Srí Lanka

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoKolombo
Počet obyvatel21,56 milionů
JazykSinhálština a tamilština
NáboženstvíBuddhismus (70,2 %), hinduismus (12,6 %), islám (9,7 %), křesťanství (6,1 %)
Státní zřízeníDemokratická socialistická republika
Hlava státuGotabaya Rajapaksa
Hlava vládyRanil Wickremesinghe
Název měnySrílanská rupie (LKR)
Cestování
Časový posun+4,30 hod. (v létě +3,30 hod.)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Eliška Žigová
Ekonomický úsekMgr. Jakub Jaroš
Konzulární úsekMgr. Nicole Machová
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 312,4
Hospodářský růst (%) 3,5
Inflace (%) 6
Nezaměstnanost (%) 5,6

Srí Lanka, dříve známá jako Cejlon a oficiálně Demokratická socialistická republika Srí Lanka, je ostrovní země v jižní Asii s 22 miliony obyvatel. Leží v Indickém oceánu, jihozápadně od Bengálského zálivu a jihovýchodně od Arabského moře. Srí Lanka sdílí námořní hranici s Indií a Maledivami. Sri Jayawardenepura Kotte je jeho legislativním hlavním městem a Kolombo je jeho největším městem a finančním centrem.  

Novější historie Srí Lanky byla poznamenána šestadvacetiletou občanskou válkou, která začala v roce 1983 a skončila v roce 2009, kdy ozbrojené síly Srí Lanky porazily Tygry osvobození tamilského Ílamu. Dnes je Srí Lanka mnohonárodnostním státem, který je domovem různých kultur, jazyků a etnik. Sinhálci tvoří většinu populace národa. Vlivnou roli v historii ostrova sehráli také Tamilové, kteří jsou velkou menšinovou skupinou. Mezi další dlouho zavedené skupiny patří Maurové, měšťané, Malajci, Číňané a domorodí Veddové.

Srí Lanka je demokratická republika a unitární stát, který je řízen polo-prezidentským systémem se směsí prezidentského a parlamentního systému. Srí Lanka je nejstarší demokracií v Asii. Současná politická kultura na Srí Lance je soutěží mezi dvěma soupeřícími koalicemi vedenými středolevou a progresivní United People’s Freedom Alliance (UPFA), potomkem Sri Lanka Freedom Party (SLFP), a poměrně pravicovou stranou Sjednocená národní strana (UNP). Srí Lanka je v podstatě multistranická demokracie s mnoha menšími buddhistickými, socialistickými a tamilskými nacionalistickými politickými stranami. K roku 2021 je počet registrovaných politických stran v zemi 79. Z nich je Lanka Sama Samaja Party (LSSP), založená v roce 1935, nejstarší.  

Pro administrativní účely je Srí Lanka rozdělena na devět provincií a dvacet pět okresů. Největším městem je Colombo (561 tisíc obyvatel), dále jsou to města Kaduwela (252 tisíc obyvatel) a Maharagama (196 tisíc obyvatel).  

Ostrov má za sebou dlouhou historii spolupráce s moderními mezinárodními skupinami: je zakládajícím členem SAARC a členem Organizace spojených národů, Společenství národů, G77 a Hnutí nezúčastněných zemí. Srí Lanka je nejvýše umístěnou jihoasijskou zemí v Indexu lidského rozvoje a má druhý nejvyšší příjem na hlavu v jižní Asii. Pokračující ekonomická krize však vyústila v kolaps měny, rostoucí inflaci a humanitární krizi kvůli vážnému nedostatku základních věcí.  

Tato souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Srí Lanka (MZV) (119.15kB) Souhrnná teritoriální informace (STI) Srí Lanka (352.09kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:


1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Systém vládnutí:

Oficiální název státu: Srílanská demokratická socialistická republika (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

Prezident: Ranil Wickremesinghe  (ve funkci od 21. 7. 2022)

Složení vlády: Srí Lanka se nachází v politicky nestabilní době, kdy byli došlo po občanských nepokojích ke svržení dlouhodobé nadvlády klanu bratrů Rajapaksovů. Ti byly nakonec donuceni rezignovat na post prezidenta i premiéra. Ve funkci prezidenta Gotabayu Rajapaksu vystřídal Ranil Wickermesinghe, který následně jmenoval premiérem Gineshe Gunawardenu. Prezident Wickremesinghe si ponechal portfolio ministerstva financí. Zatímco premiér Gunawardena si ponechal ministerstvo veřejných služeb.

Členové vlády Srí Lanky:

Ranil Wickremesinghe – prezident, ministr financí (jmenován do funkce 20. 7. 2022)

Dinesh Gunawardena – ministr pro veřejnou správu, vnitřní věci, provinční rady a místní samosprávu

Douglas Devananda – ministr rybolovu

Susil Premajayantha – ministr školství

Bandula Gunawardena – ministr dopravy, dálnic a sdělovacích prostředků

Keheliya Rambukwella – ministr zdravotnictví a zásobování vodou

Mahinda Amaraweera – ministr zemědělství, lesních zdrojů a divoké zvěře

Wijeyadasa Rajapakshe – ministr spravedlnosti, vězeňství a ústavních reforem

Harin Fernando – ministr cestovního ruchu a půdy

Ramesh Pathirana – ministr průmyslu a plantážního průmyslu

Prasanna Ranatunga – ministr pro rozvoj měst

Ali Sabry – ministr zahraničních věcí

Vidura Wickramanayake – ministr Buddhashasany, náboženských záležitostí a kulturních záležitostí

Kanchana Wijesekara – ministr energetiky a energetiky

Ahamed Nazeer – ministr životního prostředí

Roshan Ranasinghe – ministr sportu, mládeže

Manusha Nanayakkara – ministr práce a zahraniční zaměstnanosti

Tiran Alles – ministr pro veřejnou bezpečnost

Nalin Fernando – ministr obchodu, obchodu a potravinové bezpečnosti

Kamal Gunaratne – ministr obrany


Politické tendence:  

Srí Lanka je poloprezidentská reprezentativní demokratická republika. Výkonnou moc vykonává prezident, který je volen v přímých volbách na pětileté volební období. Prezident je hlavou státu, vlády a ozbrojených složek. Prezident jmenuje předsedu vlády a ministry. Předseda vlády je zástupce prezidenta. Zákonodárná moc je svěřena parlamentu, který čítá 225 poslanců na pětileté období.  

Po desetiletí dominovala stranickému systému socialistická Strana svobody na Srí Lance (SLFP) a konzervativní Sjednocená národní strana (UNP). Soudnictví je nezávislé na výkonné a zákonodárné moci. Politika Srí Lanky odráží historické a politické rozdíly mezi třemi hlavními etnickými skupinami, sinhálskou většinou a tamilskými a muslimskými menšinami, které jsou soustředěny na severu a východě ostrova.  

V parlamentních volbách konaných dne 5. 8. 2020 si výrazné, téměř dvoutřetinové vítězství zajistila strana Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) vedená premiérem Mahindou Rajapaksou. Jeho vláda byla donucena po dlouhodobých protivládních protestech a špatné ekonomické situaci v zemi rezignovat. Funkce premiéra se ujal ve čtvrtek 12. května 2022 Ranil Wickremesinghe, kterého pověřil prezident Gotabaya Rajapaksa. Ranil Wickremesinghe není v politice žádný nováček, neboť byl v minulosti již čtyřikrát premiérem Srí Lanky. 

Současná politická situace v zemi je charakterizována významnou militarizací země, omezováním základních lidských práv, pronásledování civilní společnosti a protekcionistickou ekonomickou politikou.

1.2. Zahraniční politika země

Indie je pro Srí Lanku klíčovým strategickým a bezpečnostním partnerem. Srílanská vláda otevřeně deklaruje, že v otázkách bezpečnostní spolupráce je pro ni prioritní Dillí. Indie je největším rozvojovým partnerem Srí Lanky. Vztahy zatěžuje zejména tamilská menšina sídlící na severu a východě země. Indická vláda tlačí na aplikování 13. dodatku srílanské ústavy včetně přenesení pravomocí a na urychlené provedení  provinčních voleb. Dalším problémem je údajně nelegální rybaření indických rybářů ve srílanských vodách. Dalším ožehavým momentem je časté upřednostňování Číny při přidělování velkých ekonomických projektů na úkor Indie. Indie má výrazné zásluhy v ekonomické pomoci Srí Lance, které jenom za první čtvrtletí 2022 přislíbila více jak 2 miliardy USD humanitární pomoci.

Čínská přítomnost a její vliv na ostrově je reprezentován především obrovskými investicemi. Jejich další příliv je však brzděn prismatem již tak vysokého zadlužení vůči Číně a imperativem striktního upřednostnění srílanských zájmů. Současná ekonomická krize v zemi je přisuzována na vině právě Číně, která podle srílanských médií vědomě pomohla Srí Lance dostat se dluhové pasti.

Vztahy s USA nejsou nijak vřelé. Srílanská strana nereflektovala snahy USA o odvrácení ekonomické spolupráce s Čínou. Zdůrazňuje, že země není připravena obětovat nezávislost, svrchovanost a územní celistvost státu při udržování zahraničních vztahů. Problematickou se stala Dohoda Millenium Challenge Corporation (MCC) ve výši 480 mil. USD podepsaná minulou vládou v roce 2019.  Srílanská vláda nakonec rozhodla, že MCC s USA nepodepíše s tím, že některé z jejích rysů ohrožují národní bezpečnost i sociální a ekonomické blaho Srí Lanky.

Srí Lanka utužuje vztahy s Bangladéšem, se kterým vyjednává o uzavření dohody o volném obchodu (FTA). Premiérka Bangladéše nabídla Srí Lance humanitární podporu v době ekonomické krize ve výši 200 milionů USD.

EU ve vztahu ke Srí Lance stála v roce 2021 na rozcestí. Problémem je odklon země od prozápadních hodnot a nechuť realizovat usnesení rezolucí RLP OSN týkajících se usmíření, odpovědnosti a lidských práv na Srí Lance. Evropská unie i v roce 2021 pokračovala ve finanční pomoci zaměřené na vypořádání se s důsledky koronavirové epidemie

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění:

Na Srí Lance  žije kolem 22 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 327 ob./km2, průměrný roční přírůstek činí 0,67 %.

Demografické složení: Kolem 75 % obyvatelstva tvoří Sinhálci. Zbytek tvoří srílanští a indičtí Tamilové (15,5  %), Muslimové (přes 9 %) a ostaní.  

Úřední jazyk: Oficiálními jazyky jsou Sinhálština a Tamilština

Vyznání: Hlavní náboženství: buddhismus  (70,2 %), hinduismus (12,6 %), islám (9,7 %), křesťanství (6,1 %).

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Srí Lanka je 70. největší ekonomika na světě a 23. v Asii. Srílanská ekonomika se v důsledku pandemie propadla v roce 2020 o 5 % a utržila citelné ztráty na příjmech z turismu, které tvoří 13 % HDP země. Pandemie neměla až takový vliv na nezaměstnanost, která se aktuálně drží na 5,5 %. V roce 2021 srílanská ekonomika rostla o 3,5 %. Predikce růstu ekonomiky v roce 2022 je ovšem ve srovnání s ostatními státy jižní Asie jedna z nejslabších a odhaduje se na 3,3 %. V roce 2021 se začala uvolňovat restriktivní pandemická opatření, což mělo za důsledek nárůst turistů a částečné oživení ekonomiky. Rok 2021 se ale nesl ve znamení narůstající inflace, která za poslední tři kvartály vystoupala na 14 %. Srílanská ekonomika se aktuálně nachází v hluboké finanční tísni vlivem vysokého zahraničního dluhu a ztenčujících se devizových rezerv.  

Vláda reagovala na narůstající finanční problémy země omezením dovozu vybraných položek. Růst ekonomiky Srí Lanky dlouhodobě podporuje prodej čaje, textilních výrobků, gumových produktů, tabáku a ovoce. Srílanská ekonomika se aktuálně soustředí na modernizaci energetické sítě, budování sítě obnovitelných zdrojů energie a posílení dopravní infrastruktury. Běžný účet se dlouhodobě pohybuje v deficitu. Srí Lanka minulý rok přesáhla hranici 22 milionů obyvatel, přičemž HDP na obyvatele dosahuje zhruba 14 tisíc USD.  Ve snaze podpořit domácí průmysl přijala Srí Lanka v průběhu roku 2020 masivní dovozní omezení. Tato opatření se setkala i s kritikou EU. Postupem času se zákaz dovozu jeví stále méně a méně dočasným opatřením a stále více hospodářskou politikou neslučitelnou s exportními snahami. Vysoce restriktivní obchodní opatření snižují tolik potřebné státní příjmy z dovozních tarifů a para-tarifů. Zákaz dovozu snižuje konkurenceschopnost srílanského exportu přidáním překážek při dovozu surovin a omezením přepravních možností. Právní nejistota opatření snižuje schopnost Srí Lanky přilákat evropské investice, po nichž Srí Lanka volá.Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 2,3-53,53,33,7
HDP/obyv. (USD/PPP) 13 930,0013 530,0014 420,0015 250,0016 190,0
Inflace (%) 4,34,66113,6
Nezaměstnanost (%) 4,85,55,65,55,2
Export zboží (mld. USD) 11,99,712,51313,4
Import zboží (mld. USD) 19,915,819,220,321,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -8-6-6,7-7,2-8,2
Průmyslová produkce (% změna) 1,3-81156
Populace (mil.) 21,321,421,521,621,7
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 06.VII06.VII06.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -11,2
Veřejný dluh (% HDP) 104,3
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,2
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Fiskální schodek země vyjádřený jako procento HDP v roce 2021 propadl o rekordních 11,2 %. V absolutních číslech je deficit 3,3 mld. Rs. Fiskální politika byla zaměřena na oživení stagnující ekonomiky. Země registrovala pokles vládních příjmů a nárůst opakujících se výdajů. Silná závislost na domácích zdrojích při financování rozpočtového deficitu v roce 2021 odrážela dopad extrémně náročných podmínek na globálním trhu, které omezovaly přístup k zahraničnímu financování.   Krátkodobá rizika pro fiskální sektor by mohla zůstat zvýšená kvůli nízké mobilizaci výnosů a velkým požadavkům na dluhovou službu v cizí měně. Podle střednědobého fiskálního rámce vlády se na rok 2022 předpokládá rozpočtový schodek ve výši 9,4 %, který se má postupně snižovat na 7,5 %, do roku 2023. Centrální banka ve své výroční zprávě za rok 2021 uvedla, že pro vyřešení současné ekonomické krize a zajištění makroekonomické stability bude zapotřebí zajistit podporu od MMF, restrukturalizaci zahraničního dluhu, závazek vlády pro udržitelné veřejné financování a zvýšit vládní příjmy.  

Země je zatížena vysokým zahraničním dluhem, který v roce 2021 vyrostl na 104 % HDP. Srí Lanka má v následujících letech ročně platit na splátkách 4 – 5 miliard USD. Devizové rezervy přitom činí v 1Q 2022 pouze kolem 1,9 miliardy USD. Potenciál hospodářského oživení v roce 2022 závisí na zažehnání vnitropolitické krize, uklidnění zahraničních věřitelů a kooperaci s mezinárodními institucemi. Klíčové pro Srí Lanku budou příjmy z cestovního ruchu a zvyšování domácí aktivity. Parlament schválil v prosinci 2021 rozpočet na rok 2022. Celkové výdaje na rok 2022 mají činit  5 134 miliard rupií.


2.3. Bankovní systém

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a Exchange Control Act. Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance. Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky –  http://www.cbsl.gov.lk /.  

Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních. Hlavní srílanské banky:  

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank, Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank, State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.  

Srílanské banky budou v roce 2022 pravděpodobně čelit pokračujícímu tlaku na kvalitu aktiv, protože rostoucí makroekonomické napětí pramenící z profilu státních úvěrů představuje hrozbu pro schopnost dlužníků splácet. Podle MMF by modernizace zákona o bankovnictví s cílem posílit a harmonizovat rámce regulace, dohledu a řešení problémů u finančních institucí přijímajících vklady pomohlo zajistit finanční stabilitu.   V dubnu 2022 americká ratingová agentura Fitch umístila 13 srílanských bank na negativní umístnění (tzv. Rating Watch Negative). Mezi bankami s negativním umístěním jsou People’s Bank (Sri Lanka), Commercial Bank of Ceylon PLC, Hatton National Bank PLC, Sampath Bank PLC, National Development Bank PLC, DFCC Bank PLC, Seylan Bank PLC, Nations Trust Bank PLC, Pan Asia Banking Corporation PLC, Union Bank of Colombo PLC, Amana Bank PLC, SANASA Development Bank PLC, Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka (HDFC).

2.4. Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a privatizace. Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx 3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je pro Srí Lanku největším exportním trhem s pozitivní obchodní bilancí více než 1,3 mld. EUR.  Srí Lanka těží zejména z preferenčního systému GSP +, který umožňuje bezcelní přístup pro téměř 6 000 kategorií vývozních produktů, což je 66 % celních položek EU.  GSP + je pro Srí Lanku plánován do roku 2023. Spekuluje se však o tom, že bude pravděpodobně prodloužen až do roku 2025. K prodloužení by však došlo pouze v případě, že postpandemická hospodářská kontrakce bude mít za důsledek nižší příjem na obyvatele nebo pokud zůstane příjem na obyvatele v zemi na současné úrovni. EU také vyžaduje, aby Srí Lanka pokračovala v provádění 27 mezinárodních úmluv, na nichž je GSP + založen, a všechny byly Srí Lankou podepsány a ratifikovány.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 1 490,001 225,501 238,10902,81 194,70
Import do EU (mil. EUR) 1 952,202 134,502 300,602 081,002 554,50
Saldo s EU (mil. EUR) 462,29091 062,51 178,21 359,8

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemná obchodní bilance je charakterizována narůstajícím obchodním deficitem. Pro rok 2021 nejsou k dispozici dostupná data.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 1,30,20,20,2N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,31,31,71,8N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,91,11,51,6N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Obchodní bilance se zeměmi mimo EU je záporná. V roce 2021 bylo saldo obchodní bilance Srí Lanky více jak 4,3 miliardy EUR. Mezi hlavní exportní země patří USA (3,1 miliardy USD) a Spojené království (0,9 miliardy USD). Mezi hlavní země dovozu patří Čína (4,8 miliardy USD), Indie (4,6 miliardy USD) a Spojené arabské emiráty (1,4 miliardy USD). Mezi hlavní vývozní artikly patří textil a oblečení, čaj, gumové výrobky a ropné produkty. Mezi hlavní dovozní zboží se řadí benzín, textil, strojní zařízení a potraviny.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 8 167,78 880,28 911,87 638,09 400,6
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 15 880,516 763,414 645,911 566,013 733,1
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -7 712,8-7 883,2-5 734,1-3 928,0-4 332,6

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Přímé zahraniční investice (FDI) na Srí Lance se v roce 2020 snížily na 548 milionů USD ve srovnání se 793 miliony USD v roce 2019 a 1,6 miliardami USD v roce 2018. Nedávné PZI se soustředily do nemovitostí, smíšených rozvojových projektů, přístavů a telekomunikačních sektorů. Odvětví cestovního ruchu s přibližně dvěma miliony turistů ročně (před pandemií COVID-19) a řadou kulturních, divokých a outdoorových nabídek je prioritním sektorem vládního plánu hospodářské obnovy po pandemii. S rostoucí střední třídou vidí investoři příležitosti také ve franšízingu, maloobchodu a službách a také v lehké výrobě. Nejistota kolem pandemie COVID-19 bude pravděpodobně i nadále omezovat cestovní ruch a přímé zahraniční investice.3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

  • Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci byla podepsána dne 22. července 1975. Vztahy mezi Srí Lankou a Evropskou unií upravuje následná dohoda třetí generace, „Dohoda o spolupráci o partnerství a rozvoji mezi Evropským společenstvím a Srí Lankou“, která vstoupila v platnost 1. dubna 1995.    
  • Srí Lanka také dne 4. června 2004 podepsala readmisní dohodu s Evropskou unií. Jedná se o první formální dohodu, kterou Srí Lanka uzavřela v oblasti boje proti nelegálnímu přistěhovalectví. Usnadnění spolupráce při vymáhání práva tvoří nedílnou součást dohody a uznává potřebu, aby obě strany přijaly opatření k boji proti organizované trestné činnosti, včetně obchodování s lidmi, pašování migrantů a financování terorismu.  
  • Od roku 2017 využívá Srí Lanka lepší přístup na trh EU v rámci všeobecného systému preferencí Plus (GSP+). Tyto jednosměrné obchodní preference spočívají v úplném odstranění cel na 66 % celních položek na různé produkty za předpokladu, že se země zaváže ratifikovat a implementovat několik mezinárodních úmluv o lidských právech, pracovních podmínkách, životním prostředí a řádné správě věcí veřejných.

