Somálsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 navštívila město Hargeisu (somálský region Somaliland) multioborová podnikatelská mise vedená náměstkem MPaO ČR. Proběhlo společné obchodní fórum a bilaterální jefnání firem, která zorganizovala Somalilandská obchodní, průmyslová a zemědělská komora.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

798

196

166

25

169

dovoz

355

122

222

204

157

bilance

443

74

– 56

– 189

12

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2018, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

847330

Části strojů na zpracování dat

53

2.

850940

Mlýnky, lisy, mixéry – na oivoce, zeleninu

21

3.

851770

Části strojů na přijímmání/vysílání hlasu, dat

15

4.

851712

Přístroje telefonní pro celulární aj. bezdrátové sítě

11

5.

851762

Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu, dat

9

6.

851671

Přístroje k přípravě kávy, čaje – elektrotepelné

4

 

 

Celkem vývoz ČR do Somálska 2018

169

 

Hlavní položky českého dovozu (r. 2018, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

711890

Mince ostatní

66

2.

711810

Mince ne zlaté, ne platidlo zákonné

36

3.

841810

Zařízení chladící, mrazící, kombinované

23

4.

780200

Odpad, šrot olověný

12

5.

830170

Klíče z kovů obecných

5

6.

330190

Koncentr. silic, výr. vedlejší terpentýnové destiláty

3

7.

130190

Šelak, klovatiny, pryskyřice, balzámy ostatní přírodní

1

8. 080910 Meruňky čerstvé 0
9. 130190 Šelak, klovatiny, pryskyřice, baluámy ostatní přírodní 1

 

 

Celkem dovoz ČR ze Somálska 2018

157

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Mezi ČR a Somálskem nedochází v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl v regionu Somalilandu v oblasti Sanaag v rámci České rozvojové spolupráce (ČRS) realizován tzv. malý lokální projekt (MLP). Český příspěvek činil cca 20 000 USD. Cílem projektu bylo přispět krozvoji vzdělávací infrastruktury v regionu a byla postavena dvoutřídka s kanceláří a skladem, současně byla zřízena vzdělávací komise. 

 

Také v roce  2019 bude v oblasti Sanaag realizován MLP ve výši cca 20 000 USD. Cílem projektu je přispět krozvoji zdravotnické infrastruktury v regionu. Konkrétně bude postaveno a vybaveno zdravotnického centrum.

 

EU a členské státy alokovaly na projekty v Somálsku od r. 2015 do r. 2020 3,4 mld. EUR, což z nich činí největšího donora. Více než polovina směřuje na rozvojovu pomoc, podporu bezpečnosti, máru a rozvoje vzědělávání a ekonomiky.

 

Dalším významným donorem jsou USA.

 

V Somálsku se mimo EU a ČS EU (v Somalilandu) rozvojově výrazněji angažuje Turecko. Jeho pomoc je realizována zejména státní agenturou TIKA, ale in nevládními tureckými organizacemi. Turecko se začalo výrazněji projevovat v době hladomoru v 90. letech a silně se zapojilo po roce 2011. Naopak Somálsko napomohlo Turecku v ekonomickém přístupu do oblasti Afrického rohu a Východní Afriky. Z turecké strany jsou za pomocí kromě humanitárních a rozvojových aspektů ekonomické a politické cíle („neootomanistická koncepce“ – Turecko se odvolává na sdílení náboženských a kulturních hodnot). Turecká pomoc je často rozpočtového charakteru a v civilní oblasti se soustředí na infrastrukturní pomoc a zemědělské projekty.

 

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj ke 4. 6. 2019 je za rok 2017):

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

998,6

1 054

1 109

1 254

1 169

1 760

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem