Spojit dovolenou s pracovními schůzkami? Rizika a časté chyby

Mnoho tuzemských podnikatelů si dovolenou v tuzemsku často spojuje s pracovními schůzkami s partnery působícími mimo jejich domovský region, s návštěvami poboček či sháněním materiálů pro firmu. Jak ale v rámci dovolené zohlednit pracovní náklady, například na stravování ubytování, cestovní výdaje a podobně?Obecně lze říci, že výdaje, které mají být uznány, se musí doložit řádnými daňovými doklady, které splňují veškeré náležitosti, jež má daňový doklad obsahovat. Všechny doklady také musí mít souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Obvykle není možné snažit se uplatnit lístky z akvaparku nebo účty za zmrzlinu. Pokud ale bude například cesta do zahraničí spojena s pracovními povinnostmi, dají se pak uplatnit veškeré náklady na cestu, nocleh, popřípadě další náklady spojené s pracovní cestou. Tyto náklady je pak samozřejmě potřeba řádně doložit a pro finanční úřad i zdůvodnit.

Nejčastější chyby

Mezi nejčastější chyby při uplatnění pracovních nákladů během dovolené patří zařazení účtenky za ubytování celé rodiny do nákladů firmy. Zvlášť provokativní je takový postup v případě, že živnostník nemá zaměstnance. Finanční úřady nebývají ochotné akceptovat ani služební cesty během prázdnin či jarních prázdnin v případě, že jiné služební cesty během roku nevzniknou. Obdobné je to i v případě víkendových služebních cest, pokud z podstaty podnikání vyplývá pevná pracovní doba.

Pokud je dovolená spojena s pracovní cestou, bývají v případě daňové kontroly ze strany pracovníků finančního úřadu vznášeny pochybnosti. Je potřeba postupovat velmi pečlivě a prokázat, že vynaložené náklady v nejbližším období vedly ke zvýšení příjmů, například novou fakturací. Doporučuje se vytvořit interní doklad, kde se zdůvodní a vysvětlí podnikatelský záměr s cestou spojený.

Náklady na občerstvení

Obdobně pečlivě musí podnikatel postupovat i v případě zaúčtování nákladů na občerstvení. Pokud je mezi položkami na účtence například i větší množství alkoholu či nákup cigaret, není moudré zahrnout takový doklad do daňových nákladů. Nákup cigaret k udržení a zvýšení příjmů povede jen obtížně.

Podezřelé služební cesty

Velmi podezřelé jsou i služební cesty, které rozhodně nesouvisejí s místem podnikání. Pokud podnikatel či živnostník podniká například ve středních Čechách, je služební cesta do jižních Čech či na jižní Moravu obtížně zdůvodnitelná. Zvlášť pokud proběhne v době letních či jarních prázdnin, na jižní Moravu pak například v době burčáku.

Odborníci nejen z daňového sektoru se shodují na tom, že Češi mají většinou nízké právní povědomí, a je tak pro ně důležité, aby v právních nebo i finančních věcech řešili situace s odborníkem, a to právníkem nebo daňovým poradcem.

Zpracováno z TZ společnosti ZADA a.s.

Doporučujeme