Smlouvy s ČR

  • Dohoda mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Srílanské demokratické socialistické republiky o předávání odsouzených osob (Kolombo, 14.10. 2021) 
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Kolombo, 26.7.1978). Pozn.: V roce 2019 byla ukončena jednání o nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Smlouva byla vládou ČR schválena a česká strana avizovala připravenost k jejímu podpisu. Srílanská strana připravenost k podpisu potvrdila až v polovině prosince 2020. Podpis smlouvy se očekává v roce 2022.
  • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci (Kolombo, 7.2.2018)
  • Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha,  28.3.2011)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.4.2004)


3.4. Rozvojová spolupráce

Za dosavadní spolupráci poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc ve výši přibližně 1 bilionu EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami. Do bruselského ústředí byla předložena komplexní zpráva sloužící jako podklad pro dokument na následující léta.   

Delegace EU v Kolombu uzavřela sedmiletý program na podporu místní samosprávy a obnovy země. Nový sedmiletý program se bude více věnovat na reformu soudnictví, zodpovědnosti a transparentnosti soudců a přístup k justici. Bude na něj vyčleněno 18 milionů euro. Připravuje se také program, který se zaměří na zelenou obnovu a cirkulární ekonomiku, který bude trvat do roku 2027. Další část programu se bude také věnovat sociální kohezi na podporu integrace menšin se zaměřením na tamilskou a muslimskou menšinu.   

ČR dlouhodobě podporovala v minulosti Srí Lanku prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů zaměřených především na posilování ekonomických aktivit nejvíce ohroženého obyvatelstva a do podpory místního školství. V roce 2022 MZV podpořilo jeden projekt v oblasti zajištění přístupu k pitné vodě v rurální oblasti na východě země.3.5. Perspektivní obory (MOP)


▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Srílanská vláda se ve svém Národním akčním plánu na management plastového odpadu zavázala do roku 2030 každoročně recyklovat alespoň 80 % komunálního odpadu. Infrastruktura odpadového hospodářství je na Srí Lance však zaostalá a potřebuje nutné investice. Na Srí Lance najdou tak uplatnění české firmy s technologiemi na třídění odpadů, recyklační linky a integrační systémy pro svoz komunálního odpadu.

▶ Energetický průmysl 

Srí Lanka svojí polohou nabízí obří příležitosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Srílanská vláda chce využít tohoto potenciálu v rámci Národní energetické politice a strategie, kde si vytyčila do roku 2025 za cíl vyrábět alespoň 20 % elektrické energie z alternativních zdrojů. Srí Lanka má zájem na projektech týkajících se především obnovitelných zdrojů energie, ale vzhledem k popsané nepříznivé energetické situaci je žádoucí i modernizace zastaralých uhelných elektráren.

▶ Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 15 letišť,  z nichž největší je  mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada  letišť  potřebuje modernizaci s cílem zajistit lepší komfort cestujícím. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť,  dále dodávky mobilních letišť,  radarových systémů či malých letadel.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na  zpracování cukrové třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie. Vláda plánuje rozšíření potravinových programů zaměřených na podporu farmářů a venkovských komunit. Sucha a záplavy postihující zemi celkem pravidelně způsobují často nízkou úrodu základních zemědělských plodin a z toho vyplývající zvýšený import ze zahraničí. Příležitosti pro české firmy se především nachází v podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti pro rostlinnou výrobu, efektivních zavlažovacích systémech a chytrém zemědělství (s využitím IoT technologií).

▶ Dopravní infrastruktura

Jednou ze stálých priorit vlády je výstavba komunikací jako základního předpokladu rozvoje průmyslu postiženého pandemií covid-19. Kromě výstavby nových komunikací existuje v zemi stálá potřeba opravy každoročními záplavami poničených stávajících silnic a mostů. České firmy se mohou zajímat o zakázky v podobě  chystaného příměstského kolejového systému směřující z okrajů Kolomba do centra (light railway systém), zefektivnění městské autobusové dopravy a modernizace a rozšíření železniční tratě směřující do hlavního města.


