Srí Lanka

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoKolombo
Počet obyvatel21,80 milionů
Jazyksinhálština a tamilština
Náboženství70 % buddhismus
Státní zřízeníDemokratická socialistická republika
Hlava státuGotabaya Rajapaksa
Hlava vládyMahinda Rajapaksa
Název měnyrupie (LKR)
Cestování
Časový posun+4,45 hod. (v létě +3,45 hod.)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMilan Hovorka
Ekonomický úsekIng. Jakub Jaroš
Konzulární úsekMgr. Nicole Machová
CzechTradeNe
CzechinvestNe
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 84,8
Hospodářský růst (%) 3,5
Inflace (%) 5,1
Nezaměstnanost (%) 5,6

Vláda má celkem 26 ministrů. Největší skupinu obyvatelstva tvoří Sinhálci.   Srílanská ekonomika se v roce 2020 nenacházela v dobré kondici. Pandemie obzvláště poškodila důležitý segment srílanské ekonomiky – odvětví cestovního ruchu – které v kombinaci se slabší domácí poptávkou dále poškodilo metriku veřejných a vnějších financí Srí Lanky. Země je zatížena vysokým zahraničním dluhem.  Negativní dopad na ekonomiku mají také vysoce restriktivní dovozbí  omezení ze strany srílanské vlády.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Srí Lanka (MZV) (119.15kB) Souhrnná teritoriální informace (STI) Srí Lanka (254.55kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Srílanská demokratická socialistická republika (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

Prezident: Gotabaya Rajapaksa (ve funkci od 18. 11. 2019)

Složení vlády:   Vláda byla jmenována 9. srpna 2020. V čele vlády je premiét Mahinda Rajapaksa. Ministerstvo obrany si pod sebou ponechal prezident Gotabaya Rajapaksa, resort ministerstva hospodářské politiky a plánován, ministerstva bydlení, ministerstva buddhistických záležitostí, náboženství a kultury pak premiér Mahinda Rajapaksa.  

Členové vlády Srí Lanky:

– Ministr obrany:  Gotabaya Rajapaksa

– Ministr hospodářské politiky a plánování: Mahinda Rajapaksa

– Ministr financí: Basil Rajapaksa

– Ministr bydlení a rozvoje měst:  Mahinda Rajapaksa

– Ministr Buddha Sasana, náboženství a kulturních záležitostí:  Mahinda Rajapaksa

– Ministr školství:  Prof. G. L. Peiris

– Ministr zdraví:  Pavithradevi Wanniarachchi

– Ministr práce:  Nimal Siripala de Silva

– Ministr zahraničních vztahů:  Dinesh Gunawardena

– Ministr dopravy: Gamini Lokuge

– Ministr obchodu: Bandula Gunawardana

– Ministr divoké  zvěře a ochrany lesů: C.B. Ratnayake

– Ministr veřejných služeb, provinčních rad a místních vlád: Janaka Bandara Tennakoon

– Ministr rybářství:  Douglas Devananda

– Ministr pro hromadné sděovací prostředky:  Keheliya Rambukwella

– Ministr zavlažování:  Chamal Rajapaksa

– Ministr energie: Dullas Alahapperuma

– Ministr dálnic: Johnston Fernando

– Ministr průmyslu:  Wimal Weerawansa

– Ministr životního prostředí:  Mahinda Amaraweera

– Ministr půdy: S.M. Chandrasena

– Ministr pro dodávky vody: Vasudeva Nanayakkara

– Ministr energetiky: Udaya Prabhath Gammanpila

– Ministr plantáží:  Ramesh Pathirana

– Ministr turistiky: Prasanna Ranatunga

– Ministr přístavů a lodní dopravy:  Rohitha Abeygunawardena

– Ministr mládeže a sportu:  Namal Rajapaksa

– Ministr spravedlnosti:  Ali Sabry

– Ministr zemědělství:  Mahindananda Aluthgamage      

V parlamentních volbách konaných dne 5. 8. 2020 si výrazné, téměř dvoutřetinové vítězství zajistila strana Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) vedená premiérem  Mahindou Rajapaksou.  Vláda pod vedením bratrů Rajapaksů je autokratickou vládou, Pod kontrolu rodiny Rajapaksů spadá celkem 141 státních orgánů.    Tyto instituce se nacházejí pod ministerstvy, které spadají pod prezidenta Gotabayu Rajapaksu, premiéra Mahindu Rajapaksu, ministry Chamala Rajapaksu a Namala Rajapaksu a státního ministra Shasheendru Rajapaksu. Současná politická situace v zemi je charakterizována významnou militarizací země, omezováním základních lidských práv, pronásledování civilní společnosti a protekcionářskou ekonomickou politikou.

1.2. Zahraniční politika země

Indie je pro Srí Lanku nejbližším a také jediným sousedem a také klíčovým strategickým a bezpečnostním partnerem. Srílanská vláda otevřeně deklaruje, že v otázkách bezpečnostní spolupráce je pro ni prioritní Dillí. Indie podporuje  Srí Lanku s cílem minimalizovat zdravotní a ekonomický dopad pandemie koronaviru.  Čínská přítomnost a její vliv na ostrově je reprezentován především obrovskými investicemi. Jejich další příliv je však brzděn prismatem již tak vysokým zadlužením vůči Číně a imperativem striktního upřednostnění srílanských zájmů. Vztahy se Spojenými státy se nacházejí na rozcestí. V říjnu 2020 navštívil  Srí Lanku US ministr zahraničí Mike Pompeo, který vyzdvihl význam Srí Lanky jako indicko-tichomořského partnera v bezpečnostních a ekonomických otázkách. Srílanská strana nereflektovala snahy USA o odvrácení ekonomické spolupráce   s Čínou a zdůraznila, že země není připravena obětovat nezávislost, svrchovanost a územní celistvost státu při udržování zahraničních vztahů. Problematickou se stala Dohoda Millenium Challenge Corporation (MCC) ve výši 480 mil. USD podepsaná minulou vládou v roce 2019.  Srílanská vláda nakonec rozhodla, že MCC s USA nepodepíše s tím, že některé z jejích rysů ohrožují národní bezpečnost i sociální a ekonomické blaho Srí Lanky. Na pořadu dne je i užší spolupráce s Ruskem. Minulý rok vykonal oficiální návštěvu Srí Lanky ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Návštěva měla přispět k oživení bilaterálních vztahů.  Jednání se zaměřila na  posílení vzájemné spolupráce v oblasti obrany a boje proti terorismu.

EU zvolila v novém ovzduší vládnutí bratří Rajapaksů pragmatický přístup, v němž nezpochybnitelným způsobem hájí jí sdílené hodnoty a hledá prostor pro dialog a vzájemnou spolupráci, a to i na mezinárodních fórech, na straně druhé se snaží minimalizovat negativní vnímání, které je asociováno s podsouváním o zasahování do vnitřních záležitostí Srí Lanky.    EU je pro   Srí Lanku největším exportním trhem s pozitivní obchodní bilancí více než 1 mld. EUR.  Srí Lanka těží zejména z preferenčního systému GSP +, který umožňuje bezcelní přístup pro téměř 6 000 kategorií vývozních produktů, což je 66 % celních položek EU.

1.3. Obyvatelstvo

Na Srí Lance  žije kolem 22 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 327 ob./km2, průměrný roční přírůstek činí 0,67 %.

Demografické složení: Kolem 75 % obyvatelstva tvoří Sinhálci. Zbytek tvoří srílanští a indičtí Tamilové (15,5  %), Muslimové (přes 9 %) a ostaní.  

Úřední jazyk: Oficiálními jazyky jsou Sinhálština a Tamilština

Vyznání: Hlavní náboženství: je buddhismus  (70,2 %), dále následují hinduismus (12,6 %), islám (9,7 %), křesťanství (6,1 %).

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Srílanská ekonomika se v roce 2020 nenacházela v dobré kondici. Již předchozí rok byl její růst  nejnižší ze zemí jihoasijského regionu, hřebíčkem do rakve byla pandemie koronaviru. Situace vyplývající z pandemie koronaviru prohloubila  výzvy v oblasti udržitelnosti veřejného a vnějšího dluhu po snížení daní a souvisejícím posunu ve fiskální politice koncem roku 2019.  Pandemie obzvláště poškodila důležitý segment srílanské ekonomiky – odvětví cestovního ruchu – které v kombinaci se slabší domácí poptávkou dále poškodilo metriku veřejných a vnějších financí Srí Lanky. Od ledna do října poklesly přílety turistů meziročně o o 66,1 %.   HDP se v prvních třech čtvrtletích roku 2020 snížil o 5,3 %.. Země je zatížena vysokým zahraničním dluhem, který počátkem prosince představoval 86,5 % HDP. Srí Lanka má v následujících letech ročně  platit na splátkách 4 – 5 miliard USD. Devizové rezervy přitom činí pouze kolem  7,2 miliardy USD.  Potenciál hospodářského oživení v roce 2021 závisí na  návratu příjmů z cestovního ruchu a na zvyšování domácí aktivity, což je ale vysoce nejisté a závisí na průběhu pandemie. Ve snaze podpořit domácí průmysl přijala Srí Lanka v průběhu roku masivní dovozní omezení. . Postupem času se zákaz dovozu jeví stále méně a méně dočasným opatřením a stále více hospodářskou politikou neslučitelnou s exportními snahami. Vysoce restriktivní obchodní opatření snižují tolik potřebné státní příjmy z dovozních tarifů a para-tarifů. Zákaz dovozu snižuje konkurenceschopnost srílanského exportu  přidáním překážek při dovozu surovin a omezením přepravních možností. Právní nejistota opatření snižuje schopnost Srí Lanky přilákat evropské investice, po nichž Srí Lanka volá.  

Parlament schválil státní rozpočet na rok 2021, jehož schodek  má činit  8,9 % HDP.  Rozpočet se zaměřuje na velké zvýšení výdajů, zejména veřejných investic. Premiér  Mahinda Rajapaksa při jeho předkládání uvedl, že cílem je nasměrovat Srí Lanku na 5,5% růst v roce 2021 a překonat závažné překážky hospodářství zasaženého COVID-19. Uvedl, že střednědobou vizí je snížení rozpočtového deficitu zvýšením hospodářského růstu ve střednědobém horizontu až o 6 % a zvýšení vládních příjmů ze současné úrovně 9,7 % na 14,1 %.Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 3,32,3-5,03,54,2
HDP/obyv. (USD/PPP) 13 441,913 930,013 220,013 810,014 590,0
Inflace (%) 4,34,34,65,15,2
Nezaměstnanost (%) 4,34,85,85,65,5
Export zboží (mld. USD) 11,911,99,911,912,4
Import zboží (mld. USD) 22,219,916,118,919,9
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -10,3-8,0-6,1-5,8-6,2
Průmyslová produkce (% změna) 0,81,3-8,05,04,0
Populace (mil.) 21,221,321,421,521,6
Konkurenceschopnost 85/14084/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF


2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -8,7
Veřejný dluh (% HDP) 100,2
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,2
Daně
PO 24 – 35 %
FO 24 %
DPH 8 %

Fiskální schodek země vyjádřený jako procento HDP v roce 2020 vzrostl na  11,1 %. Údaje z loňského roku jsou bezprecedentní vzhledem k tomu, že průměr mezi lety 2016 a 2018 se pohyboval kolem 5%. V absolutních číslech je deficit 1,66 mld. Rs.  Fiskální politika byla zaměřena na oživení stagnující ekonomiky. Země registrovala pokles vládních příjmů a nárůst opakujících se výdajů.   Silná závislost na domácích zdrojích při financování rozpočtového deficitu v roce 2020 odrážela dopad extrémně náročných podmínek na globálním trhu, které omezovaly přístup k zahraničnímu financování.   Krátkodobá rizika pro fiskální sektor by mohla zůstat zvýšená kvůli nízké mobilizaci výnosů a velkým požadavkům na dluhovou službu v cizí měně. Podle střednědobého fiskálního rámce vlády se na rok 2021 předpokládá rozpočtový schodek ve výši 9,4 %, který se má postupně snižovat na 7,5 %, do roku 2023. Centrální banka ve své výroční zprávě za rok 2020 uvedla, že mezi hlavní fiskální výzvy, které musí vláda řešit, patří trvale nízké příjmy, rigidní opakující se výdaje, rostoucí potřeby hrubého financování a výsledná zvýšená úrovně dluhu, jakož i potřeba zlepšit finanční výkonnost SOBE. Mobilizaci daňových příjmů přitom brání různá osvobození od daní, daňové úniky a slabá daňová správa.

Země je zatížena vysokým zahraničním dluhem, který počátkem prosince představoval 86,5 % HDP. Srí Lanka má v následujících letech ročně  platit na splátkách 4 – 5 miliard USD. Devizové rezervy přitom činí pouze kolem  7,2 miliardy USD.  

Parlament schválil státní rozpočet na rok 2021, jehož schodek  má činit  8,9 % HDP.  Rozpočet se zaměřuje na velké zvýšení výdajů, zejména veřejných investic. Premiér  Mahinda Rajapaksa při jeho předkládání uvedl, že cílem je nasměrovat Srí Lanku na 5,5% růst v roce 2021 a překonat závažné překážky hospodářství zasaženého COVID-19. Uvedl, že střednědobou vizí je snížení rozpočtového deficitu zvýšením hospodářského růstu ve střednědobém horizontu až o 6 % a zvýšení vládních příjmů ze současné úrovně 9,7 % na 14,1 %.


2.3. Bankovní systém

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a Exchange Control Act. Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance. Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky –  http://www.cbsl.gov.lk /.   Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních. Hlavní srílanské banky:   1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank 2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank, Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo 3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank, State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.   MMF uvedl, že finanční systém zůstává poměrně stabilní, ačkoli některé oblasti zranitelnosti přetrvávají, zejména mezi nebankovními finančními institucemi. Podle MMF by modernizace zákona o bankovnictví s cílem posílit a harmonizovat rámce regulace, dohledu a řešení problémů u finančních institucí přijímajících vklady pomohlo zajistit finanční stabilitu.

2.4. Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a privatizace. Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx. V květnu 2021 byla schválena novela zákona o DPH, která specifikuje výjimky z obecně platné DPH ve výši 8 % (viz https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lk/Documents/tax/lk-value-added-tax-amendment-noexp.pdf).

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Srí Lanku největším exportním trhem s pozitivní obchodní bilancí více než 1 mld. EUR.  Srí Lanka těží zejména z preferenčního systému GSP +, který umožňuje bezcelní přístup pro téměř 6 000 kategorií vývozních produktů, což je 66 % celních položek EU.  GSP + je pro Srí Lanku plánován do roku 2023. Spekuluje se však o tom, že bude pravděpodobně prodloužen až do roku 2025. K prodloužení by však došlo pouze v případě, že postpandemická hospodářská kontrakce bude mít za důsledek nižší příjem na obyvatele nebo pokud zůstane příjem na obyvatele v zemi na současné úrovni. EU také vyžaduje, aby Srí Lanka pokračovala v provádění 27 mezinárodních úmluv, na nichž je GSP + založen, a všechny byly Srí Lankou podepsány a ratifikovány. V roce 2020 sezásadně vyhrotily ekonomické vztahy v důsledku uvalení masivních dovozních omezení ze strany srílanské vlády, která se postupem času stávají více politickým rozhodnutím bez ohledu na negativní dopady na srílanskou ekonomiku. EU vyžaduje, aby Srí Lanka postupovala v souladu s pravidly WTO, jejímž je členem.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 225,61 238,3901,3N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 2 134,52 300,62 082,9N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 908,91 062,31 181,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemná obchodní bilance je charakterizována narůstajícím obchodním deficitem.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,20,20,2N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 1,31,71,8N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 1,11,51,6N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

V roce 1998 Srí Lanka podepsala s Indií dohodu o volném obchodu (ISFTA) jako první dvoustrannou dohodu o volném obchodu. ISFTA vstoupila v platnost s účinností od 1. března 2000.  

Smlouvy s ČR :

·         Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci (Colombo, 7.2.2018)        

.         Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha,  28.3.2011)   

·         Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.4.2004)  

·         Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Colombo, 26.7.1978). Pozn.: V roce 2019 byla ukončena jednání o nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Nová smlouva je připravena k podpisu.

3.3. Rozvojová spolupráce

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc ve výši přibližně 750 mil. EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami. Do bruselského ústředí byla předložena komplexní zpráva sloužící jako podklad pro dokument na následující léta.    Evropská unie v roce 2020 poskytla grant ve výši  4,9 milionu EUR určený na oživení srílanského turistického průmyslu zasaženého pandemií koronaviru.  Grant by měl být použit na sedm klíčových oblastí:  rozvoj plánů cestovního ruchu; wellness turistika; rozvoj malých a středních podniků; rozšiřování hygieny a školení osob pracujících v tomto odvětví; programy sociální ochrany;  zlepšování komunitního cestovního ruchu. Kromě toho bylo rovněž rozhodnuto poskytnout 200 000 EUR na projekt sociální ochrany prováděný společně s Mezinárodní organizací práce. 1 mil. EUR byl přidělen na zlepšení komunitních turistických podniků v Centrální provincii a Provincii Uva.  EU poskytla také více než 8 milionů EUR grantů na obchodní pomoc prostřednictvím specializovaných agentur OSN, jako jsou UNIDO a International Trade Centre.  

ČR dlouhodobě podporovala v minulosti Srí Lanku prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů zaměřených především na posilování ekonomických aktivit nejvíce ohroženého obyvatelstva a do podpory místního školství.  Kvůli pandemii koronaviru nebyl však v roce 2020 v Bangladéši realizován žádný projekt. Pro rok 2021 byl schválen projekt zaměřený do oblasti školství.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Srí Lanka není do MOP zahrnuta.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Při jednáních s podnikateli je třeba zachovávat velkou obezřetnost. Srílanští obchodníci jsou nastaveni trochu jinak než západní podnikatelé, je třeba se na to připravit.

4.2. Oslovení

Tituly jsou velmi důležité a je nejlepší oslovit partnery přímo pomocí jejich profesního titulu nebo pana, paní nebo slečny, následovaného příjmením.

4.3. Obchodní schůzka

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi. Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují.   Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením.  Pro zahájení komunikace je běžné potřesení rukou. Obchodní jednání bývají delší, než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod. V případě Srí Lanky doporučujeme spíše mužský jednací tým, klidně i vícečetný, na věku až tak nezáleží. Srílanští vrcholní politici prosazují v tomto období restriktivní antiimportní politiku a při jednání  s partnery je třeba s tím počítat a projevit jistou míru neústupnosti.

4.4. Komunikace

Osobní schůzky jsou preferovány před komunikací prostřednictvím telefonů, dopisů nebo e-mailů. Při obchodních jednáních je preferována angličtina.

4.5. Doporučení

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých srílanských  obchodních partnerů. Informace je možné získat zejména v obchodních komorách – mailové adresy uvedeny v kapitole 6.3.  Rovněž doporučujeme využít k prověření obchodních partnerů či tendrů Honorární konzulát ČR v  Kolombu.

