Slovník závazných termínů (binding terms)

Slovník je určen jako nástroj pro překládání legislativy ES v oblasti sbližování práva. Závazné termíny (tzv. binding terms) jsou odsouhlaseny ministerstvy a ostatními ústředními správními orgány do jejichž působnosti z věcného hlediska termín náleží. Slovní zásoba je průběžně doplňována Koordinačním a revizním centrem pro překlady legislativy ES.Slovník nabízí termíny a jejich překlady do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Aplikace umožňuje různé způsoby řazení:

  • dle jazyka: ČJ–AJ, AJ–ČJ, FJ–ČJ a NJ–ČJ
  • dle rezortu: česky, anglicky, francouzsky a německy
  • zvláštní přehledy dle ČTÚ a MF
  • řazení dle CELEX čísla
  • řazení dle počátečního písmene

Vstup do slovníku závazných termínů

Samozřejmě je možné termíny vyhledávat i s pomocí interního vyhledávače. Slovník termínů je provozován na stránkách informačního systému ISAP.

• Témata: Právo

Doporučujeme