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodním jazykem je angličtina. Vizitky jsou nutností. Zdvořilost je na Srí Lance vysoce ceněna a osobní laskavost může hrát roli při zajišťování obchodů. I když dochvilnost není tak ceněná jako v České republice, většina jmenování a podobných závazků je relativně dodržována.

4.2. Oslovení

Tituly jsou velmi důležité a je nejlepší oslovit partnery přímo pomocí jejich profesního titulu nebo pana, paní nebo slečny, následovaného příjmením.

4.3. Obchodní schůzka

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi. Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují.  

Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením.  Pro zahájení komunikace je běžné potřesení rukou. Obchodní jednání bývají delší, než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod.

4.4. Komunikace

Osobní schůzky jsou preferovány před komunikací prostřednictvím telefonů, dopisů nebo e-mailů. Při obchodních jednáních je preferována angličtina.4.5. Doporučení

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých srílanských  obchodních partnerů. Informace je možné získat zejména v obchodních komorách – mailové adresy uvedeny v kapitole 6.3.  Rovněž doporučujeme využít k prověření obchodních partnerů či tendrů Honorární konzulát ČR v  Kolombu.

4.6. Státní svátky

14. leden – Tamil Thai Pongal Day

28. leden – Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor – National Day

26. únor – Navam Full Moon Poya Day

11. březen – Mahasivarathri Day

28. březen – Madin Full Moon Poya Day

2. duben – Good Friday

12. duben – Sinhala & Tamil New Year Day

13. duben – Sinhala & Tamil New Year Eve

14. duben – Sinhala & Tamil New Year

26. duben – Bak Full Moon Poya Day

1. květen – May Day

14. květen – Id-ul Fitr

26. květen – Vesak Full Moon Poya

27. květen – Vesak Full Moon Poya Holiday

24.červen – Poson Full Moon Poya

21. červenec – Id-ul Adha

23. červenec – Esala Full Moon Poya

22. srpen – Nikini Full Moon Poya

20. září – Binara Full Moon Poya

19. říjen – Milad-Un-Nabi

20. říjen – Vap Full Moon Poya

4. listopad – Deepavali Festival Day

18. listopad – Ill Full Moon Poya

18. prosinec – Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec – Christmas Day

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulacích s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.


5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na internetových adresách uvedených v bodě 6.3.

5.3. Marketing a komunikace

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce. Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám.5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení. Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

5.5. Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách EU v Kolombu https://www.eeas.europa.eu/eeas/tenders_en    

a dalších stránkách:  

https://www.globaltenders.com/

https://www.tendersinfo.com/

https://www.alltender.com/  

https://www.tenderbazar.com/

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy  

Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, „ETA“, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum na Srí Lanku až po příletu na Srí Lanku na rozdíl od minulosti není možné.   Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form. Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura. Celníkům je nutné  ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář „Exchange Control, Form D“, který cestující vyplnil při příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole. Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína. Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.  

Očkování

Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A, poliomyelitidě, tetanu, břišnímu tyfu. V případě cest v období dešťů se doporučuje i očkování proti choleře.  

Podnebí

Klima je tropické a teplé kvůli zmírňujícím účinkům oceánských větrů. Průměrné teploty se pohybují od 17 ° C v centrální vysočině, kde se v zimě může několik dní vyskytnout mráz, do maximálně 33 ° C v oblastech s nízkou nadmořskou výškou.    

Bezpečnost a bezpečností doporučení: Před každou cestou na Srí Lanku je doporučováno informovat se aktuálním vývoji situace, pokud jde o přírodní jevy a také případná bezpečnostní rizika. Česká republika nemá na Srí Lance velvyslanectví. Pro Srí Lanku je akreditován zastupitelský úřad České republiky v Dillí. V Kolombu působí Honorární konzulát – kontaktní údaje viz níže.   Násilné trestné činy proti cizincům nejsou rozšířené. Hrozí však drobné krádeže finančních prostředků a osobních dokumentů, a to i v některých ubytovacích zařízeních. Cizinky ze západních zemí mohou čelit verbálnímu či fyzickému obtěžování skupinami mužů, obvykle  na tržištích, železničních stanicích, autobusech i během sportovních akcí.  Necestujte pokud možno sami a buďte také opatrní při přijímání nápojů od cizinců v hotelových barech či letoviscích.   Vyskytují se i podvody s platebními kartami. 