4.6. Státní svátky

14. leden – Tamil Thai Pongal Day

28. leden – Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor – National Day

26. únor – Navam Full Moon Poya Day

11. březen – Mahasivarathri Day

28. březen – Madin Full Moon Poya Day

2. duben – Good Friday

12. duben – Sinhala & Tamil New Year Day

13. duben – Sinhala & Tamil New Year Eve

14. duben – Sinhala & Tamil New Year

26. duben – Bak Full Moon Poya Day

1. květen – May Day

14. květen – Id-ul Fitr

26. květen – Vesak Full Moon Poya

27. květen – Vesak Full Moon Poya Holiday

24.červen – Poson Full Moon Poya

21. červenec – Id-ul Adha

23. červenec – Esala Full Moon Poya

22. srpen – Nikini Full Moon Poya

20. září – Binara Full Moon Poya

19. říjen – Milad-Un-Nabi 20. říjen – Vap Full Moon Poya

4. listopad – Deepavali Festival Day

18. listopad – Ill Full Moon Poya

18. prosinec – Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec – Christmas Day

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulacích s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na internetových adresách uvedných v bodě ě 6.3.

5.3. Marketing a komunikace

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce. Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení. Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

5.5. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek reguluje tzv. Procurement manual – 2018 (viz http://www.nprocom.gov.lk/web/images/pdf/FINAL_Procurement_Manual_for_Goods_Works_Services_and_I_S_Final_10_04_2018.pdf). nformace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách EU v Dhace https://eeas.europa.eu/delegations /bangladesh_en    

 a dalších stránkách:  

https://www.globaltenders.com/government-tenders-bangladesh.php  

https://www.tendersinfo.com/global-bangladesh-tenders.php

https://www.alltender.com/  

https://www.tenderbazar.com/

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Možnosti cestování na Srí Lanku se v době koronavirové krize často mění. Je třeba sledovat následující webovou stránku ZÚ Dilí:

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/srilanka.html

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura. Celníkům je nutné  ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ.Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína. Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.

Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A, poliomyelitidě, tetanu, břišnímu tyfu. V případě cest v období dešťů se doporučuje i očkování proti choleře. 

Před každou cestou na Srí Lanku je doporučováno informovat se aktuálním vývoji situace, pokud jde o přírodní jevy a také případná bezpečnostní rizika. Vezměte v úvahu, že Česká republika zde nemá velvyslanectví. Pro Srí Lanku je akreditován zastupitelský úřad České republiky v Dillí. V Kolombu působí Honorární konzulát – kontaktní údaje viz níže.   Násilné trestné činy proti cizincům nejsou rozšířené. Hrozí však drobné krádeže finančních prostředků a osobních dokumentů, a to i v některých ubytovacích zařízeních.  Dochází i ke krádežím tašek a kabelek páchaným motocyklisty. Cizinky ze západních zemí mohou čelit verbálnímu či fyzickému obtěžování skupinami mužů, obvykle  na tržištích, železničních stanicích, autobusech i během sportovních akcí.    Vyskytují se i podvody s platebními kartami. 

Na Srí Lance lze v období mimo restriktivních protikoronavirových opstřrní navštívit všechny části ostrova. V severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím „Tamilských tygrů“ (LTTE),  je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.  

Srí Lanka bývá často zasažena silnými monzunovými dešti a cyklóny, které působují rozsáhlé záplavy a také sesuny půdy. Povodně mohou způsobit rozsáhlou evakuaci osob, zranění a příležitostně i smrt. Silné deště a sesuvy mohou také vést k uzavření silnic a ovlivnit místní dopravní spojení.   Moře na Srí Lance se nezřídka vyznačuje silnými proudy a každoročně se v něm utopí řada turistů. . 

Na Srí Lance je neformální styl oblečení běžný. Při návštěvách buddhistických chrámů je však vhodné zakrýt si nohy a kolena.   Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni.  Nefoťte se před sochou Buddhy.     

Prodejní doba:   Obvyklá ptodejní  doba je od 10 hod. dopoledne do 21 hod.  

Pracovní doba:  Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod.  

Veřejná doprava, a pohyb v rámci země: Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze  letecky. Pravidelná lodní doprava z Indie na Srí Lanku byla zastavena v roce 1983 a dosud nebyla obnovena.   K řízení na Srí Lance potřebujete mezinárodní řidičský průkaz a povolení srílanských úřadů. I přes výstavbu nových komunikací je mnoho silnic,  zvláště mimo hlavní město, v nepříliš dobrém stavu. Celkem časté jsou dopravní nehody, zejména v noci.   Cestování autobusy nedoporučujeme, bývají přeplněné a často ve špatném technickém stavu.  Na Srí Lance existuje několik železničních tratí, hrozí však nehody v případech zavěšování pasažérů ven ze dveří. Při cestování vlakem se můžete setkat s krádežemi osobních věcí.  Taxíky jsou poměrně levné.  Ve městech i větších vesnicích jsou k dispozici motorizované rikši (tuk-tuky). Dohodněte si předem cenu a z bezpečnostních důvodů jimi necestujte v nočních hodinách.   Upozorňujeme, že v současném období  pandemie koronaviru je pro zahraniční turisty možné pohybovat se v počáteční fázi pouze v tzv. biobublinách. V této době není povoleno přepravovat se veřejnou dopravou. Po ukončení karantény s negativním výsledkem testu PCR je možno veřejnou dopravu použít, ale nedoporučuje.    

K cestě na Srí Lanku je nutné sjednání cestovního pojištění s krytím 50 000 USD na jeden měsíc. Veškeré informace týkající se cestovního pojištění jsou uvedeny na adrese https://sltda.gov.lk/storage/common_media/COVID-19%20Insured%20(1)2114407123.pdf . Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.  

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU:

V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie. Seznam doporučených zdravotnických zařízení na Srí Lance lze získat zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/health_care.html

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php). Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese https://www.srilankabusiness.com / nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Srí Lanku je akreditované Velvyslanectví ČR v Dillí v Indii.

1)      Velvyslanectví ČR v Indii Adresa: 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 11002 Tel.: +91-11-24155200 E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz web: https://www.mzv.cz/nd Facebook: https://www.facebook.com/czech.embassy.newdelhi Fax: +91-11-24155270 E-mail obchodního oddělení: commerce_delhi@mzv.cz E-mail konzulárního oddělení: delhi.consular@gmail.com Pracovní doba: pondělí – pátek 8,00 – 16,30  

2)     Honorární konzulát Srí Lanka, vedoucí úřadu: Dr. Lohitha Samarawickrema Adresa:  60/1, Park Street, Colombo, Srí Lanka Tel.: +94 115 559 083 E-mail: colombo@honorary.mzv.cz Provozní doba úřadu: Pondělí – pátek  9:00 – 17:00 hodin  

3)     Delegace Evropské unie na Srí Lance 389 Bauddhaloka Mawatha Colombo 7 Sri Lanka Tel.: (+94-11) 26 74 413/4 Fax: (+94-11) 26 65 893 e-mail: delegation-sri-lanka@eeas.europa.eu Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka_en

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

https://www.gov.lk/welcome.html – portál srílanské vlády

www.nationalchamber.lk – National Chamber of Commerce of Sri Lanka

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

www.boi.lk/  – The Board of Investment

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry

www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa

www.bizdirectory.lk – Databáze firem a obchodních příležitostí

www.sltda.gov.lk – Sri Lanka Tourism Develpment Authority

www.employers.lk – The Employers´ Federation of Sri Lanka

www.nce.lk – National Chamber of Exporters of Sri Lanka
• Teritorium: Asie | Srí­ Lanka | Zahraničí