Sierra Leone: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Sierra Leone byla v roce 2019 163. ekonomikou světa. Hlavními exportními komoditami země jsou opracované diamanty, rutil, kakao, káva, ryby, krevety a garnáti, přírodní med, škrob a tropické dřevo. Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a strojní zařízení, palivo, maziva, chemikálie, obnošené šatstvo, cement, „přerušená/rozbitá“ rýže a léčiva.

Po objevu železné rudy v roce 2011, se těžba stala hlavním motorem ekonomického růstu, který dosáhl takřka neuvěřitelného čísla 21% v roce 2013. Bohužel pokles světových cen žel.rudy a epidemie viru Eboly v roce 2014, způsobily pokles ekonomiky o 20.6% v r. 2015. Obnovení těžby v jedné ze dvou těžebních společností vedlo k růstu ekonomiky na 6.3% v r.2016 a 5.7% v r. 2017.  Růst reálného HDP se v roce 2018 zpomalil na 3,7% z 3,8% v roce 2017, nicméně v roce 2018 se země vrátila k růstu 5,1%. Pokles v roceš 2017odráží nižší než předpokládanou těžbu železné rudy v důsledku poklesu cen od roku 2014 a uzavření hlavní těžební společnosti Shandong Iron and Steel Company v roce 2017. Přestože byla země v březnu 2016 prohlášena jako země bez Eboly, je ekonomická obnova nestabilní.

Po stálém růstu až do roku 2012 byly přímé zahraniční investice (PZI) silně ovlivněny ohniskem Ebola v Sierra Leone. Investiční toky dosáhly nejnižší úrovně od roku 2010 s 138 miliony USD v roce 2016, nicméně v roce 2017 se výrazně zvýšily a dosáhly 560 milionů USD (UNCTAD 2019 World Investment Report). I s nejnovějšími údaji jsou toky daleko od své nejvyšší úrovně zaznamenané v roce 2011 (950 milionů USD). Přestože ekonomika Sierra Leone má velký potenciál, bezprotřední výhled je zastíněn pandemií COVID 19. Hlavními investory Sierry Leone byly tradičně Nigérie, Švédsko, Mauricius, Belgie, Německo a Spojené státy, ale Čína se stala významným investorem. Zahraniční investoři se zabývají energií (včetně obnovitelných zdrojů), infrastrukturou, zemědělstvím, rybolovem, cestovním ruchem a přírodními zdroji. 

 

Bohatství země v nerostných surovinách, absence jakékoli arbitrážní diskriminace vůči zahraničním společností, omezení na repatriaci zisku a prodej státního majetku, garantovaný novým investičním kodexem, dělá Sierru Leone atrakrivní lokací pro zahraniční investory.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Sierra Leone (v milionech USD)
 

2015

2016

2017

2018

2019

export    

582

465

839

800

554

import

1 900

956

1 300

1 600

1 354

saldo -1 318 -491 -461 -800 -800

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2019)

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Sierra Leone byla zakládajícím členem ECOWAS a zůstává aktivním členem západoafrického bloku. Je také členem Západoafrické měnové zóny (WAMZ). WAMZ je skupina šesti zemí v rámci ECOWAS, která plánuje zavést společnou měnu nazvanou Eko. V prosinci 2017 se Sierra Leone stala poslední zemí, která zavedla společný externí tarif (SEZ) Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Sierra Leone je dále členem Unie Mano River a partnerem EU s pobřežními státy od Senegalu do Angoly v rámci strategie pro regionální spolupráci v Guinejském zálivu

EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Sierry Leone. Obchodní vztahy se řídí všeobecným systémem preferencí; jako nejméně rozvinutá země využívá Sierra Leone bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu „Vše kromě zbraní„. Sierra Leone je také součástí dohody o hospodářském partnerství (EPA) s EU jako členem ECOWAS. EU pomáhá Sierra Leone vybudovat ekonomický růst s širokým hospodářským záběrem a s cílem vytvořit pracovní místa, zvýšit příjmy, zvýšit bezpečnost potravin a snížit nerovnost a chudobu.

Nejvýraznější destinací pro export ze Sierra Leone je Čína, kam míří 81 % celého vývozu. Z evropských zemí se 2.4 % podílí na exportu země Beneluxu, poté Francie (1.5 %). 1.5 % se také exportuje do Rumunska, necelé procento tvoří vývoz do Německa. Spoojené státy přijímají 1.9 % exportu Sierra Leone.

