. EUR) 262,3230,9267,4210,6271,8
Saldo s EU (mil. EUR) 75,967102,221,921,1

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a Sierra Leone téměř neprobíhá


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0,1000N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0000,1N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0000,1N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavní obchodní partneři (Vývoz) Guinea, Senegal, Libérie, Spojené arabské emiráty, Kamerun, Čína, EU27, Ghana, Jižní Korea (Dovoz) Spojené arabské emiráty, Čína, EU27, Ginea, Indie, Turecko, USA, Švýcarsko, Brazílie, Nogeria atd.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 592,1734,7836,1469,5674,1
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 718,8755,4864,3784,9928,5
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -126,7-20,8-28,2-315,4-254,4

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

N/A

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

N/A

Smlouvy s ČR

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

Sierra Leone podepsala i ratifikovala africkou kontinentální dohodu o volném obchodu (AfCFTA). Obchodování podle dohody AfCFTA bylo zahájeno v lednu 2021. AfCFTA je nejambicióznější integrační iniciativa afrického kontinentu zakotvená v Agendě 2063 Africké unie, jejímž hlavním cílem je vytvořit jednotný kontinentální trh zboží a služeb s volným pohybem osob a investic, a rozšířit tak vnitroafrický obchod napříč kontinentem, posílit konkurenceschopnost a podpořit hospodářskou transformaci v Africe.

3.4. Rozvojová spolupráce

Tým Evropa mobilizoval zdroje v reakci na žádost Sierry Leone o lékařskou pomoc a poskytl zdravotnický personál a vybavení na podporu obětí výbuchu tankeru z 5. listopadu ve Freetownu. ČR na výzvu Sierra Leone reagovala poskytnutím zdravotnického materiálu.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Těžba – velké množství ložisek diamantů, zlata, mědi, niklu a železné rudy. Je třeba pokračovat ve výzkumu, aby se posoudila možnost celostátně komercializovat těžbu.


▶ Infrastruktura – Vláda chce podpořit rozvoj železnic, námořní dopravy a telekomunikací, které jsou nezbytné pro každodenní chod země.


▶ Energetika – odvětví energetiky je otevřeno zahraničním investorům, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A lze se inspirovat informacemi z kulturního a obchodního prostředí zpracovaných pro Ghanu.

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Státní svátky 1. ledna; 18. února (Den ozbrojených sil); 8. března (Mezinárodní den žen); Velikonoční pondělí; 27. dubna (Den nezávislosti); 25. prosince (Boží hod vánoční); 26. prosinec (2. svátek vánoční); hlavní islámské svátky – Eid alFitr, Eid alAdha (Tabaski) a Moulid UlNabi (narozeniny proroka Mohameda)—vycházejí z lunárního kalendáře a rok od roku se liší

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní podmínkou úspěšného obchodu. Stejně jako u ostatních afrických států se pochopitelně předpokládá osobní účast případných investorů v zemi. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.   http://www.commonwealthofnations.org/sectors-sierra_leone/business/. Sierra Leone nemá v současné době soukromou úvěrovou kancelář, ale vláda prostřednictvím centrální banky Sierra Leone zřídila jednotku Credit Reference Bureau, která může pomoci s prověřením případného partnera. V případě potřeby konzultačního partnera pro vstup na trh je možno využít společnost: Frontier ResearchS/Leone: 14 Lumley Beach Road, Freetown. Phone: +232 (0) 76 792 825 http://fr-africa.com/Email: info@fr-africa.com

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zahraniční investoři mají při zahájení podnikání rovné podmínky. Neexistují žádné minimální kapitálové požadavky ani žádná omezení vlastního kapitálu. V některých odvětvích, jako je těžba a rybolov, je nutné získat licence od resortů. 

5.3. Marketing a komunikace

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah: The Voice of BinkongohAwoko Newspaper

Největší impakt má reklama v rozhlase a televizi: SLBC TVAYV TVSLBC RadioCapital Radio

Marketingový průzkum může zajistit např.: Elixir Marketing and Media – www.elixirgroupsl.com

K propagaci lze využít: SL Promotios & Solutions – elixirgroup

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority a pokrok je omezen kvůli omezeným finančním, personálním a institucionálním kapacitám. Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste. Úřad správce a generálního tajemníka v Sierra Leone registruje a spravuje duševní vlastnictví v Sierra Leone. Registrace ochranných známek a patentů se řídí zákonem o ochranných známkách, kapitole 244 zákonů Sierry Leone z roku 1960, zákonem o patentu, č. 247 zákonů Sierra Leone a zákonem o ochraně průmyslových vzorů Spojeného království (Cap. 246 zákonů Sierra Leone). V roce 2012 parlament v zemi schválil zákon o patentových a průmyslových vzorech z roku 2012, který chrání duševní vlastnictví a patenty inovátorů a vynálezců. Existuje také zákon o ochranných známkách pro rok 2014, který upravuje ochranné známky v zemi. Sierra Leone je od svého založení členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Díky tomu je Sierra Leone povinna zavést mezinárodní standardy pro duševní vlastnictví a Dohodu WTO o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). Sierra Leone je také členem společné organizace pro duševní vlastnictví (IP) pro anglicky mluvící Afriku, africkou regionální organizaci duševního vlastnictví (ARIPO).

5.5. Trh veřejných zakázek

Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního úřadu ( P r o c u r e m e n t A g e n c y ) . 

Mezinárodní výběrová řízení: Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (INC), pokud je odhadovaná výše zakázky vyšší než hodnota uvedená níže: V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USDv případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USDV případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD. Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v novinách širokého mezinárodního oběžníku, v příslušné obchodní publikaci nebo v odborném časopise širokého mezinárodního oběhu. Neexistují žádné zvláštní omezení.