 Na Srí Lance lze navštívit všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím „Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Srí Lanka bývá často zasažena silnými monzunovými dešti a cyklóny, které způsobují rozsáhlé záplavy a také sesuny půdy. Povodně mohou způsobit rozsáhlou evakuaci osob, zranění a příležitostně i smrt. Silné deště a sesuvy mohou také vést k uzavření silnic a ovlivnit místní dopravní spojení. Je třeba sledovat meteorologické zpravodajství Centra pro řízení katastrof (http://www.dmc.gov.lk/index.php?lang=en)  a vyhnout se cestování v monzunovém období.    Moře na Srí Lance se nezřídka vyznačuje silnými proudy a každoročně se v něm utopí řada turistů. Před vstupem do moře je třeba dbát příkazů místních orgánů. Nudism a opalování nahoře bez nejsou povoleny.    Na Srí Lance je neformální styl oblečení běžný. Při návštěvách buddhistických chrámů je však vhodné zakrýt si nohy a kolena.   Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni.  Nefoťte se před sochou Buddhy.     

Prodejní doba

Obvyklá prodejní  doba je od 10 hod. dopoledne do 21 hod.  

Pracovní doba

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod.  

Veřejná doprava a pohyb v rámci země

Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze  letecky. Pravidelná lodní doprava z Indie na Srí Lanku byla zastavena v roce 1983 a dosud nebyla obnovena.   K řízení na Srí Lance potřebujete mezinárodní řidičský průkaz a povolení srílanských úřadů. I přes výstavbu nových komunikací je mnoho silnic,  zvláště mimo hlavní město, v nepříliš dobrém stavu. Celkem časté jsou dopravní nehody, zejména v noci.   Cestování autobusy nedoporučujeme, bývají přeplněné a často ve špatném technickém stavu.  Na Srí Lance existuje několik železničních tratí, hrozí však nehody v případech zavěšování pasažérů ven ze dveří. Při cestování vlakem se můžete setkat s krádežemi osobních věcí.  Taxíky jsou poměrně levné.  Ve městech i větších vesnicích jsou k dispozici motorizované rikši (tuk-tuky). Dohodněte si předem cenu a z bezpečnostních důvodů jimi necestujte v nočních hodinách.   Pojištění a zdravotní péče K cestě na Srí Lanku je nutné sjednání cestovního pojištění s krytím 50 000 USD na jeden měsíc.

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/

V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie. Seznam doporučených zdravotnických zařízení na Srí Lance lze získat zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/health_care.html

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php). Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese https://www.srilankabusiness.com nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Srí Lanku je akreditované Velvyslanectví ČR v Dillí v Indii.

1)      Velvyslanectví ČR v Indii

Adresa: 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 11002 Tel.: +91-11-24155200 E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz web: https://www.mzv.cz/nd Facebook: https://www.facebook.com/czech.embassy.newdelhi Fax: +91-11-24155270 E-mail obchodního oddělení: commerce_delhi@mzv.cz E-mail konzulárního oddělení: delhi.consular@gmail.com Pracovní doba: pondělí – pátek 8,00 – 16,30  

2)     Honorární konzulát Srí Lanka

vedoucí úřadu: Dr. Lohitha Samarawickrema Adresa:  60/1, Park Street, Colombo, Srí Lanka Tel.: +94 115 559 083 E-mail: colombo@honorary.mzv.cz Provozní doba úřadu: Pondělí – pátek  9:00 – 17:00 hodin  

3)     Delegace Evropské unie na Srí Lance

389 Bauddhaloka Mawatha Colombo 7 Sri Lanka Tel.: (+94-11) 26 74 413/4 Fax: (+94-11) 26 65 893 e-mail: delegation-sri-lanka@eeas.europa.eu Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka_en

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

https://www.gov.lk/welcome.html – portál srílanské vlády

www.nationalchamber.lk – National Chamber of Commerce of Sri Lanka

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

www.boi.lk/  – The Board of Investment

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry

www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa

www.bizdirectory.lk – Databáze firem a obchodních příležitostí

www.sltda.gov.lk – Sri Lanka Tourism Develpment Authority

www.employers.lk – The Employers´ Federation of Sri Lanka

www.nce.lk – National Chamber of Exporters of Sri Lanka

• Teritorium: Asie | Srí­ Lanka | Zahraničí