Čína zůstává i nejvýraznějším importérem do Sierra Leone. Čínský dovoz tvoří 12 % importu, následuje Indie s 9 % a Turecko s 3.9 %. Ze států Evropské unie se na importu do země podílí Velká Británie (9.3 %), země Beneluxu (7.1 %), Nizozemské království (4.6 %), Francie (3.3 %), Německo (2.6 %) a Španělsko (1.7 %). Mezi africké importéry do země patří Jihoafrická republika (7.9 %), Pobřeží slonoviny (2.5 %), DRC (2.3 %) a Ghana (1 %), 6.4 % importu tvoří Spojené státy, z Latinské Ameriky Brazílie (4.3 %) a Uruguay (1.4 %).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Exportní komodity:

 • bauxit
 • Diamanty
 • železná ruda
 • Palmový olej
 • kakao
 • Dřevo
 • Káva a koření
 • mořské plody

Importované komodity:

 • obiloviny
 • Motorová vozidla a náhr.díly
 • Průmyslové stroje
 • ropa a nerostné palivo
 • Přírodní minerály a kámen
 • textilní výrobky
 • Farmacie
 • Elektrické stroje
 • Železo a ocel
 • Plasty

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Speciální ekonomická zóna se nachází v blízkosti města Waterloo. V souladu s plány na podporu diverzifikace vývozu a konkurenceschopnosti vláda také zřídila vývozní zpracovatelské zóny a průmyslové hospodářské zóny v hlavním městě Freetownu. Za určitých podmínek firmy můžou aplikovat bezcelní status na veškeré dovážené a vyvážené zboží a právnické osoby mohou uplatnit daňové prázdniny na první 3 roky. Blíže o investičních pobídkách zde : investiční pobídky

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přísun investic od roku 2010 dosáhl nejnižší úrovně v roce 2016 s 138 miliony USD, nicméně v roce 2017 došlo k výraznému navýšení na 560 milionů USD (UNCTAD 2018 World Investment Report). I s nejnovějšími údaji jsou investiční toky daleko od své nejvyšší úrovně zaznamenané v roce 2011 (950 milionů USD). V roce 2018 tvořily přímé investice 600 milionů USD.Hlavními investory Sierry Leone byly tradičně Nigérie, Švédsko, Mauricius, Belgie, Německo a Spojené státy, ale Čína se již také stala významným investorem. Zahraniční investoři se zabývají energií (včetně obnovitelných zdrojů), infrastrukturou, zemědělstvím, rybolovem, cestovním ruchem a přírodními zdroji.
 

Sierra Leone se snaží přilákat investice prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s cílem realizovat velké infrastrukturní projekty, zejména v oblasti energetiky, vody, silnic, přístavů a telekomunikací atd. Významné báňské bohatství země, absence jakékoli svévolné diskriminace vůči zahraničním společnostem a omezení repatriace zisků, jakož i prodej aktiv (garantovaných novým investičním kódem) činí Sierru Leone atraktivní pro přímé zahraniční investice. Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nedostatek infrastruktury, pomalý právní systém, vysoká míra korupce, politické násilí a závažné sociální poruchy způsobené sociálně-ekonomickými rozdíly jsou hlavními překážkami přímých zahraničních investic. Sierra Leone se ve zprávě Světové banky Doing Business 2019 umístila na 163. místě ze 190 zemí. 

 

Čína se v Sierra Leone stále více projevuje, v současné době financuje nemocnici, vodní přehradu, projekt výroby kaučuku, který pokrývá několik tisíc hektarů (v hodnotě 1,2 miliardy USD, financovaných čínskou skupinou Hainan Rubber Group), jakož i pěstování rýže (100 000 hektarů), stadiony, silnice, mosty, elektrotechnický projekt, projekt rybářského přístavu, a je zapojena do těžby (Kingho Group se podílí na komplexním projektu těžby v objemu 6 miliard USD).

Dceřiná společnost francouzské skupiny Bolloré Group postaví nový přístav pro 120 milionů USD ve Freetownu a různou okolní infrastrukturu za 87 milionů USD. Britská firma Winch Energy se zabývá výstavbou mini solárních elektráren, americká společnost SL Mining začne využívat železný důl v Marampě a izraelská společnost Agrotop společně s jihoafrickou skupinou integrovaných řešení pro Afriku (ISA) postaví rozsáhlý chov drůbeže pro komerční účely a produkci vajec za 60 milionů USD.

