Somálsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 navštívila město Hargeisu (somálský region Somaliland) multioborová podnikatelská mise vedená náměstkem MPaO ČR. Proběhlo společné obchodní fórum a bilaterální jefnání firem, která zorganizovala Somalilandská obchodní, průmyslová a zemědělská komora.

Ve dnech 27. 1. – 2. 2. 2020 se uskutečnila neoficiální mise Somalilandu do Prahy. Zúčastnili se jí somalilandský ministr obchodu, turistiky a průmyslu, ministr pro investice, zástupce ministra zahraničních věcí, předseda somalilandské obchodní komory a obchodní zástupce diplomatické mise Somalilandu v Addis Abebě.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

196

166

25

169

398

dovoz

122

222

204

157

274

bilance

74

– 56

– 189

12

124

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2019, dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

78433

Brzdy, servobrzdy a jejich díly

104

2.

78439

Ostatní díly a příslušenství

66

3.

66472

Laboratorní, chemické, průmyslové zboží z keramiky

66

4.

77572

Mlýnky na potraviny, strojky na extrahování ovocných šťáv

27

5.

6994

Pružiny a pružinové listy ze železa a oceli

19

6.

77584

Elektrické žehličky

18

7.

7523

Ostatní zařízení k automatickému zprac. dat

17

8. 77581 Elektricřívače vody průtokové, zásobníkové a ponorné 11
9. 69969 Výrobky ze železa a oceli jiné 11
10 77551 Vysavače s el. motorem 10

 

 

Celkem vývoz ČR do Somálska 2019

398

 

Hlavní položky českého dovozu (r. 2019, dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

972

Zlato mincovní, mince zlaté, mince běžné

97

2.

77316

Ostatní el. vodiče pro napětí do 1000 V

46

3.

961

Mince (ne zlaté) mimo zákonných platidel

38

4.

5816

Ostatní trubky, potrubí, hadice

18

5.

57313

Polyvinilchlorid jiný, změkčený

14

6.

78683

Přívěsy a návěsy jiné

11

7.

77521

Domácí chladničky

9

8. 72852 Díly strojů pod záhlavím 728.42 7
9. 68252 Měděné plechy tenké ié, páskovina nad 0.15 mm ze slitin mědi 4
10 55135 Koncentráty silic v tucích, olejích, voscích, vodné roztoky silic 3

 

 

Celkem dovoz ČR ze Somálska 2019

274

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Mezi ČR a Somálskem nedochází v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl v regionu Somalilandu v oblasti Sanaag v rámci České rozvojové spolupráce (ČRS) realizován tzv. malý lokální projekt (MLP). Český příspěvek činil cca 20 000 USD. Cílem projektu bylo přispět krozvoji vzdělávací infrastruktury v regionu a byla postavena dvoutřídka s kanceláří a skladem, současně byla zřízena vzdělávací komise. 

 

Také v roce  2019 byl v oblasti Sanaag realizován MLP ve výši cca 20 000 USD. Cílem projektu bylo přispět krozvoji zdravotnické infrastruktury v regionu. Bylo postaveno a vybaveno zdravotnického centrum.

 

EU a členské státy alokovaly na projekty v Somálsku od r. 2015 do r. 2020 3,4 mld. EUR, což z nich činí největšího donora. Více než polovina směřuje na rozvojovu pomoc, podporu bezpečnosti, máru a rozvoje vzědělávání a ekonomiky.

 

Dalším významným donorem jsou USA.

 

V Somálsku se mimo EU a ČS EU (v Somalilandu) rozvojově výrazněji angažuje Turecko. Jeho pomoc je realizována zejména státní agenturou TIKA, ale in nevládními tureckými organizacemi. Turecko se začalo výrazněji projevovat v době hladomoru v 90. letech a silně se zapojilo po roce 2011. Naopak Somálsko napomohlo Turecku v ekonomickém přístupu do oblasti Afrického rohu a Východní Afriky. Z turecké strany jsou za pomocí kromě humanitárních a rozvojových aspektů ekonomické a politické cíle („neootomanistická koncepce“ – Turecko se odvolává na sdílení náboženských a kulturních hodnot). Turecká pomoc je často rozpočtového charakteru a v civilní oblasti se soustředí na infrastrukturní pomoc a zemědělské projekty.

 

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj ke 14. 5. 2020 je za rok 2018):
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SS-SO

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

998,6

1 054

1 109

1 254

1 169

1 760

1 573

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem