Srí Lanka

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoKolombo
Počet obyvatel21,56 milionů
JazykSinhálština a tamilština
NáboženstvíBuddhismus (70,2 %), hinduismus (12,6 %), islám (9,7 %), křesťanství (6,1 %)
Státní zřízeníParlamentně prezidentská republika
Hlava státuRanil Wickremesinghe
Hlava vládyDinesh Gunawardena
Název měnySrílanská rupie (LKR)
Cestování
Časový posun+4,30 hod. (v létě +3,30 hod.)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Eliška Žigová
Ekonomický úsekMgr. Adam Podhola
Konzulární úsekMgr. Nicole Machová
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 71,56
Hospodářský růst (%) -9,00
Inflace (%) 46,36
Nezaměstnanost (%) 6,50

Srí Lanka, dříve známá jako Cejlon a oficiálně Demokratická socialistická republika Srí Lanka, je ostrovní země v jižní Asii s téměř 22 miliony obyvatel. Srí Lanka leží v Indickém oceánu, jihozápadně od Bengálského zálivu a jihovýchodně od Arabského moře. Od indického subkontinentu je oddělena Mannarským zálivem a Palkovým průlivem. Srí Lanka sdílí námořní hranici s Indií a Maledivami. Hlavním městem a největším finančním centrem je Kolombo.

Novější historie Srí Lanky byla poznamenána šestadvacetiletou občanskou válkou, která začala v roce 1983 a definitivně skončila v roce 2009, kdy ozbrojené síly Srí Lanky porazily separatistickou militantní skupinu Tygři osvobození tamilského Ílamu.

Dnes je Srí Lanka mnohonárodnostním státem, který je domovem různých kultur, jazyků a etnik. Sinhálci tvoří většinu populace národa. Vlivnou roli v historii ostrova sehráli také Tamilové, kteří jsou početnou menšinovou skupinou. Mezi další národnostní a etnické skupiny patří Maurové, Malajci, Číňané a domorodí Veddové.

Klima je tropické a teplé kvůli zmírňujícím účinkům oceánských větrů. Průměrné teploty se pohybují od 17 ° C v centrální vysočině, kde se v zimě může několik dní vyskytnout i mráz, do maximálně 33 ° C v oblastech s nízkou nadmořskou výškou.

Západní Ghát v Indii a Srí Lanka byly zahrnuty mezi prvních 18 globálních hotspotů biologické rozmanitosti kvůli vysokým úrovním endemických druhů. Srí Lanka má mezi asijskými zeměmi nejvyšší biologickou rozmanitost na jednotku plochy u kvetoucích rostlin a všech skupin obratlovců kromě ptáků. Pozoruhodně vysoký podíl druhů mezi jeho flórou a faunou, neboť 27 % z 3 210 druhů kvetoucích rostlin a 22 % z celkového množství savců, je endemických.

Srí Lanka je demokratická republika a unitární stát, který je charakterizován poloprezidentským systémem, který je kombinací prezidentského a parlamentního systému. Srí Lanka zavedla v roce 1931 univerzální volební právo, čímž se pyšní jako  „nejstarší demokracie“ v Asii.

Současná politická kultura na Srí Lance je soutěží mezi dvěma soupeřícími koalicemi vedenými středolevou a progresivní stranou bývalého prezidenta Gotabayai Rajapaksy Sri Lanka People´s Party (SLPP), nástupnickou stranou bývalé Sri Lanka Freedom Party (SLFP), a středo-pravicovou stranou současného prezidenta Ranila Wickremesingheho Sjednocená národní strana (United National Party, UNP). Srí Lanka je multi-stranická demokracie s mnoha menšími buddhistickými, socialistickými a tamilskými nacionalistickými politickými stranami.  

Pro administrativní účely je Srí Lanka rozdělena na devět provincií a dvacet pět okresů. Největším městem je hlavní město Kolombo (752 tisíc obyvatel a 5,6 mil. v rámci metropole), dále jsou to města Dehiwala (250 tisíc obyvatel) a Moratuwa (200 tisíc obyvatel).

Srí Lanka je zakládajícím členem SAARC a členem Organizace spojených národů, Společenství národů, G77 a Hnutí nezúčastněných zemí. Srí Lanka je nejvýše umístěnou jihoasijskou zemí v Indexu lidského rozvoje a má druhý nejvyšší příjem na hlavu v jižní Asii. Pokračující ekonomická krize však vyústila v kolaps měny, rostoucí inflaci a humanitární krizi kvůli vážnému nedostatku základních komodit.

Tato souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaným teritoriem ZÚ Dillí. Informace je poskytována ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Srí Lanka (MZV) (119.15 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Srí Lanka (354.92 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu:

Srílanská demokratická socialistická republika (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

Prezident:

Ranil Wickremesinghe (ve funkci od 13. 7. 2022)

Složení vlády:

Vláda byla jmenována 22. července 2022. V čele vlády stojí její předseda Dinesh Gunawardena. Aktuální složení vlády se skládá z 22 ministrů a 38 státních ministrů. Prezident Ranil Wickremesinghe zastává vedle prezidentské funkce také post ministra financí, hospodářské stabilizace a národní politiky, ministra pro technologie, ministra pro ženy, záležitosti dětí a sociální osídlení a ministra pro podporu investic. Aktuální seznam ministrů najdete zde: https://www.presidentsoffice.gov.lk/  

Členové vlády Srí Lanky:

1. Ranil Wickremesinghe – ministr financí, hospodářské stabilizace a národní politiky, ministr pro technologie, ministr pro ženy, záležitosti dětí a sociální posílení, ministr pro podporu investic

2. Dinesh Chandra Rupasingha Gunawardena – ministr veřejné správy, ministr vnitra, ministr provinčních rad a místní samosprávy

3. Nimal Siripala de Silva – ministr přístavů, lodní dopravy a letectví

4. Pavithra Devi Vanniarachchi – ministr pro divokou přírodu a ochranu lesních zdrojů.

5. Douglas Devananda – ministr rybolovu

6. Achchige Don Susil Premajayanth – ministr školství

7. Bandula Gunawardena – ministr dopravy a dálnic, ministr hromadných sdělovacích prostředků

8. Keheliya Rambukwella – ministr zdravotnictví

9. Amaraweera Mahinda – ministr zemědělství

10. Wijayadasa Rajapaksha – ministr spravedlnosti, vězeňství a ústavních reforem

11. Nalaka Jude Hareen Fernando –  ministr cestovního ruchu a půdy

12. Ramesh Pathirana – ministr plantážnického průmyslu, ministr průmyslu

13. Prasanna Ranatunga – ministr pro rozvoj měst a bydlení

14. Ali Sabri – ministr zahraničních věcí

15. Vidura Wikramanayaka – ministr pro buddhismus, náboženské a kulturní záležitosti.

16. Kanchana Wijesekera – ministr energetiky a obchodu.

17. Ahamed Zenulabdeen Naseer – ministr životního prostředí

18. Anuruddha Ranasinghe Arachchige Roshan – ministr sportu a mládež, ministr pro zavlažování

19. Maligaspe Koralege Nalin Manusha Nanayakkara – ministr práce a zahraniční zaměstnanosti

20. Tiran Alles – ministr veřejné bezpečnosti

21. Kachchakaduge Nalin Ruwanjiwa Fernando – ministr obchodu, obchodu a potravinové bezpečnosti

22. Jeevan Thondaman – ministr pro zásobování vodou a rozvoj infrastruktury nemovitostí          

Politické tendence:

Srí Lanka prošla v roce 2022 hlubokou vnitropolitickou a ekonomickou krizí, která otřásla základy politického uspořádání země a vedla k pádu mocného klanu rodiny Rajapaksů. Jedním z hlavních důvodů politické krize byla kritická ekonomická situace v zemi, která přivedla v průběhu roku 2022 desítky tisíc obyvatel Srí Lanky do ulic. Důvodem dlouhodobé frustrace Srílančanů byla strmě rostoucí inflace, zdražování potravin, nedostatek pohonných hmot, léků a zdravotnického materiálu a časté výpadky elektrického proudu.

Současný prezident Wickremesinghe se dostal k moci nestandartní cestou v nepřímé volbě poslanců srílanského parlamentu v době vrcholící vnitropolitické krize v červenci 2022. Prezident Wickremesinghe si dal za cíl rychlou ekonomickou obnovu země, schválení  půjčky Mezinárodního měnového fondu a prosazení strukturálních ekonomických a politických reforem. Prezident je opozicí kritizován za oddalování politických reforem a odsunutí konání komunálních voleb.

1.2. Zahraniční politika země

Indie je pro Srí Lanku klíčovým strategickým a bezpečnostním partnerem a v roce 2022 sehrála svoji v době vrcholící ekonomické krize roli klíčového partnera a spojence. Indie poskytla Srí Lance v roce 2022 v rámci akutní humanitární krize téměř 4 miliardy USD. Indie si slibuje od své humanitární pomoci upevnění své pozice na Srí Lance, výhodnější přístup pro indické firmy v získávání vládních tendrů a zlepšení postavení tamilské menšiny na Srí Lance. Posilování přítomnosti Indie na Srí Lance jí zároveň otevírá příležitost balancovat rozšiřování vlivu Číny v zemi a v regionu. Indie je po Číně jedním z největších věřitelů srílanského dluhu a je zároveň největším rozvojovým partnerem. Problematickým bodem bilaterálních vztahů mezi Srí Lankou a Indií zůstává nedořešené postavení tamilské menšiny na Srí Lance, které je ukotveno v 13. dodatku srílanské ústavy z roku 1987. Ten má garantovat tamilské menšině výhradní postavení v rámci provinčního uspořádání, dodatek ale nebyl nikdy řádně implementován.

Přítomnost Číny a její vliv na ostrově je charakterizován především jejími obrovskými investicemi. Dynamiku vztahů mezi oběma zeměmi určuje dluh 7,4 mld. USD Srí Lanky vůči Číně. Vzájemné vztahy nadále ochladly v době vrcholící vnitropolitické krize poté, co srílanský tisk spolu s opozičními politiky vinili Činu za současnou špatnou ekonomickou situaci. Čína je pro Srí Lanku z hlediska investic nadále klíčový partner a vztahy se normalizovaly.  

Vztahy Srí Lanky a USA jsou spíše neutrální. Mezi USA a Srí Lankou probíhá pravidelný dialog o partnerství, který se soustředí na otázky procesu usmíření, ústavních reforem a občanské společnosti. USA mají na Srí Lance bezpečnostní a investiční zájmy a to především v souvislosti se Strategií k Indo-Pacifiku. Srí Lanka je pro USA s ohledem na svoji geografickou polohu v Indickém oceánu strategickým partnerem.  

Vztahy mezi EU a Srí Lankou se s novou vládou prezidenta Wickremesingheho stabilizují. Problémem společných vztahů byl odklon země od prozápadních hodnot a nechuť realizovat usnesení rezolucí Rady OSN pro lidská práva, které se týkalo usmíření společnosti v důsledku občanské války a posílení lidských práv v zemi. EU si zároveň podmínila setrvání Srí Lanky ve výhodném Všeobecném systém preferencí (generalised system of preferences) reformami v oblasti lidských práv a především v revizi problematického zákona o prevenci terorismu. EU je významným rozvojovým partnerem Srí Lanky.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění:

Na Srí Lance žije přibližně 21,56 mil. obyvatel. Hustota osídlení činí 327 obyvatel/km2 a průměrný roční přírůstek je 0,67 %.

Demografické složení:

Největší etnickou skupinou srílanské populace tvoří Sinhálci (74,9 %), druhou skupinou jsou Tamilové (11,2 %), Mórové (9,2 %) a ostatní etnické skupiny (4,7 %).

Úřední jazyk:

Oficiálními jazyky jsou Sinhálština a Tamilština. Angličtina je také široce používána na Srí Lance a je obecně považována za společný jazyk mezi různými etnickými a jazykovými skupinami. Angličtina se používá ve vládních institucích, v obchodě a ve vzdělávání, a mnoho Srílančanů ji ovládá jako druhý jazyk.

Vyznání:

Mezi hlavní náboženství se řadí buddhismus (70,2 %), hinduismus (12,6 %), islám (9,7 %) a křesťanství (6,1 %).

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Podle Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund, IMF) z roku 2022 je Srí Lanka 83. největší ekonomika na světě a 27. v Asii. V roce 2022 se Srílanská ekonomika propadla do vůbec nejhorší krize a HDP poklesl o 9 %. Predikce růstu ekonomiky v roce 2023 je ve srovnání s ostatními státy jižní Asie nejslabší a odhaduje se na – 0,1 %. Začátek roku 2023 se nesl v duchu vyjednávání finanční pomoci IMF a podmínek pro restrukturalizaci zahraničního dluhu. Inflace je v důsledku nejhorší ekonomické krize od vyhlášení nezávislosti stále vysoká. IMF odhaduje, že se ji podaří snížit ze 46,36 % v roce 2022 na 18,9 % v roce 2023. Srílanská ekonomika se aktuálně nachází v hluboké finanční tísni vlivem vysokého domácího a zahraničního dluhu a ztenčujících se devizových rezerv. Ekonomická krize se promítla do vyšší nezaměstnanosti, přičemž více jak půl milionu lidí přišlo o práci. Nezaměstnanost vzrostla v roce 2022 na 6,5 %.

Srí Lanka brzy překročí hranici téměř 22 milionů obyvatel. HDP Srí Lanky dosahuje v roce 2023 14 710 USD na obyvatele. Složení srílanské ekonomiky se skládá ze zemědělství (7 %), průmyslu (30 %) a služeb (63 %). Zemědělství zaměstnává asi 25% pracovní síly. Textilní a oděvní průmysl patří mezi nejdůležitější průmyslové sektory, přičemž Srí Lanka je významným výrobcem a exportérem oděvů a textilu. Služby tvoří největší část ekonomiky Srí Lanky, přispívají k 63 %  HDP a zaměstnávají přes 50 % pracovní síly. Cestovní ruch je jedním z hlavních odvětví, které generuje devizové příjmy a podporuje zaměstnanost. Mezi hlavní vývozní artikly Srí Lanky patří čaj, textilní výrobky, gumové produkty, tabák a ovoce. Mezi hlavní dovozní zboží se řadí benzín, textil, léky, strojní zařízení a potraviny. Srílanská ekonomika se aktuálně soustředí na modernizaci energetické sítě, budování sítě obnovitelných zdrojů energie a posílení dopravní infrastruktury.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -3,473,33-9,00-0,103,40
HDP/obyv. (USD/PPP) 13 940,0014 674,3914 220,0014 710,0015 410,00
Inflace (%) 4,565,9646,3618,904,20
Nezaměstnanost (%) 5,505,606,506,406,00
Export zboží (mld. USD) 10,0512,5013,4513,3214,31
Import zboží (mld. USD) 16,0620,6418,4619,0621,06
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -6,01-8,14-5,01-5,75-6,75
Průmyslová produkce (% změna) -10,167,34-2,002,005,50
Populace (mil.) 21,7221,7721,8321,8921,95
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -9,90
Veřejný dluh (% HDP) 86,90
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,66
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Země je zatížena vysokým zahraničním dluhem, který k dubnu 2023 činí 41,5 miliard USD. Srí Lanka má v následujících letech ročně platit na splátkách 4 – 5 miliard USD.

Srí Lanka v roce 2022 téměř vyčerpala své devizové rezervy, ale v 1Q 2023 začaly opět růst a dosáhly 2,69 mld. USD na konci března 2023. Rozpočet na rok 2023 počítá se schodkem 6,6 % HDP. Srí Lanka získala v dubnu 2023 téměř 3 miliardovou půjčku Mezinárodního měnového fondu, která v návaznosti na ekonomickou krizi částečně pomůže stabilizovat veřejné finance a uklidnit zahraniční věřitele. Vyhlídky růstu závisí na restrukturalizaci dluhu a strukturálních reformách podporujících růst. Klíčové pro Srí Lanku budou příjmy z cestovního ruchu a zvyšování domácí produktivity.

Proměnlivá politická situace a zvýšená fiskální nerovnováha finančního sektoru představují značnou nejistotu pro optimální výhled rychlé ekonomické stabilizace. Vyhlídky růstu závisí na restrukturalizaci dluhu a strukturálních ekonomických a politických reformách. Současně bude tyto vyhlídky pravděpodobně tlumit fiskální konsolidace.

V roce 2023 IMF očekává postupné snižování inflace, ke které již částečně dochází. Očekává se, že deficit běžného účtu platební bilance se sníží díky stlačení dovozu, a to navzdory zpomalení vývozu v důsledku slabé světové poptávky.

2.3. Bankovní systém

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a Exchange Control Act. Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám. Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky:  http://www.cbsl.gov.lk /

Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních.

Hlavní srílanské banky:

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank, Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank, State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.

V dubnu 2022 americká ratingová agentura Fitch umístila 13 srílanských bank na negativní umístnění (tzv. Rating Watch Negative). Mezi bankami s negativním umístěním jsou People’s Bank (Sri Lanka), Commercial Bank of Ceylon PLC, Hatton National Bank PLC, Sampath Bank PLC, National Development Bank PLC, DFCC Bank PLC, Seylan Bank PLC, Nations Trust Bank PLC, Pan Asia Banking Corporation PLC, Union Bank of Colombo PLC, Amana Bank PLC, SANASA Development Bank PLC, Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka (HDFC).

2.4. Daňový systém

Daňový systém Srí Lanky je relativně komplikovaný s mnoha druhy daní. Některé z těchto daní zahrnují daň z příjmu, daně z přidané hodnoty (DPH), cla a další poplatky. Daňový systém je stabilní, ale je také předmětem stále se měnících daňových zákonů a regulací, což může způsobovat určitou nejistotu pro podniky a jednotlivce.

Zdanění fyzických osob (FO) a právnických osob (PO) je stanoveno podle stávajících daňových zákonů. FO jsou zdaněny podle progresivní sazby, která se pohybuje od 6 % do 36 % v závislosti na jejich ročních příjmech. Nejvyšší daňová sazba se vztahuje na příjmy nad 3 miliony srílanských rupií (LKR). PO jsou zdaněny paušální sazbou 24%. DPH na Srí Lance je obecně 15%, ale existují výjimky pro některé druhy zboží a služeb. Zdanění je neseno jak jednotlivci, tak podniky, a to v závislosti na jejich příjmech a zisku.

Očekává se, že daňový systém Srí Lanky bude v budoucnu podléhat dalším změnám a reformám. Vláda se snaží zjednodušit daňový systém, zlepšit daňovou správu a zvýšit daňové příjmy. Cílem je snížit rozpočtový deficit a podporovat hospodářský růst. Daňové reformy v rozpočtu na rok 2023 zahrnovaly několik opatření týkajících se přímých daní, daně z přidané hodnoty (DPH) a správy daní, jakož i změny týkající se sázkového a herního průmyslu.

Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemná obchodní bilance je charakterizována narůstajícím obchodním deficitem. Obchodní bilance byla v roce 2022 pozitivní a saldo dosahovalo hodnoty 2,42 mld. USD. Obchodní bilance se za pět let zdvojnásobila. Hodnota exportu Srí Lanky do ČR naznačuje rostoucí poptávku po zboží ze Srí Lanky, přičemž polovinu dovozu tvoří oděvní výrobky. Hodnota importu z ČR na Srí Lanku je relativně stabilní s mírným nárůstem v roce 2021. 

Obchodní výměna Srí Lanky  s ČR (tis. USD)


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,200,200,200,320,26
Export do ČR (mld. CZK) 1,301,701,802,012,68
Saldo s ČR (mld. CZK) 1,141,501,59N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických68,2326,00
728Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly35,0813,00
657Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.29,2711,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.21,608,00
651Příze textilní16,026,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.578,6021,62
844Oděvy a prádlo dámské, dívčí pletené, háčkované300,2311,22
842Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované)256,139,57
846Doplňky oděvní z tkanin textilních i pletené, háčkov.254,519,51
625Pneumatiky pryžové a duše248,259,28

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je pro Srí Lanku největším exportním trhem s pozitivní obchodní bilancí více než 2,1 mld. EUR. Srí Lanka těží zejména z preferenčního systému GSP+, který umožňuje bezcelní přístup pro 6 000 kategorií produktů. GSP + je pro Srí Lanku plánován do roku 2023. Srí Lanka usiluje o jeho prodloužení..


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 1 225,501 238,00902,701 205,401 017,70
Export do EU (mil. EUR) 1 935,102 081,701 873,902 317,003 159,40
Saldo s EU (mil. EUR) -909,00-1 062,50-1 178,30-1 349,602 141,60

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Pro rok 2022 nejsou informace o obchodní bilanci se zeměmi mimo EU dostupná.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 8 880,208 911,807 638,009 400,60N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 16 763,4014 645,9011 566,0013 733,10N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 7 883,205 734,103 928,004 332,60N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Podle dostupných informací ze Srílanské investiční rady (Board of Investments of Sri Lanka, BOI) Srí Lanka přilákala za prvních devět měsíců roku 2022 přímé zahraniční investice (PZI) na rekordní úrovni, a to i přes řadu globálních a místních výkyvů, přičemž celkový příliv PZI dosáhl 713 milionů USD, což je 71 % celoročního cíle na rok 2022 ve výši 1 miliardy USD.  

Dále za prvních jedenáct měsíců BOI uzavřela celkem 123 dohod v hodnotě 1,9 miliardy USD, což se skládá z 1,5 miliardy USD v nových projektech a 400 milionů USD v již schválených projektech (expanze). Nové projekty pocházejí ze zemí, jako je Indie, Japonsko, Norsko, Hongkong, Velká Británie, USA a Singapur.

Ze 41 nových projektů je většina určena pro výrobní odvětví včetně oděvního průmyslu, následuje odvětví informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu, infrastruktury, veřejných služeb, služeb a zemědělství, zatímco většina rozšíření stávajících projektů pochází z výrobního odvětví včetně oděvního průmyslu, následuje odvětví logistiky, telekomunikací, informačních a komunikačních technologií a zemědělství.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi EU a Srí Lankou byla podepsána dne 22. července 1975. Vztahy mezi Srí Lankou a Evropskou unií upravuje následná „Dohoda o spolupráci o partnerství a rozvoji mezi Evropským společenstvím a Srí Lankou“, která vstoupila v platnost 1. dubna 1995.

Srí Lanka podepsala dne 4. června 2004 readmisní dohodu s Evropskou unií. Jedná se o první formální dohodu, kterou Srí Lanka uzavřela v oblasti boje proti nelegálnímu přistěhovalectví. Usnadnění spolupráce při vymáhání práva tvoří nedílnou součást dohody a uznává potřebu, aby obě strany přijaly opatření k boji proti organizované trestné činnosti, včetně obchodování s lidmi, pašování migrantů a financování terorismu.

Od roku 2017 využívá Srí Lanka lepší přístup na trh EU v rámci všeobecného systému preferencí Plus (GSP+). Tyto jednosměrné obchodní preference spočívají v úplném odstranění cel na 66 % celních položek na různé produkty za předpokladu, že se země zaváže ratifikovat a implementovat několik mezinárodních úmluv o lidských právech, pracovních podmínkách, životním prostředí a řádné správě věcí veřejných.  

Smlouvy s ČR         

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění (Kolombo, 3. 2. 2023)     
  • Dohoda mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Srílanské demokratické socialistické republiky o předávání odsouzených osob (Kolombo, 14. 10. 2021)
  • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci (Kolombo, 7. 2. 2018)
  • Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha,  28. 3. 2011)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20. 4. 2004)

3.4. Rozvojová spolupráce

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc ve výši přibližně 750 mil. EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty Evropské investiční banky a rekonstrukční pomoc EU po tsunami.

Delegace EU v Kolombu uzavřela v roce 2020 Víceletý program na podporu místní samosprávy a obnovy země na období 2021 – 2027. Nový sedmiletý program se soustředí na reformu soudnictví, zodpovědnosti a transparentnosti soudců a přístup k justici a bude na něj vyčleněno 18 milionů EUR. Připravuje se také program, který se zaměří na zelenou obnovu a cirkulární ekonomiku, který bude trvat do roku 2027. Další část programu se bude také věnovat sociální kohezi na podporu integrace menšin se zaměřením na tamilskou a muslimskou menšinu.

ČR dlouhodobě podporovala v minulosti Srí Lanku prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů zaměřených především na posilování ekonomických aktivit nejvíce ohroženého obyvatelstva a do podpory místního školství.  V roce 2022 MZV ČR podpořilo jeden projekt v oblasti zajištění přístupu k pitné vodě v rurální oblasti na východě země.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Srí Lanka není do MOP zahrnuta.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Srílančané oceňují respekt a dobré mezilidské vztahy. Je důležité být milý, upřímný a vstřícný ve všech obchodních jednáních. Udržování dobrých vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci je klíčové pro úspěch. Srílanská společnost je poměrně hierarchická, což se odráží i v obchodních strukturách. 

Osobní jednání jsou na Srí Lance velmi důležitá. Lidé dávají přednost setkání tváří v tvář před hovory nebo e-maily.  Obchodní jednání na Srí Lance mohou být pomalejší než v západních zemích. Trpělivost a tolerance jsou nezbytné pro úspěšnou spolupráci. 

Získání znalostí o místní kultuře a zvyklostech je nezbytné pro úspěch vašeho podnikání. Srí Lanka je země s různorodým náboženským složením. Je důležité respektovat náboženské a kulturní citlivosti vašich obchodních partnerů a zaměstnanců.

4.2. Oslovení

Během obchodních jednání na Srí Lance je důležité oslovovat lidi s respektem a zdvořilostí. Srílančané oceňují formální oslovení, které odráží jejich pozici nebo titul. Pokud má osoba akademický titul, jako je doktor nebo profesor, použijte tento titul při oslovení. V opačném případě použijte „Pan“ nebo „Paní“ následované jejich příjmením. Vzhledem k hierarchické povaze srílanské společnosti je důležité respektovat postavení jednotlivých osob. Oslovujte lidi podle jejich pozice a přizpůsobte svůj styl komunikace podle pozice a zkušeností druhé strany.

Srílanská jména mohou být pro cizince složitá. Místní obyvatelé však obvykle ocení, když se pokusíte jejich jméno vyslovit co nejpřesněji. Pokud si nejste jisti, jak vyslovit jméno, neváhejte se zeptat. Vzhledem k tomu, že angličtina je na Srí Lance běžně používaná, můžete předpokládat, že většina obchodních partnerů bude mít alespoň základní znalost angličtiny. Při komunikaci v angličtině používejte zdvořilé a respektující oslovení, které odráží postavení a tituly jednotlivých osob.

4.3. Obchodní schůzka

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhá většina obchodu v hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám a efektivně s nimi spolupracovat.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více, nežli v Evropě a všechny se dodržují.  

Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením. Pro zahájení komunikace je běžné potřesení rukou. Obchodní jednání bývají delší, než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod.

Darování je na Srí Lance běžnou praxí a může pomoci vybudovat dobré vztahy. Dary by měly být spíše symbolické a ne příliš drahé, aby se předešlo pocitu závazku. Dávejte pozor na náboženské citlivosti, například se vyhněte darování alkoholu muslimským obchodním partnerům.

4.4. Komunikace

Osobní schůzky jsou preferovány před komunikací prostřednictvím telefonů, dopisů nebo e-mailů.

4.5. Doporučení

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých srílanských  obchodních partnerů. Informace je možné získat zejména v obchodních komorách – mailové adresy uvedeny v kapitole 6.3.  Rovněž doporučujeme využít k prověření obchodních partnerů či tendrů Honorární generální konzulát ČR v Kolombu.

4.6. Státní svátky

14. leden – Tamil Thai Pongal Day

28. leden – Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor – National Day

26. únor – Navam Full Moon Poya Day

11. březen – Mahasivarathri Day

28. březen – Madin Full Moon Poya Day

2. duben – Good Friday

12. duben – Sinhala & Tamil New Year Day

13. duben – Sinhala & Tamil New Year Eve

14. duben – Sinhala & Tamil New Year

26. duben – Bak Full Moon Poya Day

1. květen – May Day 14. květen – Id-ul Fitr

26. květen – Vesak Full Moon Poya

27. květen – Vesak Full Moon Poya Holiday

24. červen – Poson Full Moon Poya

21. červenec – Id-ul Adha

23. červenec – Esala Full Moon Poya

22. srpen – Nikini Full Moon Poya

20. září – Binara Full Moon Poya

19. říjen – Milad-Un-Nabi

20. říjen – Vap Full Moon Poya

4. listopad – Deepavali Festival Day

18. listopad – Ill Full Moon Poya

18. prosinec – Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec – Christmas Day

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu.

Vstup na srílanský trh může být pro české podnikatele příležitostí, ale je také spojen s určitými výzvami. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:

1.      Rating: Srí Lanka má v současnosti rating „CCC-“ podle ratingové agentury Standard & Poor’s. Toto hodnocení je jedním z nejnižších v ratingové škále a značí vysokou míru kreditního rizika. Investoři a věřitelé by měli být velmi opatrní při poskytování financí subjektům s tímto ratingem.

2.      Distribuční a prodejní kanály: Tyto kanály se mohou lišit v závislosti na typu zboží nebo služby. Tradiční maloobchod je stále populární, ale roste také e-commerce. Velkoobchod a distribuční sítě jsou také běžné, zejména pro průmyslové zboží.

3.      Faktory ovlivňující prodej: Tyto mohou zahrnovat kvalitu a cenu zboží nebo služby, marketing a značkování, místní předpisy a normy, konkurenci, preferenci zákazníků a ekonomickou situaci.

4.      Právní normy a předpisy: Srí Lanka má komplexní soubor právních a regulačních požadavků, které se mohou týkat obchodních licencí, registrace, daní, pracovních práv, ochrany životního prostředí a dalších oblastí. Je důležité poradit se s místním právníkem nebo poradcem, aby se zajistilo dodržování všech předpisů.

5.      Dovozní podmínky a dokumenty: Dovoz zboží do Srí Lanky může vyžadovat různé dokumenty, jako jsou faktury, přepravní dokumenty, certifikáty o původu a další. Některé zboží může vyžadovat také dovozní licenci.

6.      Celní systém, celní a devizové předpisy: Srí Lanka má svůj vlastní celní systém, který může zahrnovat cla, daně a další poplatky. Devizové předpisy mohou ovlivňovat převod peněz mezi zeměmi. Je důležité poradit se s odborníkem na celní a devizové záležitosti.

7.      Kontrola vývozu, ochrana domácího trhu: Srí Lanka může mít omezení nebo regulace pro vývoz některých typů zboží, zejména zemědělských a minerálních surovin. Země také může mít politiky na ochranu svého domácího trhu, jako jsou cla a kvóty na určité druhy importovaného zboží.

8.      Podpora pro zahraniční investory: Srí Lanka má několik iniciativ na podporu zahraničních investic, včetně zvláštních ekonomických zón, daňových pobídek a asistence při získávání potřebných povolení a licencí. Zahraniční podnikatelé by se měli poradit s místním investičním úřadem nebo obchodní komorou, aby získali více informací a poradenství.

9.      Rizika a výzvy: Přestože existují příležitosti, je také důležité vzít v úvahu rizika a výzvy při vstupu na srílanský trh. Tyto mohou zahrnovat politickou nestabilitu, korupci, nedostatečnou infrastrukturu, nízké úrovně vzdělání a dovedností v některých oblastech, a přírodní katastrofy, jako jsou povodně a sucha.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout kancelář Honorární generálního konzulátu ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor European Chamber of Commerce, Board of Investment of Sri Lanka nebo lze individuálně zjišťovat na internetových adresách uvedených v bodě 6.3.

5.3. Marketing a komunikace

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám.

Výběr reklamních a PR agentur, stejně jako HR agentur, může být na Srí Lance poměrně široký. Zde jsou některé z nich, které by mohly být relevantní:

Reklamní a PR agentury: Bates Strategic, Alliance Dentsu, Grant Group Triad  

HR Agentury: Bconnected Private Limited,  Adecco Sri Lanka, Jobfactory  

Úspěšné firmy na Srí Lance často využívají různé reklamní kanály, v závislosti na svých cílových skupinách. Sociální média jako je Facebook, Instagram a Twitter jsou velmi populární, stejně jako tradiční média jako je televize, rozhlas a tiskoviny. Billboardy a další venkovní reklamní plochy jsou také běžně používané, zejména v městských oblastech.

Co se týče toho, co byste měli v marketingu na Srí Lance vyhnout, je důležité respektovat místní kulturu a normy. Srí Lanka je země s bohatou kulturní a náboženskou tradicí, a marketingové kampaně, které jsou v rozporu s těmito tradicemi, mohou být považovány za urážlivé. Například, jakékoli zobrazení neuctivé k buddhismu, který je hlavním náboženstvím v zemi, by mohlo vyvolat negativní reakce.

Také je důležité dodržovat místní zákony a regulační požadavky týkající se reklamy a marketingu. Například, některé formy přímého marketingu mohou být omezené, a některé typy reklamy mohou vyžadovat schválení od regulačních orgánů.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation, WIPO) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka je jakožto člen Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V roce 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje Národní úřad pro intelektuální vlastnictví (National Intellectual Property Office, NIPO) v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví Director General of Intellectual Property. V NIPO je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

5.5. Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách Delegace EU v Kolombu https://www.eeas.europa.eu/eeas/tenders_en

a dalších stránkách:

https://www.globaltenders.com/

https://www.tendersinfo.com/

https://www.alltender.com/  

https://www.tenderbazar.com/

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy

Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci „ETA“, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Je možné také získat vízum až po příletu, nicméně srílanské úřady doporučují turistům obstarat si vízum před cestou. Některé aerolinky mohou požadovat vízum pro nástup do letadla.

Očkování

Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A, poliomyelitidě, tetanu, břišnímu tyfu. V případě cest v období dešťů se doporučuje i očkování proti choleře.

Bezpečnost a bezpečností doporučení

Před každou cestou na Srí Lanku je doporučováno informovat se aktuálním vývoji situace, pokud jde o přírodní jevy a také případná bezpečnostní rizika. Vezměte v úvahu, že Česká republika zde nemá velvyslanectví. Pro Srí Lanku je akreditován zastupitelský úřad České republiky v Dillí. V Kolombu působí Honorární generální konzulát – kontaktní údaje viz níže.

Na Srí Lance lze navštívit všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím Tygrů osvobození tamilského Ílamu je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

Na Srí Lance je neformální styl oblečení běžný. Při návštěvách buddhistických chrámů je však vhodné zakrýt si nohy a kolena.

Veřejná doprava a pohyb v rámci země

Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky. Pravidelná lodní doprava z Indie na Srí Lanku byla zastavena v roce 1983 a dosud nebyla obnovena. K řízení na Srí Lance potřebujete mezinárodní řidičský průkaz a povolení srílanských úřadů. I přes výstavbu nových komunikací je mnoho silnic, zvláště mimo hlavní město, v nepříliš dobrém stavu. Na Srí Lance existuje několik železničních tratí, hrozí však nehody v případech zavěšování pasažérů ven ze dveří. Při cestování vlakem se můžete setkat s krádežemi osobních věcí.

Pojištění a zdravotní péče

K cestě na Srí Lanku je nutné sjednání cestovního pojištění s krytím 50 000 USD na jeden měsíc. Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

5.8.1. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.  

5.8.2. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

Seznam doporučených zdravotnických zařízení na Srí Lance lze získat zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/health_care.html

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese https://www.srilankabusiness.com / nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Srí Lanku je akreditované Velvyslanectví ČR v Dillí v Indii.

1)      Velvyslanectví ČR v Indii

Adresa: 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Tel.: +91-11-24155200
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Web: https://www.mzv.cz/ndewdelhi
Facebook: https://www.facebook.com/czech.embassy.newdelhi
E-mail obchodního oddělení: commerce_delhi@mzv.cz
E-mail konzulárního oddělení: delhi_consular@mzv.cz
Pracovní doba: pondělí – pátek 8,00 – 16,30


2)      Honorární generální konzulát ČR na Srí Lance

Vedoucí úřadu: Dr. Lohitha Samarawickrema
Adresa:  60/1, Park Street, Colombo, Srí Lanka
Tel.: +94 115 559 083
E-mail: colombo@honorary.mzv.cz
Provozní doba úřadu: Pondělí – pátek  9:00 – 17:00 hodin


3)       Delegace Evropské unie na Srí Lance a na Maledivách

Adresa: 389 Bauddhaloka Mawatha Colombo 7 Sri Lanka
Tel.: (+94-11) 26 74 413/4 Fax: (+94-11) 26 65 893
E-mail: delegation-sri-lanka@eeas.europa.eu
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka_en


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranná služba: 110
Národní bezpečnostní linka: 118
Policie: 119
Vládní pomoc: 1919

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Portál srílanské vlády – https://www.gov.lk/welcome.html
National Chamber of Commerce of Sri Lanka – www.nationalchamber.lk 
Ceylon Chamber of Commerce – www.chamber.lk 
The Board of Investment – www.boi.lk/ 
Federation of Chambers of Commerce and Industry – www.fccisl.lk 
Dept. of Census and Statistics – www.statistics.gov.lk
Celní správa – www.customs.gov.lk 
Databáze firem a obchodních příležitostí – www.bizdirectory.lk 
Sri Lanka Tourism Develpment Authority – www.sltda.gov.lk 
The Employers´ Federation of Sri Lanka – www.employers.lk 
National Chamber of Exporters of Sri Lanka – www.nce.lk 

• Teritorium: Asie | Srí­ Lanka | Zahraničí

Doporučujeme