Somálsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Je doporučováno vužívat seriózní a jinými zahraničními partnery dlouhodobě prověřené zástupce. Kontakt na obchodní komoru v somalilandské Hargeise: www.somalilandchamber.com. Exporty do Somálska jsou často realizovány nepřímo s využitím reexportérů v Dubaji, což snižuje také rizika platby.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Centrální systém se za desetiletí občanské války zhroutil a dovozní podmínky nelze celoplošně jednoznačně specifikovat. Předpokládají se nicméně běžně užívané dokumenty. Ochrana domácího trhu není centrálně zavedena.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Postup dle webu na Doing Business/Somalia:

 1. Registrace jména nové společnosti u veřejného notáře.
 2. Ověření jedinečnosti jména na seznamu Ministerstva obchodu a průmyslu Somálska
 3. Veřejný notář ověří zakladatelskou smlouvu a stanovy společnosti (musejí obsahovat informace o podílnících a ke každému 2 fotografie, jejich podíly, název a logo společnosti, fyzické adresy, kopie pasů), poplatek je obyčejně 100 USD
 4. Získání licence – není stanoven pevný poplatek; certifikát vydává příslušná municipalita a musí být veřejně vyvěšen
 5. Získání obchodní registrace na Ministerstvu obchodu a průmyslu, Dept. of Business Registration
 6. Otevření bankovního účtu (v Mogadishu: International Bank of Somalia, Dahsal Bank, Premia Bank)
 7. Pořízení razítka společnosti

Právní ochrana je velice nízká.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Je doporučováno využívat osobních kontaktů spolehlivého zástupce – partnera.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle Doing Business/Somalia je ochrana duševního vkastnictví velice nízká.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Rizika jsou dána celkovou situací v zemi. Somálsko je dle klasifikace OECD (a potažmo EGAPu) hodnoceno jako nepojistitelné. Využíván je barterový obchod, v ostatních případech se doporučuje užívat neodvolatelný akreditiv otevřený u renomované zahraniční banky. Jakékoliv obchodní aktivity jsou vysoce rizikové.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Většina obchodu Somálska je realizována prostřednictvím kanceláří v Dubaji (Spojené arabské emiráty) která tak je efektivním obchodním centrem země. Většina dovozů rovněž prochází Dubají, kde jsou překládány z větších plavidel na malé plachetnice (pouze Boosaaso a Berbera jsou schopny, vzhledem k relativně dobré bezpečnostní situaci, přijímat větší plavidla).
Ekonomická spolupráce zemí Afrického rohu včetně Somálska se zeměmi Zálivu je v porovnání se spoluprací s jinými zeměmi výrazná. Promítá se i v investičních aktivitách.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: somálština (oficiální), arabština, italština, angličtina

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 1. květen – Den práce
 • 26. červen – Den nezávislosti
 • 1. červenec – Den založení republiky
 • 28. listopad – Svátek obětování

Kromě výše uvedených se slaví rovněž muslimské svátky Eid al-Fitr, Eid al-Adha a Ashura, jejichž konkrétní datum závisí na muslimském/lunárním kalendáři.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cesta do Somálska se vzhledem k bezpečnostní situaci nedoporučuje.
Výjimkou je návštěva regionu Somaliland, kde je bezpečnostní situace ve srovnání se se zbývající částí země v současnosti lepší. Předpokladem je, že cestující je na letišti v Hargeise očekáván seriózním partnerem, který jej vyzvedne a doprovází. Mezi Addis Abebou a Hargeisou jsou dva přímé lety (Ethiopian Airlines) denně. V každém případě je i tak  nutno informovat se o aktuálním bezpečnostním stavu a doporučuje se informovat o cestě velvyslanectví ČR v Addis Abebě.

Případnou nutnou služební cestu do Mogadisha a dalších regionů země je třeba zásadně předem konzultovat a informovat se na aktuální bezpečnostní stav.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Somálsku je v současnosti irelevantní.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

S místní zdravotnickou péčí nejsou zkušenosti; vzhledem k místním podmínkám lze očekávat velmi nízkou úroveň.
Somálsko je celoročně a ve všech oblstech země malarickou oblastí. Od zahraničních návštěvníků přijíždějících z oblastí postižených žlutou zimnicí může být vyžadováno potvrzení o očkování proti tomuto onemocnění. Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A (B při delším pobytu), tetanu, břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Návštěvníků severních oblastí v období od prosince do května je doporučováno očkování proti menigokové meningitidě (objevují se zde pravidelně její epidemie)

V zemi existují tyto nemocnice:

 • Puntland Hospital
 • Edna Adan University Hospital (Hargeisa): tel. +252 2 525 016
 • Badhan Hospital
 • Berbera Regional Hospital
 • Gardho General Hospital
 • Hargeisa Hospital: tel. +252 2 523 114

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem