Služby na potírání obchodní kriminality

Protikriminální služby ICC (Commercial Crime Service – CCS) v obchodní oblasti slouží podnikům především v prevenci a zabezpečení proti kriminalitě od začátku osmdesátých let. Udržuje databáze kriminálních metod a aktivit, provádí šetření a spolupracuje s vymahateli práva. CCS je aktivní v prevenci a šetření zejména v oblasti pirátství a podvodů v námořní dopravě, podvodů ve finanční a investiční oblasti, padělání výrobků a kybernetické kriminality.Služby na potírání obchodní kriminality

Commercial Crime Service (CCS) při Mezinárodní obchodní komoře (International Chamber of Commerce – ICC) je aktivní v prevenci a šetření v těchto specifických oblastech:

Pirátství a podvody v námořní dopravě

V roce 1981 byla založena první operativní jednotka v rámci CCS – Mezinárodní námořní výbor. Poskytuje svým členům důvěrné informace o potenciálních obchodních parnerech, provádí šetření a monitoruje pohyby lodí. Vytvořil službu ověření autentičnosti dokumentů v oblasti námořní dopravy předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů a tak napomáhá efektivně snížit riziko pro banky, ale i pro prodávající a kupující obchodní strany.

Cíle Mezinárodního námořního výboru

 • Poskytovat školení na potírání pirátství pro management a vedoucích zaměstnanců námořních lodí.
 • Rozšiřovat denní hlášení ohledně pirátství pro pobřeží Západní Afriky a Jižní Ameriky se záměrem pokrytí nejrizikovějších světových oblastí.
 • Publikovat speciální zprávy ohledně podvodů v oblasti financování zahraničního obchodu.
 • Vytvořit databázi na internetu, která bude poskytovat rady due diligence pro trh s pronájmy lodí.

zpět na začátek

Podvody ve finanční a investiční oblasti

Díky důrazu na prevenci kriminality mnoho společností i individuálních investorů ušetřilo miliardy dolarů v potenciálních podvodech. Informuje o varovných signálech, jejichž rozpoznání umožní investorům provést preventivní protiopatření dříve, než je učiněn nějaký závazek. CCS poskytuje odborné rady týkající se bezpečnostních procedur a rychle se měnících podvodných metod a používaných technologií.

Cíle Výboru na potírání obchodní kriminality

 • Zveřejnit speciální zprávu o podvodech s finančními instrumenty.
 • Vybudovat nové internetové stránky, prostřednictvím kterých bude poskytovat poradenství bankám a finančním institucím ohledně prevence podvodů, a praní špinavých peněz.

zpět na začátek

Padělání výrobků

Výbor na potírání padělků poskytuje široký rozsah služeb na pomoc podnikům v ochraně proti této jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí hospodářské kriminality. Tyto služby zahrnují šetření zdrojů a distribuce padělků, poskytování konzultací, informací apod. včetně poradenství odborníky a školení.

Cíle Výboru na potírání padělků

 • Vytvořit právní služby na odhalování padělků a padělaných výrobků a poskytovat důkazy ve prospěch soudů, bude-li toho třeba. Tato služba bude vytvořena pomocí univerzálního skaneru hologramů CIB, který je již v provozu pro odhalování padělaných bezpečnostních hologramů.
 • Vytvořit službu na odhalování obchodu s padělanými produkty prostřednictvím internetu a poskytovat poradenství společnostem, kteří čelí kriminalitě spojené s porušováním autorských práv.

zpět na začátek

Cybercrime – Jednotka na potírání "cybercrime"

Tato speciální jednotka byla vytvořena pro potírání kybernetické kriminality z důvodu zvyšujících se obav obchodní komunity, že se jedná o potenciální platformu pro rozsáhlé podvody prostřednictvím Internetu. Zneuživatelé mohou být odhaleni a dovedeni k zodpovědnosti pouze za pomocí intenzívní mezinárodní spolupráce. Tato jednotka pomáhá odstranit nedostatek přesných informací o rozsahu kybernetické kriminality.

Cíle Jednotky na potírání "cybercrime"

 • Poskytovat služby due diligence společnostem podnikajících prostřednictvím internetu.
 • Provádět prošetřování se záměrem identifikovat původ podvodných internetových stránek a nebezpečných e-mailů, které škodí obchodu.
 • Ve spolupráci na zavírání internetových stránek, které byly vytvořeny se záměrem podvádět investory a podnikatele.

zpět na začátek

Kontakty:

Služby na potírání obchodní kriminality
CC Commercial Crime Services
P. Mukundan, Director
Maritime House, 1 Linton Road
Barking, Essex IG11 8HG
UK
tel. +44 208 591 30 00
fax +44 208 594 28 33
e-mail webmaster_ccs@iccwbo.org

Mezinárodní obchodní komora (ICC)
General enquiries

International Chamber of Commerce
38 Cours Albert 1er
75008 Paris, France
tel.+33 1 49 53 28 28
fax +33 1 49 53 28 59
e-mail webmaster@iccwbo.org
internet: http://www.iccwbo.org

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ČR

Výkonný ředitel:
Ing. Vladimír Prokop

sídlo:
Thunovská 12
118 00 Praha 1
tel./fax: +420 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
web: www.icc-cr.cz

kancelář:
Seifertova 22
130 00 Praha 3
tel/fax: 224 096 251

zpět na začátek

Doporučujeme