Národní výběrové řízení: Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích. V zadávacích řízeních, při nichž zadavatel rozhodne, že pravděpodobně budou mít zájem o podání nabídek pouze tuzemští dodavatelé nebo dodavatelé, může zadavatel použít vnitrostátní postupy výběrového řízení. Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (NNC), pokud je odhadovaná výše zakázky nižší než hodnota uvedená níže: V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USD. V případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USDV případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD

Limitované výběrové řízení: Výzva k předkládání nabídek nebo pozvánka k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, národních tiskových médiích v širokém oběhu a elektronických médiích. S výhradou schválení Výborem pro zadávání zakázek se omezené nabídkové řízení uskutečňuje v těchto případech: pokud zboží, stavební práce nebo služby jsou k dispozici pouze od omezeného počtu uchazečů; pokud jsou čas a náklady na posouzení velkého počtu nabídek nepřiměřené k odhadované hodnotě zadávacího řízení. Pokud se jedná o případ uvedený v písmenu a), budou vyzváni k podání nabídek všichni známí dodavatelé schopní dodat zboží, stavební práce nebo služby. Jdeli o případ dle písmene b), obstarávající subjekt bude požadovat nabídky, pokud je to možné, od minimálního počtu pěti uchazečů.

Výzva jednomu uchazeči: Zadávání veřejných zakázek metodou zadání jediného zdroje je přípustné pouze za těchto okolností: pokud má jediný dodavatel výlučné právo realizovat výrobu zboží, provádět práce nebo provádět služby, které mají být předmětem nákupu, a není k dispozici žádná vhodná alternativa; pro dodatečné dodávky zboží původním dodavatelem, které jsou určeny buď jako náhrada za stávající zboží, služby nebo zařízení, nebo jako rozšíření stávajících výrobků, služeb nebo zařízení, pokud by změna dodavatele přiměla obstarávajícího k obstarání vybavení nebo služby, které nesplňují požadavky na zaměnitelnost s již existujícími zařízeními nebo službami; jestliže se dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v počáteční smlouvě, staly nezbytnými za nepředvídatelných okolností a oddělení dodatečných prací nebo služeb od původní smlouvy by bylo z technických nebo hospodářských důvodů obtížné; v případech mimořádné naléhavosti za předpokladu, že okolnosti, které vedly k naléhavosti, nebyly zadavatelem předvídatelné; pokud služby vyžadují, aby byl vybraný konkrétní konzultant vzhledem k jeho jedinečné kvalifikaci nebo kdy je nezbytné pokračovat se stejným konzultantem. Použití zakázek na jediný zdroj z důvodů výše uvedených podléhá předchozímu schválení Výborem pro zadávání zakázek. Pokud se zadavatel zabývá jednostranným zadáním zakázek z výše uvedených důvodů, vypracuje písemný popis svých potřeb a veškeré zvláštní požadavky týkající se jakosti, množství, podmínek a doby dodání; a požádá o předložení nabídky nebo návrhu písemně nebo obojí a může jednat s jediným nabízejícím. SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE – SIERRA LEONE https://

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů – jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone, která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních sporů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem).

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do Sierry Leone potřebují občané České republiky vízum. O vízum je možné požádat na každém velvyslanectví Sierry Leone v zahraničí ( v ú v a h u připadají například Berlín, Londýn, Moskva, Akkra) na základě pozvání místního partnera. Doporučujeme si předem ověřit podmínky pro získání víza, vstup do země a vycestování dotazem přímo na příslušném velvyslanectví

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Každý, kdo je vyslán do Sierry Leone pro obchodní účely, bude potřebovat obchodní vízum. Stejně jako u běžné vízové povinnosti (osvědčení o očkování, cestovní pas, vyplněný formulář žádosti o vízum, pasová fotografie) požádají úřady o profil společnosti, kterou zastupujete, s doporučením registrované společnosti nebo organizace v Sierra Leone. Budete také požádáni, abyste poskytli důkaz, že máte dostatečné finanční prostředky na financování období, kdy hodláte pobývat v Sierra Leone.

Pro ty, kteří plánují dlouhodobě pobývat a pracovat v Sierra Leone, budou nutné získat dočasné vízum na pobyt, stejně jako pracovní povolení. Váš (budoucí) zaměstnavatel by vám s tím měl pomoci.

5.9. Veletrhy a akce

N/A

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North

Tel: +233/302.225.540 (247.282) Fax: +233/302.225.337 Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428)

e-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Mezimárodní předvolba: +232

Policie, Ambulance a požárníci: +232 22 000 112

Ze všech telefonů v Sierra Leone: záchranná služba 999 policie 999 požárníci 019

Z mobilního telefonu v Sieře Leone: všechny pohotovostní služby: 112

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

State House – statehouse.gov.sl

Ministry of Finance and Economic Development – mofed.gov.sl

Ministry of Trade and Industry – trade.gov.sl

Bank of Sierra Leone – bsl.gov.sl

Corporate Affairs Commission – cac.gov.sl

National Procurement Authority – publicprocurement.gov.sl

National Revenue Authority – nra.gov.sl

National Social Security and Insurance Trust – http://nassit.org.sl/

National Tourism Board – ntb.sl

Office of the Administrator and Registrar General – oarg.gov.sl

Office of Diaspora Affairs – diasporaaffairs.gov.sl

Sierra Leone Police – police.gov.sl

Statistics Sierra Leone – statistics.sl

Environmental Protection Agency – epa.gov.sl

Chamber of Commerce – https://www.chamber-commerce.net/dir/3777/


• Teritorium: Afrika | Sierra Leone | Zahraničí