 

Aktuální informace, které se týkají investičního prostředí v zemi zde.

 

Další informace o investičních příležitostech zde.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Aktuální informace o investování v Sierra Leone: zde a Investing in Sierra Leone

 

 

Nejperspektivnější oblasti pro investice:

 • Těžba – Sierra Leone má mimo jiné velké množství ložisek diamantů, zlata, mědi, niklu a železné rudy. Pokračující snaha v průzkumné činnosti, je nutná k posouzení možnosti komercializovat těžbu v celonárodním měřítku. Nedočkaví obchodní partneři, včetně Číny a Indie, jsou hladoví pro exportu této těžby, neboť jejich ekonomiky i nadále rostou. Národní agentura pro minerály, založená v roce 2012 v návaznosti na zákon o těžbě a těžbě nerostů v roce 2009, nyní certifikuje zlato a diamanty, shromažďuje a uchovává všechny geologické informace (včetně mapování) a uvedla do provozu nejmodernější katastrální systém těžby. Výnosy z tohoto sektoru jsou také důležité pro devizové rezervy země a jsou základem současného financování dalších sektorů.
 • InfrastrukturaToto je vše-zahrnující sektor poku hovoříme o Sierra Leone. Vláda chce podpořit rozvoj železnic, námořní dopravu a telekomunikaci, které jsou zásadní pro každodenní fungování země. Vysoké ceny pohonných hmot, poměrně nízká urbanizace a zpomalená doprava obecně brzdí podnikání, zejména v odvětví těžby. Mobilní pokrytí se pohybuje mezi 50% a 55%, což znamená, že stále existuje důvod vstoupit na trh. Zařízení cestovního ruchu, jako jsou parky a zábavní zařízení, by mohly přispět ke zvýšení HDP, pokud vláda nalezne způsob, jak zahájit vzájemné prospěšné partnerství veřejného a soukromého sektoru s investory. Totéž lze říci i pro cenově dostupné bytové subsektory a dodávky vody v zemi.
 • EnergetikaSierra Leone musí podpořit svůj energetický sektor, zejména proto, aby podpořila rostoucí přítomnost těžebních společností. Prezident Koroma neústupně prosazoval masivní elektrifikační plán země. V únoru odvolal svého ministra energetiky Oluniyiho Robbin-Cokera a náměstka ministra energetiky Dr. Martina Bash-Kamaru, protože nevedli uspokojivě elektrizační proces a celkovou realizaci energetických projektů. Většina investorů tím ale nebyla zneklidněna, protože uznávají, že Národní úřad pro energetiku postrádá lidský kapitál a schopnost dělat vše, co si prezident Koroma představí. V souladu s tím byl otevřen energetický sektor pro zahraniční investory, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Mělo by však být poznamenáno, žetoto odvětví bude atraktivní až poté, co vláda přijme zákony, aby zvýšila sazby s ohledem na výrobní náklady.

Zahraniční investoři mají při zahájení podnikání rovné podmínky. Neexistují žádné minimální kapitálové požadavky ani žádná omezení vlastního kapitálu;

Pro místní občany však byla vyhrazena řada oblastí, mezi něž patří:

 • Výroba cementových bloků k prodeji
 • Dodávka žuly a kamene
 • nájemná doprava, včetně uměleckých lodí
 • pekárny
 • Výroba minerálních vod, s výjimkou nealkoholických nápojů
 • Provozování prádelen nebo čistíren
 • Dovoz použitých pneumatik
 • Garáže – pouze opravárenské dílny
 • Výroba dveří, oken a nábytku k prodeji
 • Obchodování s nezpracovaným dřevem
 • Dovoz a prodej použitého oblečení
 • drobný rybolov a těžba
 • Maloobchodní prodej ropných produktů
 • Maloobchod s potravinami
 • Kadeřnictví a holičství

V některých odvětvích, jako je těžba a rybolov, lze získat licence od resortů. Při investici do těžby menší než 500 000 USD bude požadován podíl ve výši 25% pro Sierra Leone.
Podrobné informace o následujících licenčních poplatcích v jiných odvětvích získáte kliknutím na:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem