SOLVIT nabízí řešení problémů i na vnitřním trhu Skandinávie

Jak jsou na tom skandinávské země s dodržováním pravidel vnitřního trhu? Jsou podnikatelé při expanzi na tamní trhy diskriminováni? Odpověď je zřejmá, i ve vyspělých severských zemích se někdy vyskytnou případy, kdy je porušováno evropské právo, byť ne v takové míře, jako je tomu jinde. Je tu ale systém SOLVIT, který neformálním způsobem řeší v rámci Evropské unie podobné případy, jichž je až několik set ročně.Přirozeně, že každá země je svým způsobem specifická, co se týče problémů, s nimiž se podniky a občané potýkají. Někde jsou potíže s uznáváním kvalifikací, jinde dosud nevzali na vědomí volný pohyb zboží a služeb a uplatňují na zahraniční podnikatele omezující opatření. Někde převažují problémy spojené s pracovní migrací.

Forma, v níž působí SOLVIT systém, je přitom překvapivě účinná. Pracovníky SOLVIT center jsou odborníci na evropské právo, byť nemají žádné donucovací pravomoci. Jak je tedy možné, že dosahují až 90% úspěšnosti při nápravě nesprávných správních rozhodnutí?

Úspěšných výsledků dosahují tato centra převážně vzájemnou spoluprací. Dotčená centra, která jsou ve všech členských státech EU, včetně Norska, Lichtenštejnska a Islandu, případ zpracují, a pokud zjistí porušení evropského práva ze strany orgánu veřejné moci, předkládají argumenty tak dlouho, dokud problémový úřad nepřesvědčí.

Doba, za kterou bývají případy vyřešeny, přesto zůstává překvapivě krátká. Za 12 dní byl např. v rámci systému SOLVIT vyřešen případ německého občana, který pracoval ve Švédsku, zatímco jeho žena a tři děti žily v Německu. Až po intervenci SOLVIT centra se mu podařilo získat od švédských úřadů dokumenty, na jejichž základě mohla být jeho manželka a děti zdravotně pojištěni.

V jiném případě SOLVIT pomohl portugalskému občanovi, který byl v Norsku 19 let zaměstnán jako námořník. Když odcházel do penze, požádal o vyplácení důchodu za tuto dobu. Norský úřad pochybil při započtení doby odpracované v Norsku a nárokovanou částku vyplatil až poté, co se sporu chopilo norské a portugalské SOLVIT centrum.

SOLVIT pomohl odstranit i překážky v oblasti volného pohybu služeb. Díky švédskému SOLVIT centru byla například významně zjednodušena procedura spojená s placením daní, respektive s vydáváním daňových certifikátů. Impulzem byly problémy lotyšské firmy, která neměla přístup k daňovému certifikátu F-tax a kvůli tomu přicházela o zakázky. Tato překážka ztěžovala zásadním způsobem život zahraničním podnikatelům ve Švédsku.

Pracovní migrace a přeshraniční poskytování služeb nejsou ovšem jediné oblasti, které mohou být zdrojem potíží. Časté problémy, které skandinávská SOLVIT centra řeší, mají spojitost s povoleními pobytu rodinným příslušníkům občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí. SOLVIT centra v řadě případů napomohla tomu, aby takové rodiny mohly zůstat pohromadě.

Převzato z časopisu Exportér, vydává  ECONOMIA a. s. Autor článku: Eva Semeráková. Autorka působí v českém SOLVIT centru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Doporučujeme